Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavještenjeoterminiukonsultacija

22.02.2021


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena i predlog ocjena

12.02.2021


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

13.01.2021


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2020


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2020


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 24.09.2020 09:57

24.09.2020


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

05.02.2020


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

25.12.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati drugog kolokvijuma

18.12.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

rezultati prvog popravnogkolokvijuma.

15.11.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati prvog kolokvijuma

31.10.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 20.10.2019 16:28

20.10.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 15.10.2019 15:28

15.10.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 04.08.2019 12:04

04.08.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena i predlog ocjena

06.02.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena i predlog ocjena

17.01.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

rezultati kolokvijuma i evidencija poena

28.12.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 10.12.2018 12:05

10.12.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 04.12.2018 19:15

04.12.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 29.11.2018 08:45

29.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavještenje

20.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavjestenje

15.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 08.11.2018 11:52

08.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati prvog kolokvijuma

01.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 01.11.2018 10:34

01.11.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Obavjestenje o odsustvu predmetnog nastavnika u periodu od 23. do 29. septembra

21.09.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

08.02.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

02.02.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija osvojenih poena

29.01.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencijapoena

25.01.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

19.01.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati kolokvijuma II

15.12.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavjestenje o odrzavanju terenskih vjezbi

11.12.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavjestenje o odrzavanju vjezbi

22.11.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati popravnog kolokvijumaI

17.11.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Rezultati kolokvijuma I

02.11.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

Nova objava - 26.10.2017 16:49

26.10.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

termin redovnih konsultacija

25.10.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

termin odrzavanja predavanja u cetvrtak, 26. oktobra 2017.g.

25.10.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

obavjestenje o odrzavanju nastave

03.10.2017