Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   14.09.2020
  Rezultati pismenog završnog ispita i termin usmenog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   17.07.2020
  Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Pregled poena nakon svih provjera znanja sa predlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   22.06.2019
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   12.06.2019
  Rezultati nakon završnog ispita
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   04.04.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   26.03.2019
  Termin I kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   28.06.2017
  Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:49
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   14.06.2017
  Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC. -   07.06.2017
  Rezultati drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena