Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Termin popravnog kolokvijuma i završnog ispita

06.07.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Termin kolokvijuma i završnog ispita

25.05.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

ZOOM konsultacije za završni ispit

25.05.2020


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati - popravni rok

12.06.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati

29.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Datum održavanja popravnog kolokvijuma

07.05.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Datum održavanja kolokvijuma

10.04.2019


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati ispita

12.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Usmeni ispit

07.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

14.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Nova objava - 14.06.2018 18:22

14.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Vazno obavjestenje

07.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Završni ispit iz Italijanskog jezika VI, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h.

20.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Bodovi u semestru

20.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 16:30, sala 301

13.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati redovnog kolokvijuma

11.05.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika VI

26.04.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

23.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

05.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Crociera Costa Pacifica (nepoznate riječi)

04.03.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

25.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Obavještenje o održavanju ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

05.09.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Fakultet za turizam i hotelijerstvo-HOTELIJERSTVO-ITALIJANSKI JEZIK VI

zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI

22.06.2017