Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Peti domaći zadatak

28.05.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Četvrti domaći zadatak

19.04.2019


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati drugog avgustovsko-septembarskog roka

19.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Jedanaesti i dvanaesti termin računskih vježbi

24.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Deveti i deseti termin računskih vježbi

26.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Osmi termin računskih vježbi

17.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Šesti termin računskih vježbi

16.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Sedmi termin računskih vježbi

16.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Dodatni zadaci za vježbu

17.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Četvrti termin računskih vježbi

08.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Drugi termin računskih vježbi

02.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Treći termin računskih vježbi

02.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Prvi termin računskih vježbi

16.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Razduživanje knjiga iz DOS-a

14.02.2018