Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.02.2021
  Konačni rezultati sa predlogom ocjena u januarskom roku 2020/21 školske godine
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   05.02.2021
  Rezultati završnih testova
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   04.02.2021
  Bodovno stanje sa predlogom ocjena nakon druge ocjene projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   23.01.2021
  Bodovno stanje nakon izrade završnog testa 22.01.2021. godine
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   11.01.2021
  Rezultati nakon termina popravnih testova
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   04.01.2021
  Termin popravnih testova
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   27.12.2020
  Bodovno stanje nakon prve provjere izrade projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   28.10.2020
  Bodovno stanje nakon izrade prvog testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   24.01.2020
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   15.01.2020
  Rezultati nakon prvog termina završnog testa i ocjene projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   26.12.2019
  Rezutati provjera (testova i projekta) tokom nastave
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   25.11.2019
  Rezultati nakon prva tri testa i prvog pregleda projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   28.10.2019
  Fotometrija
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   28.01.2019
  Rezultati nakon drugog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   24.01.2019
  Promjena termina za predaju projekata
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   21.01.2019
  Raspored grupa za izradu popravnog završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   21.01.2019
  Drugi termin za predaju projekata
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   18.01.2019
  Rezultati nakon prvog termina Završnog testa i pregleda kompletnih projekata
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.01.2019
  Raspored grupa za izradu završnog testa iz predmeta Električne instalacije i osvjetljenje
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.01.2019
  Prvi termin za usmenu odbranu projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   17.12.2018
  Bodovno stanje nakon petog testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   03.12.2018
  REzultati nakon izrade četvrtog testa i prvog pregleda projekta
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   28.11.2018
  Termin usmenog ispitivanja
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   26.11.2018
  Rezultati nakon izrade trećeg testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.11.2018
  Rezultati nakon prvog testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.02.2018
  Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   26.01.2018
  Raspored izrade završnog testa u terminu 31.01.2018. godine
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   17.01.2018
  Rezultati nakon predaje projekata
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   16.01.2018
  Rezultati nakon izrade završnog testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   10.01.2018
  Raspored izrade završnog testa u terminu 16.01.2018. godine
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   09.01.2018
  TERMIN PREDAJE I ODBRANE PROJEKATA
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   05.12.2017
  Bodovno stanje nakon prve kontrole Projekta i trećeg testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   06.11.2017
  Rezultati nakon prva dva testa
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   12.09.2017
  Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I -   28.08.2017
  Termin popravnog završnog testa iz Električnih instalacvija i osvjetljenja