Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA ANTROPOLOGIJA -   10.07.2017
  Upis ocjena za predmete Politička antropologija, Estetika i Studije roda
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA ANTROPOLOGIJA -   28.06.2017
  Politička antropologija - POPRAVNI ISPIT !
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-POLITIČKA ANTROPOLOGIJA -   22.06.2017
  POLITIČKA ANTROPOLOGIJA - promjena termina završnog ispita