Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   24.01.2019
  Nauka u upravljanju - Popravni završni ispit (dodatni rok)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   01.01.2019
  Nauka o upravljanju - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   01.11.2018
  NAUKA O UPRAVLJANJU - dogovorni čas
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   23.01.2018
  Nauka o upravljanju - Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   29.12.2017
  Nauka o upravljanju - Popravni kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   19.12.2017
  Nauka o upravljanju - Završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   14.11.2017
  Nauka o upravljanju - I kol.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   19.10.2017
  Nauka o upravljanju - časovi za 20.10.2017.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-NAUKA O UPRAVLJANJU -   08.10.2017
  Nauka o upravljanju - termin vježbi