Obavještenja - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Fakultet za turizam i hotelijerstvo--STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU -   01.02.2021
  Termin popravnog završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU -   13.01.2021
  Termin završnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo--STRATEGIJSKI MARKETING U TURIZMU -   30.01.2019
  Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.