Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   21.10.2020
  PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE II
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   13.10.2020
  PREDAVANJA TEHNOLOGIJA GRADJENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   18.11.2019
  Termin polaganja I kolokvijuma
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE -   01.10.2019
  Termin predavanja i vježbanja