Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Predlog ocjena

13.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled ostvarenih poena

06.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin popravnih kolokvijuma

21.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled poena nakon drugog kolokvijuma

08.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin drugog kolokvijuma

26.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati prvog kolokvijuma

06.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Obavještenje u vezi domaćeg zadatka i seminarskog rada

29.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin prvog kolokvijuma

15.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termini popravnih kolokvijuma

28.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati popravnih kolokvijuma

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati testa i drugog kolokvijuma

21.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin testa

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Pregled rezultata nakon septembarskog ispitnog roka

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari-Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže

Termini popravnih kolokvijuma i predaje seminarskog rada u septembarskom roku

01.09.2017