Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog zavrsnog ispita

28.01.2020


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin ispita

16.01.2020


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za drugi kolokvijum

20.12.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za prvi kolkvijum

08.11.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin drugog roka septembar

16.09.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin prvog popravnog roka

23.08.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.02.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati drugog kolokvijuma

12.01.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin ispita

12.01.2019


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

18.12.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

19.11.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog završnog ispita

28.01.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati nakon prvog popravnog roka

24.01.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin popravnog kolokvijuma

15.01.2018


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za drugi kolokvijum

20.12.2017


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin drugog kolokvijuma

20.12.2017


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Rezultati kolokvijuma

02.12.2017


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Priprema za kolokvijum

15.11.2017


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Termin kolokvijuma

15.11.2017


Filozofski fakultet-Geografija-Geografija i informatičke tehnologije

Materijal sa predavanja

15.11.2017