Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I -   28.01.2018
  Engleski jezik stručni I - rezultati ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I -   01.09.2017
  ENGLESKI JEZIK STRUČNI I - rezultati ispita