Obavještenja - Prirodno-matematički fakultet


Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   02.11.2022
  Termin kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   24.10.2021
  Vježbe 1
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   04.10.2021
  predavanja 21/22
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   03.03.2021
  Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   18.02.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   13.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   12.02.2021
  Popravni završni ispit - promjena termina
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   06.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   30.01.2021
  Rezultati završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   24.01.2021
  Termin završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   11.01.2021
  Pregled radova
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   06.01.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   24.12.2020
  Rezultati kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   20.12.2020
  sesto online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   14.12.2020
  peto online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   12.12.2020
  Termin kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   08.12.2020
  cetvrto online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   06.12.2020
  trece online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   06.12.2020
  drugo online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   24.11.2020
  prvo online predavanje
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   08.11.2020
  Obavještenje - nastava
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   05.02.2020
  Konačni rezultati i predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   30.12.2019
  Rezultati kolokvijuma i termin završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet--JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE -   19.12.2019
  Termin kolokvijuma