Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 11. termin

16.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Vježbe mikroprogrami

16.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 10. termin

09.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 9. termin

02.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 8. termin

18.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 7. termin

04.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 6. termin

28.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 5. termin

19.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 4. termin

13.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 3. termin

07.10.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 2. termin

30.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Predavanja 1. termin

23.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

ECTS katalog sa planom rada

21.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Prvi domaći zadatak

24.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Drugi domaći zadatak

24.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Treći domaći zadatak

24.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Četvrti domaći zadatak

24.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Peti domaći zadatak

24.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Osnove Računarstva I

Praktikum za laboratorijske vježbe

24.09.2017