Računarske nauke-Principi programiranja

Avgustovki rok - konačne ocjene

23.09.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Avgustovski rok

14.09.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Obrasci za konačne ocjene

08.07.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena 2

26.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

25.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Korigovani bodovi

21.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Raspored po grupama

08.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

korigovani bodovi

07.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa kolokvijuma

06.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Odlaganje predavanja

17.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Kolokvijum

11.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

kolokvijum

11.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa kolokvijuma

29.04.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Kolokvijum

19.04.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Odlaganje predavanja

22.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Obavještenje

14.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

14.09.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Dopunski rok

13.09.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Konačne ocjene 2

04.07.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Konačne ocjene

02.07.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Termin za završni ispit

29.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Pregled radova

27.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

26.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa vjezbi

22.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Zavrsni ispit

22.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Rezultati prvog kolokvijuma

08.05.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Ispit

10.04.2017