Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   06.05.2019
  Termini polaganja - Informacioni sistemi u hotelijerstvu - za studente po starom programu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   13.09.2018
  Rezultati nakon popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   06.09.2018
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   25.06.2018
  Rezultati nakon popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   18.06.2018
  Popravni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   18.06.2018
  Potpis i upis ocjena
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   14.06.2018
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   25.05.2018
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   16.05.2018
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   14.05.2018
  Termin ispita iz predmeta Informacioni sistemi u hotelijerstvu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   03.04.2018
  Rezultati nakon kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   26.03.2018
  Termin kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   13.09.2017
  Rezultati avgustovskog roka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   27.06.2017
  Rezultati popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--INFORMACIONI SISTEMI U HOTELIJERSTVU -   16.06.2017
  Rezultati ispita