Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Nova objava - 31.01.2019 21:57

31.01.2019


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

rezultat popravnog zavrsnog i ocena

27.01.2019


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat završnog ispita i sumarna tabela

11.01.2019


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat kol.2 i sumarna tabela

27.12.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat kol.2

19.12.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat testa 2

12.12.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Termin testa , kolokvijuma 2 i popravnog kolokvijuma 2

05.12.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat popravnog kolokvijuma 1

24.11.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat kolokvijuma 1

14.11.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

termin kolokvijuma 1

08.11.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

rezultat popravnog zavrsnog i zbirna tabela

01.02.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

rezultat zavrsnog i zbirna tabela

21.01.2018


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat popravnog kolokvijuma 2

20.12.2017


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat kolokvijuma 2

14.12.2017


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Termini kolokvijuma 2

07.12.2017


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat popravnog kol.1 - 02.11.2017 19:52

02.11.2017


Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje-Organska proizvodnja voća

Rezultat kolokvijuma 1 i termin popravnog - 30.10.2017 21:36

30.10.2017