Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon drugog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata

28.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Promjena termina za predaju projekata

24.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Raspored grupa za izradu popravnog završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje

21.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Drugi termin za predaju projekata

21.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon prvog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata

18.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Raspored grupa za izradu završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje

09.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Prvi termin za usmenu odbranu projekta

09.01.2019


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Bodovno stanje nakon petog testa

17.12.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

REzultati nakon izrade četvrtog testa i prvog pregleda projekta

03.12.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Termin usmenog ispitivanja

28.11.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon izrade trećeg testa

26.11.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon prvog testa

09.11.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena

09.02.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Raspored izrade završnog testa u terminu 31.01.2018. godine

26.01.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon predaje projekata

17.01.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon izrade završnog testa

16.01.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Raspored izrade završnog testa u terminu 16.01.2018. godine

10.01.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

TERMIN PREDAJE I ODBRANE PROJEKATA

09.01.2018


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Bodovno stanje nakon prve kontrole Projekta i trećeg testa

05.12.2017


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati nakon prva dva testa

06.11.2017


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku

12.09.2017


Energetika i automatika-Električne instalacije i osvetljenje (projekat I)

Termin popravnog završnog testa iz Električnih instalacvija i osvjetljenja

28.08.2017