Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

26.06.2019


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

13.06.2019


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

04.06.2019


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

01.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

23.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena

12.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:39

28.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 13.06.2017 17:15

13.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 07.06.2017 17:00

07.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 01.06.2017 13:29

01.06.2017