Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Napomena u vezi razduživanja knjiga iz DOS-a

19.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati polaganja u prvom avgustovsko-septembarskom ispitnom roku

30.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Obavještenje oko drugog termina avgustovsko-septembarskog ispitnog roka

30.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termini ispita u avgustovsko-septembarskom roku

21.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Razduživanje knjiga iz DOS-a

04.07.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin uslovnog ispita

02.07.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

27.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

13.06.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati popravnih kolokvijuma

31.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termini završnog i popravnog završnog ispita

31.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin popravnog kolokvijuma

24.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Nadoknada laboratorijskih vježbi

16.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Pete laboratorijske vježbe

14.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Četvrte laboratorijske vježbe

08.05.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin drugog kolokvijuma

26.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Pomjeren termin predaje trećeg domaćeg zadatka

26.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Treći domaći zadatak

16.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Drugi domaći zadatak i termini predaje

17.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Vanredni termin konsultacija

17.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin prvog kolokvijuma

14.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Treće laboratorijske vježbe

14.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Prvi domaći zadatak

08.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin drugih laboratorijskih vježbi

07.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin prvih laboratorijskih vježbi

05.03.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Pregled ostvarenih poena u septembarskom ispitnom roku

18.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Termin popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

01.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati nakon popravnog ispita

28.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Razduživanje knjiga iz DOS-a

23.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Promjena termina popravnog završnog ispita

21.06.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Digitalna obrada signala

Rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena

16.06.2017