Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Kolokvijum iz Elektronskih mjernih instrumenata (01.04.2021.)

26.03.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (16.07.2020.)

17.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Termin popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (16.07.2020.)

15.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (09.07.2020.)

11.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (03.07.2020.)

08.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Termin ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (09.07.2020.)

06.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Termin popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (03.07.2020.)

02.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2020.)

25.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Termin kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (18.06.2020.)

16.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 28.05.2020.

26.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u utorak, 19.05.2020.

18.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 14.05.2020.

12.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Organizacija nastave iz Elektronskih mjernih instrumenata do 21.05.2020.

11.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 07.05.2020.

05.05.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 30.04.2020.

28.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 23.04.2020.

21.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Kontakt sa predstavnikom studenata za predmet Elektronski mjerni instrumenti

14.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Online nastava iz Elektronskih mjernih instrumenata u četvrtak, 16.03.2020.

14.04.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (26.06.2019.)

27.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (19.06.2019.)

19.06.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (23.05.2019.)

28.05.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (15.04.2019.)

19.04.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (31.05.2018.)

08.06.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati ispita iz Elektronskih mjernih instrumenata (24.05.2018.)

25.05.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati kolokvijuma iz Elektronskih mjernih instrumenata (05.04.2018.)

12.04.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-ELEKTRONSKI MJERNI INSTRUMENTI

Rezultati popravnog završnog ispita

28.06.2017