Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

WiFi na Arduino Uno

12.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Analogni joystick i detektor zvuka

29.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Komunikacioni interfejsi - 4

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Modemi

25.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Komunikacioni interfejsi

07.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Optički senzori.

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Optički senzori - vježbe

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Remote control

09.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Servo motor

02.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Koračni motori

26.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Koracni motori - vježbe

26.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Ulazni i izlazni analogni portovi

19.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Ulazni digitalni portovi - vježbe

12.10.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika-Računarske periferije i interfejsi (er)

Predavanje: Uvod.

05.10.2017