Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin ispita u avgustovskom roku

18.07.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini kolokvijuma u avgustu i septembru

04.07.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini popravnih testova

16.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati II kolokvijuma

13.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin završnog ispita

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin i raspored polaganja II kolokvijuma

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Gradivo za II kolokvijum

29.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin I kolokvijuma

23.03.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

06.09.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Promjena termina kolokvijuma iz IPT

02.08.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Ispit iz IPT u avgustovskom/ septembarskom roku

21.07.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Konačni rezultati i ocjene iz IPT

29.06.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termin popravnog ispita iz IPT

27.06.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Bodovno stanje, IPT - 28.05.2017 18:58

28.05.2017