Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   28.05.2017
  Ispitna pitanja - Nauka o upravljanju