Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin održavanja drugog kolokvijuma

16.12.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

14.12.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin prvog kolokvijuma

28.10.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - SEPTEMBAR

29.08.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

25.01.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

11.01.2019


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

27.12.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati drugog kolokvijuma

20.12.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin popravnog drugog kolokvijuma

20.12.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

29.11.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati prvog kolokvijuma

15.11.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Prvi kolokvijum

12.11.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - SEPTEMBAR - drugi rok

11.09.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena - SEPTEMBAR

31.08.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

KONACAN PRIJEDLOG OCJENA

12.02.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultat popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

23.01.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultat Zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

11.01.2018


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati popravnog II kolokvijuma

28.12.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

TERMIN ODRŽAVANJA DRUGOG KOLOKVIJUMA

26.12.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati II kolokvijuma

22.12.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin drugog kolokvijuma

19.12.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin drugog kolokvijuma

08.12.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.11.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Rezultati prvog kolokvijuma

16.11.2017


Biotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO-AGROMENADŽMENT

Termin polaganja prvog kolovijuma

12.11.2017