Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

17.06.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin popravnog završnog ispita

16.06.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati nakon završnog ispita

27.05.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Grupe za polaganje završnog ispita

26.05.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Pomjeranje termina pregleda radova

15.05.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog kolokvijuma i trenutno bodovno stanje

13.05.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Popravni kolokvijum

30.04.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati kolokvijuma

10.04.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin kolokvijuma

29.03.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Kolektivne konsultacije

27.03.2019


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati drugog avgustovsko-septembarskog roka

19.09.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Izmjena obavještenja oko uslovnog ispita

19.09.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati prvog avgustovsko-septembarskog roka

14.09.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin popravnog kolokvijuma i ispita

28.08.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Predlog ocjena nakon popravnog ispita

29.06.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

25.06.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Promjena termina popravnog završnog ispita

14.06.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

30.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin popravnog ispita

30.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin završnog ispita

28.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Grupe za polaganje završnog ispita

28.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Pregled bodovnog stanja prije završnog ispita

27.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati kolokvijuma

23.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Promjena termina nastave za 23.4.2018.

19.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Pomjeranje termina nastave planirane za 16. 04. 2018.

13.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin prvog kolokvijuma

10.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin kolektivnih konsultacija i termini individualnih konsultacija

03.04.2018


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2017


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Popravak kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

01.09.2017


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Rezultati popravnog završnog ispita

20.06.2017


Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin popravnog završnog ispita

18.06.2017