Biljna proizvodnja-Botanika

Sumarni retzultati poena poslije 2. termina završnog ispita

30.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Drugi termin završnog ispita

26.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati prvog termina završnog ispita i najava drugog termina

18.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Podjela po grupama, za polaganje testa prepoznavanja i konačni raspored polagana usmenog ispita

14.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja usmenog dijela ispita po grupama

13.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Termin za otkazivanje polaganja usmenog dijela ispita u prvom roku i formiranje konačnih grupa

13.01.2019


Biljna proizvodnja-Botanika

Evidencija semestralnih poena i ispitna pitanja

31.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Satnica održavanja kolokvijuma

26.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava drugog kolokvijuma

18.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Seminarski rad

16.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Evdiencija poena, popravni kolokvijum

12.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Reyultati kolokvijum i najava popravnig kolokvijuma

27.11.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava kolovijuma

12.11.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati testa

06.11.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja testa

28.10.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Termin predispitnih vježbi

22.10.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava predispitnih vježbi

19.10.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati ispita

15.09.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Prijava za polaganje ispita u drugom terminu i korekcija vremena početka ispita

10.09.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati avgustovskog roka

03.09.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Avgustovsko-septembarski rok

23.07.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati ispita

01.02.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja usmenog ispita po grupama, srijeda 31. januar

30.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja usmenog ispita po grupama, četvrtak 1. februar

30.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja završnog ispita u drugom roku

29.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Termin konsultacija

21.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Evidencija poena

20.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Prijava za drugi termin završnog ispita

20.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Ispitna pitanja

20.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Satnica polaganja usmenog ispita

16.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Predaja herbara

16.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Satnica polaganja praktičnog dijela ispita

15.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Prvi termin završnog ispita

08.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Evidencija semestralnih poena

02.01.2018


Biljna proizvodnja-Botanika

Satnica polaganja kolokvijuma

27.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati drugog kolokvijuma

26.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Termini za popravne kolokvijume

25.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Seminarski rad

19.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Rok za predaju seminarskog rada

12.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Predavanje iz ekologije biljaka

07.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava drugog kolokvijuma

04.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava aktivnosti u dolazećoj radnoj sedmici

03.12.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Uputstva za pisanje seminarskog rada

30.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Sistematika, pregled važnih taksona

30.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 1. dio

19.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 2. dio

19.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Slajdovi sa predavanja iz sistematike cvjetnica 3. dio

19.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati testa

10.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati prvog kolokvijuma

07.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Prvo predavanje iz sistematike

07.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava terenskog časa

07.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Raspored polaganja testa

02.11.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Dopuna predavanja o sekunadarno rastu i predavanje o razmnožavanju biljaka

26.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Pomijeranje termina vježbi iz Agrometeorologije za 17h

25.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava testa i predispitnih vježbi za ponovce

25.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava kolokvijuma

24.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Najava terena

24.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Slajdovi sa predavanja iz Organografije

12.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Slajdovi sa predavanja iz Histologije

06.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

ECTS katalog, slajdovi sa prvog predavanja, linkovi o mejozi i mitozi - 04.10.2017 21:56

04.10.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Nadoknada predavanja

29.09.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Početak semestra

25.09.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Rezultati ispita

31.08.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Termin usmenog

31.08.2017


Biljna proizvodnja-Botanika

Satnica polaganja

28.08.2017