Obavještenja - Elektrotehnički fakultet


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE MIKROKONTROLERSKIH SISTEMA -   06.03.2023
  Način polaganja ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE MIKROKONTROLERSKIH SISTEMA -   20.02.2023
   Korisne veze: wokwi, viber grupa, itd
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE MIKROKONTROLERSKIH SISTEMA -   28.04.2022
  Način polaganja ispita
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE MIKROKONTROLERSKIH SISTEMA -   15.02.2021
  On-line nastava
Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-PROJEKTOVANJE MIKROKONTROLERSKIH SISTEMA -   06.07.2020
  Rezultati završnog ispita