Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Rezultati nakon predaje seminarskih radova

23.06.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin II popravnog roka

20.06.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Rezultati nakon popravnog kol.

13.06.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Poslednji rok za predaju seminarskih radova

31.05.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Popravni kolokvijum

23.05.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin nastave/konsultacija

05.05.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Rezultati nakon kolokvijuma

11.04.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Novi termin kolokvijuma

07.04.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Promjena termina kolokvijuma

06.04.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin kolokvijuma

03.04.2019


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Predlog ocjena nakon pregleda sem. radova

20.06.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin popravnog ispita

20.06.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Rezultati ispita

04.06.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin ispita

31.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Vazno! Promjena termina ispita

31.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Tacan termin odbrane sem. radova

28.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Promjena termina odbrane sem. radova

28.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Materijal

11.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Predavanja

03.05.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin odbrane seminarskih radova

27.04.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin ispita

27.04.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Napomena

09.04.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Obavjestenje

04.04.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Podjela seminarskih radova

26.03.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Napomena

12.02.2018


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Termin ispita u avgustovskom roku

29.08.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Rezultati ispita

26.06.2017


Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Distribuirani izvori električne energije

Prijava za popravni ispita

26.06.2017