Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   30.12.2021
  Predavanja 30.12.2021.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   23.12.2021
  Predavanja online
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   16.12.2021
  Rezultati II kolokvijuma (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   13.12.2021
  II kolokvijum (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   10.12.2021
  Rezultati II kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   06.12.2021
  II kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   02.12.2021
  Online predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   25.11.2021
  Predavanja 25.11.2021.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   14.11.2021
  I kolokvijum - rezultati
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   10.11.2021
  Predavanja 11.11.2021.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   04.11.2021
  I kolokvijum (popravni) - rezultati
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   02.11.2021
  I kolokvijum (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   29.10.2021
  I kolokvijum - rezultati
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   27.10.2021
  I kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   27.10.2021
  Vježbe
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   21.10.2021
  Predavanja 21.10.2021.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   13.10.2021
  Predavanje
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   06.10.2021
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   29.09.2021
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   24.09.2021
  Rezultati u dopunskom roku
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   02.09.2021
  Rezultati u dopunskom roku
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   06.07.2021
  Završni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   28.06.2021
  Nova objava - 28.06.2021 13:43
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   19.05.2021
  Rezultati II kolokvijuma (popravnog)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   21.04.2021
  II kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   07.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma (popravnog)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   01.04.2021
  I kolokvijum (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   31.03.2021
  I kolokvijum (rezultati)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   09.03.2021
  I kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   16.02.2021
  Fitofarmacija (stari program)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   05.02.2021
  Nova objava - 05.02.2021 16:05
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   16.01.2021
  Završni ispit (rezultati)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   12.01.2021
  Završni ispit
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   30.12.2020
  Predavanja 30.12.2020.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   30.12.2020
  Rezultati II kolokvijuma (popravnog)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   28.12.2020
  II kolokvijum (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   23.12.2020
  Predavanja 23.12.2020
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   18.12.2020
  Rezultati II kolokvijuma
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   14.12.2020
  II kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   08.12.2020
  Predavanja 09.12.2020.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   02.12.2020
  Predavanja 02.12.2020.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   24.11.2020
  Predavanja 25.11.2020.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   19.11.2020
  Rezultati I kolokvijuma (popravnog)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   16.11.2020
  I kolokvijum (popravni)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   10.11.2020
  Predavanja 12.11.2020.
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   05.11.2020
  I kolokvijum (rezultati)
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   03.11.2020
  I Kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   30.10.2020
  I kolokvijum
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   27.10.2020
  Predavanja
Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA-FITOFARMACIJA -   13.10.2020
  Treće predavanje

1 | 2 | 3