Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   02.10.2019
  Postavke zadataka sa vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   14.02.2018
  Razduživanje knjiga iz DOS-a