Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Zadaci za vježbu iz oblasti algoritama

20.03.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Primjer prošlogodišnjeg kolokvijuma

25.02.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa prvog termina nastave - 11.02.2019.

12.02.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Predlog rješenja 3. i 4. zadatka sa završnog ispita

31.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Primjeri završnih ispita

22.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Dodatni zadatak iz oblasti GUI

22.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Jedanaesti termin predavanja

07.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Jedanaesti termin računskih vježbi

07.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Deseti termin računskih i laboratorijskih vježbi

23.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Deseti termin predavanja

23.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Deveti termin računskih i laboratorijskih vježbi

17.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Deveti termin predavanja

17.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Dodatni zadaci za vježbu - pripremu kolokvijuma

10.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Osmi termin predavanja

02.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Osmi termin laboratorijskih vježbi

02.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Osmi termin računskih vježbi

02.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Sedmi termin laboratorijskih vježbi

26.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Sedmi termin računskih vježbi

26.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Sedmi termin predavanja

26.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa šestog termina predavanja

19.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Šesti termin laboratorijskih vježbi

19.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Peti termin računskih vježbi

12.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Peti termin laboratorijskih vježbi

12.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa petog termina predavanja

12.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Četvrti termin računskih vježbi

08.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa četvrtog termina predavanja

05.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Četvrti termin laboratorijskih vježbi

05.03.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Drugi termin računskih vježbi

26.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Treći termin računskih vježbi

26.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Drugi termin laboratorijskih vježbi

26.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Zadaci sa prošlogodišnjeg prvog kolokvijuma

26.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa trećeg termina predavanja

26.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa drugog termina predavanja

22.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Prvi termin računskih vježbi

14.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Materijal sa prvog predavanja

13.02.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Laboratorijske vježbe

12.02.2018