Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   05.05.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   28.04.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   24.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   17.04.2021
  Raspored održavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   14.04.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   07.04.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   31.03.2021
  Nova objava - 31.03.2021 16:07
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   24.03.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   22.03.2021
  Casovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   22.03.2021
  Odlaganje časova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   15.03.2021
  Časovi - zoom
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   01.03.2021
  Nova objava - 01.03.2021 10:04
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   15.02.2021
  Uvodni čas
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   12.02.2020
  Plan rada
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   22.03.2018
  Raspored održavanja časova
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   22.02.2018
  Časovi vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   14.09.2017
  Rezultat
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   11.09.2017
  Rasored ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT (3 godine, 180 ECTS kredita)-OSNOVE MARKETINGA -   23.06.2017
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita