Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Završni ispit

20.06.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati Kolokvijuma

19.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Kolokvijum 1

19.05.2019


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Avgustovski ispitni rok_rezultati

25.09.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati avgustovskog ispitnog roka

10.09.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Zakljucne ocjene

30.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati završnog ispita

17.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati Testa 2- popravni i Završnog ispita za studente koji putuju u Ameriku

11.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Zaključne ocjene za studente koji odlaze u Ameriku

11.06.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Završni ispit (za studente koji odlaze u Ameriku)

29.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Zaključne ocjene (za studente koji odlaze u Ameriku)

29.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rezultati Kolokvijum 2 - popravni, Test 2

27.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Kolokvijum 2 - rezultati

14.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Test 1 - popravni

03.05.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Test 1

22.04.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Kolokvijum 1 - popravni

16.04.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Rrzultati_Kolokvijum 1

06.04.2018


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Avgustovski ispitni rok

17.09.2017


Biotehnički fakultet-BILJNA PROIZVODNJA

Avgustovski ispitni rok

17.09.2017