Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 11. termin

21.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Vježbe mikroprogrami

21.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 10. termin

07.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Eksperimentalna pločica

07.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 9. termin

23.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 8. termin

10.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 7. termin

03.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 6. termin

27.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 5. termin

20.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 4. termin

12.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 3. termin

06.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 2. termin

29.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Predavanja 1. termin

22.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

ECTS katalog sa planom rada

21.09.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Prvi domaći zadatak

24.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Drugi domaći zadatak

24.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Treći domaći zadatak

24.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Četvrti domaći zadatak

24.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Peti domaći zadatak

24.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-OSNOVI RAČUNARSTVA I

Praktikum za laboratorijske vježbe

24.09.2017