Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Konačne ocjene

15.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija ukupnih rezultata sa poenima za popravne kolokvijume

24.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija sa ispravkom bodova za prisustvo

24.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

22.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Popravni kolokvijumi

22.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti sa rezultatima kolokvijuma

16.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija (sa bodovima za prisustvo, aktivnost tokom semestra, kolokvijume i završni ispit)

16.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija urađenih ECTS tema nakon prvog termina za završni ispit

13.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Termin polaganja kolokvijuma

11.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavještenje za završni ispit

01.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavještenje o kolokvijumima

31.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

12.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje za predavanja

04.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal

28.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

27.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal

24.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

23.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavještenje za predavanja

20.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal

16.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

10.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal

09.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal - 27.03.2020 12:15

27.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rad tokom trajanja mjera povodom korona virusa - 14.03.2020 11:59

14.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija - 11.03.2020 10:30

11.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje g-đe Gordane Kapa, izvršne direktorke kompanije Milšped Montenegro

05.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti - 04.03.2020 13:12

04.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti - 27.02.2020 16:51

27.02.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti - 19.02.2020 17:27

19.02.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 2 - 18.02.2020 15:19

18.02.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 1

14.02.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 13 i bodovi kod M. Kuljak (zaključno sa 13. sedmicom)

08.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 11

25.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 10

20.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 9

12.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o izlaganju prakticnih radova

01.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Predavanje prof. Malwine Szczepkowske o porodičnom biznisu

01.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Odgađanje časova kod M. Kuljak i Evidencija 7

26.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 6

25.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o popravnom kolokvijumu

22.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnice, g-đice Ivane Vujotić

18.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 5

15.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

13.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Bogojevića

12.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 4

08.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Vukovića

04.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 3 kod M.K.

01.03.2019


1 | 2