Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati popravnog završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

16.07.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati završnog ispita

25.06.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadžment u građevinarstvu) - rezultati kolokvijuma

21.06.2020


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok), pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

16.09.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita (avg-sept rok)

14.09.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita (avg-sept rok)

08.09.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - termini polaganja u avg-sept ispitnom roku

29.08.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

26.06.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

13.06.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena, 2018/19.

04.06.2019


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

01.07.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

23.06.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena

12.06.2018


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:39

28.06.2017


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 13.06.2017 17:15

13.06.2017


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 07.06.2017 17:00

07.06.2017


Građevinski fakultet-MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU-DRVENE KONSTRUKCIJE

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 01.06.2017 13:29

01.06.2017