Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   27.04.2021
  Termin kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   12.03.2021
  Promjena termina časova vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   17.02.2021
  Termin časova vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   02.09.2020
  Septembarski rok
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   11.06.2018
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   19.04.2018
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   19.04.2018
  Odlaganje nastave
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   11.04.2018
  Rezultati kolokvijuma i termin popravnog ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA -   29.03.2018
  Termin kolokvijuma