Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Uvod u strukture podataka

26.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Priprema za kolokvijum

12.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 9

05.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 8

29.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 7

23.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanja 4 i 5

17.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 6

17.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 3

24.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 1

17.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 2

17.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Domaći zadatak

15.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Komponente racunarskog sistema

08.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Digitalna kola, zadaci za vjezbu

23.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Operativni sistemi

03.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Asembler za Intel 8086

03.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Primjeri zadataka

03.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Arhitektura osnovnog računara

29.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Softver za osnovni računar

29.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Primjeri digitalnih mreža

27.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Strukture podataka

27.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Primjeri zadataka za vježbanje

10.04.2017