Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 04.08.2019 11:47

04.08.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 28.06.2019 12:07

28.06.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 27.06.2019 18:02

27.06.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 19.06.2019 12:44

19.06.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 14.06.2019 14:27

14.06.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 10.06.2019 14:02

10.06.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 30.05.2019 11:48

30.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 29.05.2019 12:29

29.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 25.05.2019 10:13

25.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena

24.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

termini drugog popravnog kolokvijuma

21.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Termini za zavrsni ispit

17.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena

17.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 14.05.2019 12:23

14.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

obavjestenje o terminu drugog kolokvijuma

10.05.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma

27.03.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

22.03.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

obavjestenje

17.03.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

obavjestenje o terminu redovnih konsultacija

20.02.2019


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 19.09.2018 16:42

19.09.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena i predlog ocjena

30.06.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena i predlog ocjena

27.06.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena i predlog ocjena

22.06.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena

01.06.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poena

26.05.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 24.05.2018 15:44

24.05.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

28.03.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

22.03.2018


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

evidencija poenamikrob.avgust 15.09.2017 11:24

15.09.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 29.08.2017 09:04

29.08.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 30.06.2017 15:46

30.06.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 23.06.2017 11:32

23.06.2017


Biotehnički fakultet-STOČARSTVO-MIKROBIOLOGIJA

Nova objava - 12.06.2017 11:54

12.06.2017