Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Predavanje: Planiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja (1)

24.11.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Vježbe - Deskriptivna statistika

21.11.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Treće predavanje - Predstavljanje podataka

10.11.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Drugo predavanje - Osnovni elementi istraživanja

27.10.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Prvo predavanje - Istorija anketnih istrazivanja

20.10.2020


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Preostali materijali sa predavanja

28.12.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali

13.11.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa petih vježbi

11.11.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa četvrtih vježbi

25.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijal sa 4. predavanja

22.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Dodatni materijali sa prvog predavanja

16.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijal sa drugog predavanja

16.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Informacije o predmetu

11.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa drugih vježbi

10.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa prvih vježbi

03.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-METODOLOGIJA POLITIČKIH NAUKA

Materijali sa prvog predavanja

01.10.2019