Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

12.01.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Online predavanja i vježbe - 30.12.2020

30.12.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati prvog kolokvijuma

09.12.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Online računske vježbe - 09.12.2020

09.12.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin prvog kolokvijuma

01.12.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Računske vježbe u petak, 27.11.2020. godine

27.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Online vježbe u srijedu, 25.11.2020. godine

25.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Online vježbe u srijedu 18.11.2020. godine

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Nastava u srijedu, 11.11.2020. godine

10.11.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Konačni rezultati septembarskog roka

30.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati polaganja kolokvijuma u prvom terminu septembarskog roka

16.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termini provjera znanja u septembarskom ispitnom roku

26.08.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Pregled poena prije predaje seminarskog rada

05.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Pregled bodovnog stanja prije ispita (predaje i odbrane seminarskog rada)

16.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin popravnih kolokvijuma

15.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati kolokvijuma

05.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Nadoknada propuštenog termina vježbi

05.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Odlaganje nastave

24.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin prvog kolokvijuma

09.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Razduživanje knjiga

23.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati septembarskog ispitnog roka

20.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

II termin septembarskog roka

18.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termini kolokvijuma u septembarskom roku

31.08.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Predlog ocjena

13.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Pregled ostvarenih poena

06.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin popravnih kolokvijuma

21.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Pregled poena nakon drugog kolokvijuma

08.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin drugog kolokvijuma

26.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati prvog kolokvijuma

06.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Obavještenje u vezi domaćeg zadatka i seminarskog rada

29.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin prvog kolokvijuma

15.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termini popravnih kolokvijuma

28.08.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati popravnih kolokvijuma

25.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati testa i drugog kolokvijuma

21.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin drugog kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin testa

29.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Pregled rezultata nakon septembarskog ispitnog roka

18.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE

Termini popravnih kolokvijuma i predaje seminarskog rada u septembarskom roku

01.09.2017