Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

15.04.2021


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

15.04.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Časovi - zoom

14.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Časovi - zoom

14.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Odlaganje kolokvijuma

14.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING U TRGOVINI

Raspored održavanja kolokvijuma

14.04.2021


EKONOMIJA - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma - 14.04.2021 11:16

14.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Raspored polaganja prvog teorijskog kolokvijuma - 14.04.2021 12:09

14.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

informacija o prvom teorijskom kolokvijumu- 14.04.2021 12:13

14.04.2021


EKONOMIJA - POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA

Predavanja - DL

14.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati kolokvijuma

14.04.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE

Časovi predavanja i vježbi u devetoj radnoj sedmici

14.04.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

ePredavanja P10 - 14.04.2021 22:55

14.04.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI

Kolokvijum - promena termina za početak kolokvijuma

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

13.04.2021


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Link za pristup časovima vježbi - 13.04.2021 09:45

13.04.2021


EKONOMIJA - Demografska analiza

Raspored izlaganja eseja iz predmeta Demografska analiza

13.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin kolokvijuma

13.04.2021


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Časovi vježbi - link za pristup

13.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Termin kolokvijuma

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Ispit - prvi rok

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - FISKALNA EKONOMIJA

Ispit - prvi rok

13.04.2021


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Ispit - prvi rok

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati popravnog kolokvijuma- 13.04.2021 15:01

13.04.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 13.04.2021 15:16

13.04.2021


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 13.04.2021 16:52

13.04.2021


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Raspored polaganja kolokvijuma

13.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO PRAVO

Raspored polaganja kolokvijuma

13.04.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - UPRAVLJANJE PROMJENAMA

Časovi vježbi - deveta sedmica

13.04.2021


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Link za čas- 13.04.2021 18:53

13.04.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi - deveta sedmica

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Link za predavanja i vježbe - 13.04.2021.

13.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

13.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Rezultat I kolokvijuma

12.04.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

eVjezbe - link za pristup

12.04.2021


EKONOMIJA - NACIONALNA EKONOMIJA

Popravni kolokvijum - Raspored polaganja

12.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Odlaganje termina kolokvijuma

12.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin kolokvijuma

12.04.2021


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma

12.04.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Predavanja

12.04.2021


EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Predavanja - deveta sedmica

12.04.2021


EKONOMIJA - ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU

Predavanje - Politika konkurencije - Prvi dio

12.04.2021


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Marketing usluga (Podgorica) - termin kolokvijuma

12.04.2021


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Nova objava - 12.04.2021 17:00

12.04.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Predavanje - Ekonomski aspekti zajedničkog tržišta u ugovorima EU

12.04.2021


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Konacni rezultati kolokvijuma

12.04.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

12.04.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja u devetoj sedmici

12.04.2021


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja u devetoj sedmici

12.04.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Predavanja u devetoj sedmici

12.04.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 230