Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   12.01.2021
  Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   30.12.2020
  Online predavanja i vježbe - 30.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   09.12.2020
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   09.12.2020
  Online računske vježbe - 09.12.2020
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   01.12.2020
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   27.11.2020
  Računske vježbe u petak, 27.11.2020. godine
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   25.11.2020
  Online vježbe u srijedu, 25.11.2020. godine
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   18.11.2020
  Online vježbe u srijedu 18.11.2020. godine
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   10.11.2020
  Nastava u srijedu, 11.11.2020. godine
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   30.09.2020
  Konačni rezultati septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   16.09.2020
  Rezultati polaganja kolokvijuma u prvom terminu septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   26.08.2020
  Termini provjera znanja u septembarskom ispitnom roku
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   05.02.2020
  Pregled poena prije predaje seminarskog rada
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   16.01.2020
  Pregled bodovnog stanja prije ispita (predaje i odbrane seminarskog rada)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   15.01.2020
  Termin popravnih kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   18.12.2019
  Termin drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   05.12.2019
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   05.12.2019
  Nadoknada propuštenog termina vježbi
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   24.11.2019
  Odlaganje nastave
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   09.11.2019
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   23.09.2019
  Razduživanje knjiga
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   20.09.2019
  Rezultati septembarskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   18.09.2019
  II termin septembarskog roka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   31.08.2019
  Termini kolokvijuma u septembarskom roku
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   13.02.2019
  Predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   06.02.2019
  Pregled ostvarenih poena
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   21.01.2019
  Termin popravnih kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   08.01.2019
  Pregled poena nakon drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   26.12.2018
  Termin drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   06.12.2018
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   29.11.2018
  Obavještenje u vezi domaćeg zadatka i seminarskog rada
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   15.11.2018
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   28.08.2018
  Termini popravnih kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   25.01.2018
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   24.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   21.12.2017
  Rezultati testa i drugog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   14.12.2017
  Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   29.11.2017
  Termin testa
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   24.11.2017
  Rezultati prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   11.11.2017
  Termin prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   18.09.2017
  Pregled rezultata nakon septembarskog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE -   01.09.2017
  Termini popravnih kolokvijuma i predaje seminarskog rada u septembarskom roku