Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   05.07.2021
  Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.07.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   28.06.2021
  Popravni ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.07.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   26.06.2021
  Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   15.06.2021
  Ispit iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   04.06.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (27.05.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   20.05.2021
  Popravni kolokvijum iz Elektronskih mjernih instrumenata (27.05.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   12.04.2021
  Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.04.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   26.03.2021
  Kolokvijum iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.04.2021.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   17.07.2020
  Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (16.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   15.07.2020
  Termin popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (16.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   11.07.2020
  Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (09.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   08.07.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (03.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   06.07.2020
  Termin ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (09.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   02.07.2020
  Termin popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (03.07.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   25.06.2020
  Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   16.06.2020
  Termin kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2020.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   26.05.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 28.05.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   18.05.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u utorak, 19.05.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   12.05.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 14.05.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   11.05.2020
  Organizacija nastave iz Elektronskih mjernih instrumenata do 21.05.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   05.05.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 07.05.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   28.04.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 30.04.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   21.04.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 23.04.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   14.04.2020
  Kontakt sa predstavnikom studenata za predmet Elektronski mjerni instrumenti
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   14.04.2020
  Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 16.03.2020.
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   27.06.2019
  Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (26.06.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   19.06.2019
  Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (19.06.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   28.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (23.05.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   19.04.2019
  Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (15.04.2019.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   08.06.2018
  Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (31.05.2018.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   25.05.2018
  Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (24.05.2018.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   12.04.2018
  Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (05.04.2018.)
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI -   28.06.2017
  Rezultati popravnog završnog ispita