Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Konačni rezultati sa predlogom ocjena u januarskom roku 2020/21 školske godine

09.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati završnih testova

05.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon druge ocjene projekta

04.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje nakon izrade završnog testa 22.01.2021. godine

23.01.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon termina popravnih testova

11.01.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Termin popravnih testova

04.01.2021


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje nakon prve provjere izrade projekta

27.12.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje nakon izrade prvog testa

28.10.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

24.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon prvog termina završnog testa i ocjene projekta

15.01.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezutati provjera (testova i projekta) tokom nastave

26.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon prva tri testa i prvog pregleda projekta

25.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Fotometrija

28.10.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon drugog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata

28.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Promjena termina za predaju projekata

24.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Raspored grupa za izradu popravnog završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje

21.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Drugi termin za predaju projekata

21.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon prvog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata

18.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Raspored grupa za izradu završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje

09.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Prvi termin za usmenu odbranu projekta

09.01.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje nakon petog testa

17.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

REzultati nakon izrade četvrtog testa i prvog pregleda projekta

03.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Termin usmenog ispitivanja

28.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon izrade trećeg testa

26.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon prvog testa

09.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena

09.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Raspored izrade završnog testa u terminu 31.01.2018. godine

26.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon predaje projekata

17.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon izrade završnog testa

16.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Raspored izrade završnog testa u terminu 16.01.2018. godine

10.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

TERMIN PREDAJE I ODBRANE PROJEKATA

09.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Bodovno stanje nakon prve kontrole Projekta i trećeg testa

05.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati nakon prva dva testa

06.11.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku

12.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I

Termin popravnog završnog testa iz Električnih instalacvija i osvjetljenja

28.08.2017