Obavještenja za predmete - Ekonomski fakultet


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (STRUKE)

14.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 5 PRIVREDNI RAZVOJ - 14.10.2019 06:58

14.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 5 PRIVREDNI RAZVOJ - 14.10.2019 07:10

14.10.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Gostujuće predavanje

14.10.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Promjena sale za predavanja, petak 18. oktobar 2019. - 14.10.2019 10:05

14.10.2019


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Case

14.10.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored časova vježbi

13.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

UPUTSTVO ZA DOMACI

11.10.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 11.10.2019 14:10

11.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Materijal sa časova vježbi

11.10.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

10.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

katalog

10.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termini prezentacija

10.10.2019


MENADŽMENT - ISTRAŽIVANJE MARKETINGA

Raspored održavanja časova

10.10.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Raspored termina za debate

10.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

UPUTSTVO ZA DOMACI

10.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Vježbe 11.10.2019.

10.10.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA ETIKA

Evidencija aktivnosti studenata

09.10.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Pojava i razvoj novca

09.10.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Pojava i razvoj banaka

09.10.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Casovi, 09.10.

09.10.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Casovi 09.10.

09.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijali sa predavanja odrzanog 09.10.2019.godine

09.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal IV predavanje

09.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal IV predavanje

09.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal IV predavanje

09.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal IV predavanje

09.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Menadzment II blok predavanja

09.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Materijal II blok predavanja

09.10.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Časovi vježbi za obje grupe 10.10.2019

09.10.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Raspored održavanja časova

09.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Ponedeljak 14.10

08.10.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje

08.10.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje

08.10.2019


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Prvi ispitni termin - 08.10.2019 12:34

08.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanog 08.10.2019.godine

08.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA ETIKA

Evidencija 1

08.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termini prezentacija

07.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored prezentacija u okviru časova vježbi

07.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj PPT 4 - 06.10.2019 06:36

06.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj PPT 4- 06.10.2019 06:45

06.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Sala 6-predavanja srijedom

04.10.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Domaći zadatak br.1

04.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Domaći zadatak br.1

04.10.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Domaći zadatak

04.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

novi zadaci za III sedmicu

04.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

novi zadatak za III sedmicu

04.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

novi zadaci za III sedmicu

04.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

novi zadaci za III sedmicu

04.10.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored časova vježbi

03.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

zadaci za drugu sedmicu

03.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Uputstvo za pisanje seminarskog rada

03.10.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Plan rada

03.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Plan rada

03.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Časovi vježbi 04.10.2019.

03.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Časovi vježbi

03.10.2019


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nova objava - 02.10.2019 07:43

02.10.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 02.10.2019 07:49

02.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Teme za prezentacije

02.10.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Projektni zadatak-uputstvo

02.10.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Projektni zadatak-uputstvo

02.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal III predavanje

02.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal III predavanje

02.10.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal III predavanje

02.10.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal III predavanje

02.10.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Materijali za vjezbe

01.10.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Zamjena termina predavanja u srijedu 2.10 ME-PSU

01.10.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Časovi vježbi 04.10.2019

01.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj, PPT 3 01.10.2019 12:41

01.10.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj PPT2, PPT 3 - 01.10.2019 12:48

01.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanog 01.10.2019.godine

01.10.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Obavjestenje u vezi predavanja u srijedu, 02.10.2019.godine

01.10.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored održavanja časova

01.10.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavještenje - 01.10.2019 19:09

01.10.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA ETIKA

Materijal za metodske jedinice 1 i 2

01.10.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA ETIKA

Materijal za metodske jedinice 1 i 2

01.10.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Informacije i plan rada u studijskoj 2019/20. godini

30.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Informacije i plan rada u studijskoj 2019/20. godini

30.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Otkazivanje časova vježbi - 01.10.

30.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Novi termin vejzbi utorkom

30.09.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Promjena termina za vježbe - G2

30.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Promjena sale - časovi vježbi

30.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Raspored časova vježbi

30.09.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rasopored časova

30.09.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Prijave za seminarske radove

29.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PRIVREDNI RAZVOJ PPT1 - 29.09.2019 20:22

29.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj PPT 1 - 29.09.2019 20:26

29.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Raspored časova za ES i engleski jezik

29.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 2 - 29.09.2019 21:57

29.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

zadaci za II sedmicu

27.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Materijal za I blok casova vjezbi

27.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

zadaci za II sedmicu

27.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

zadaci za drugu sedmicu

27.09.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi

27.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Materijal I BLOK predavanja

26.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Materijal I BLOK predavanja

26.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal II predavanje

26.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal II predavanje

26.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal II predavanje

26.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal II predavanje

26.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina vjezbi

26.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

26.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

materijal za I sedmicu

25.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Prvi čas vježbi iz Ekonomske statistike

25.09.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

PLAN RADA

25.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 25.09.2019.godine

25.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Prijave grupa za prezentacije

25.09.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavjestenje - 25.09.2019 20:22

25.09.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavjestenje - 25.09.2019 20:24

25.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Materijal I i II predavanje

24.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 24.09.2019.godine

24.09.2019


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavještenje - 24.09.2019 13:42

24.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Informacija za studente i plan rada iz Matematike za ekonomiste

24.09.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavjestenje - 24.09.2019 23:38

24.09.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Plan rada

23.09.2019


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Plan rada

23.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Informacije o predmetu i plan rada

23.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Informacija o izvođenju nastave u prvoj sedmici

23.09.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin uvodnog časa vježbi - G2

23.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal I predavanje

23.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Informacija za studente i plan rada

23.09.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavjestenje - 23.09.2019 18:15

23.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal I predavanje

23.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal I predavanje

23.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal I predavanje

23.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Termini nastave iz Matematike za ekonomiste za prvu sedmicu

21.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati ispita II rok septembar

20.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita II rok septembar

20.09.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 20.09.2019 12:09

20.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Nova objava - 19.09.2019 00:30

19.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Nova objava - 19.09.2019 00:33

19.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Konačni rezultati

19.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati ispita 18.09.2019.

19.09.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene- avgustovski rok

19.09.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene

19.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Nova objava - 18.09.2019 10:53

18.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Nova objava - 18.09.2019 10:57

18.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Rezultati septembar 2

18.09.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 18.09.2019 12:29 rezultati avgustovskog roka II

18.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog termina septembarskog roka

18.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati - Septembar - drugi termin

18.09.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati II rok

18.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati II septembarskog roka

18.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Ispravka obavjestenja - 18.09.2019 16:45

18.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 17.09.2019 08:39

17.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 17.09.2019 08:41

17.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rasored ispita

17.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati drugog popravnog roka

17.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati drugog popravnog roka

17.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

ISPIT - 17.09.2019 17:58

17.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rezultati septembarskog roka

17.09.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati drugog avgustovsko-septembarskog roka - Engleski jezik III

16.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita

16.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita

16.09.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Rezultati drugog avgustovsko-septembarskog roka - Engleski jezik I

16.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Termin ispita II rok

16.09.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Rezultati, septembarski rok - 16.09.2019 10:45

16.09.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 16.09.2019 11:21

16.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita poslije drugog septembarskog roka - 16.09.2019 11:50

16.09.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - Septembar

16.09.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Ispit 17.09. u 12:00h

16.09.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Ispit 17.09. u 12:00h

16.09.2019


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati ispita poslije drugog septembarskog roka - 16.09.2019 13:03

16.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati ispita

16.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati ispita

16.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Rezultati ispita

16.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Promjena termina drugog septembarskog roka

16.09.2019


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Drugi rok, septembar

15.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 15.09.2019 10:54

15.09.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 15.09.2019 12:41

15.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

15.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Drugi popravni rok

15.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Drugi popravni rok

15.09.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati - Drugi popravni termin

15.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 15.09.2019 20:50

15.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 15.09.2019 23:36

15.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Konacni rezultati-avgustovski rok

14.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

konacni rezulatati-avgustovski rok

14.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Promjena sale - praktični dio ispita 17.09.

14.09.2019


EKONOMIJA - INFORMATIKA

Promjena sale - praktični dio ispita 17.09.

14.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 14.09.2019 17:00

14.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 14.09.2019 17:00

14.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

14.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

14.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

14.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 14.09.2019 22:14

14.09.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati u avgustovskom roku

13.09.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Septembarski rok 2019_konacne ocjene

13.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.09.2019 11:56

13.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.09.2019 11:59

13.09.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultat drugog septembarskog roka

13.09.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati ispita - septembarski rok

13.09.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Rezultati ispita - septembarski rok

13.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 11.09.2019 16:42

13.09.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin polaganja ispita - drugi rok

13.09.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin polaganja ispita - drugi rok

13.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 13.09.2019 21:06

13.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 12.09.2019 07:52

12.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 12.09.2019 07:56

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati II rok

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati II rok

12.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma - drugi rok

12.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma - drugi rok

12.09.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultati ispita održanog 11.09.2019. godine

12.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Rezultati - Septembar

12.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati - Septembar

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Korigovani rezultati drugog septembarskog termina

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati drugog popravnog roka

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati drugog popravnog roka

12.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon drugog septembarsog roka

12.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati nakon drugog roka

12.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog septembarskog termina

12.09.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati ispita poslije drugog septembarskog roka - 11.09.2019 09:20

11.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati ispita - septembarski rok

11.09.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 11.09.2019 11:08

11.09.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 11.09.2019 11:12

11.09.2019


EKONOMIJA - REVIZIJA I KONTROLA

Nova objava - 11.09.2019 11:13

11.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Matematika - finalne ocjene, septembar 2019

11.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Kolokvijum - drugi rok

11.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Kolokvijum - drugi rok

11.09.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 11.09.2019 13:43 REZULTATI AVGUSTOVSKI ROK (I TERMIN)

11.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Nova objava - 11.09.2019 13:52 Rezultati avgustovski rok 1

11.09.2019


MENADŽMENT -

Nova objava - 11.09.2019 14:09 Rezultati avgustovski rok I termin

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene nakon zavrsenog avgustovskog roka

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocenen nakon zavrsenog avgustovskog roka

11.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati II avgustovskog roka- bez bodova za praktični rad

11.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati II avgustovskog roka -bez bodova za praktični dio ispita

11.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

11.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

11.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

11.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

11.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

11.09.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnih kolokvijuma 11. 09.

11.09.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Rezultati avgustovsko-septembarskog roka - Engleski jezik I

10.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita poslije drugog septembarskog roka - 10.09.2019 08:52

10.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati ispita poslije drugog septembarskog roka - 10.09.2019 08:54

10.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Septembar - drugi termin - rezultati

10.09.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Rezultati - Septembar - drugi termin

10.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rapored polaganja ispita

10.09.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Drugi popravni rok

10.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Drugi septembarski rok

10.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Rezultati ispita

10.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati ispita

10.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

09.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

09.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati ispita nakon ispitnog roka - Septembar II

09.09.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Novi termin popravnog roka - 17. septembar 2019

08.09.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Novi termin popravnog ispita - 17. Septembar 2019.

08.09.2019


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati septembar

08.09.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati septembar

08.09.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati septembar

08.09.2019


EKONOMIJA - SOCIOLOGIJA

Rezultati ispita

08.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati prvog septembarskog roka

06.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati prvog septembarskog roka

06.09.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Termin polaganja ispita - drugi septembarski rok

06.09.2019


EKONOMIJA - REVIZIJA I KONTROLA

Nova objava - 06.09.2019 10:06

06.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Nova objava - 06.09.2019 10:16

06.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja kolokvijuma - 6. 9. 2019.

06.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati ispita održanog 5. 09.2019. godine

06.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PRIVREDNI RAZVOJ, REZULTATI TESTA, 30.8.2019. - 06.09.2019 11:38

06.09.2019


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Rezultati ispita održanog 5. 09. 2019. godine

06.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati drugog septembarskog roka

06.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita

06.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita

06.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - Septembar

06.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati prvog popravnog roka

06.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati prvog popravnog roka

06.09.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Rezultati prvog popravnog roka

06.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

06.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

06.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati-prvi termin u septembarskom roku

06.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

informacija za drugi septembarski rok

06.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati nakon drugog termina septembarskog roka

06.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati nakon drugog termina septembarskog roka

06.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati kolokvijuma - 06. 09. 2019.

06.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati kolokvijuma - 06. 09. 2019.

06.09.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Konacne ocene-avgustovski rok

05.09.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

konacne ocene-avgustovski rok

05.09.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

konacne ocene-avgustovski rok

05.09.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Izmjena termina ispita

05.09.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Novi termin drugog septembarskog roka

05.09.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

05.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati ispita nakon drugog septembarskog roka

05.09.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Raspored ispita - septembar

04.09.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored ispita - septembar

04.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

04.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

04.09.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultati ispita održanog 3.09.2019. godine - 04.09.2019 11:04

04.09.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati I avgustovskog roka

04.09.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

pregled radova

04.09.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Avgustovski rok

04.09.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

avgustovski rok

04.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

avgustovski rok

04.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

avgustovski rok

04.09.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Termini polaganja u septembarskom roku

04.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati ispita održanog 4.09.2019. godine - 04.09.2019 15:12

04.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati ispita održanog 04.09.2019.

04.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

04.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

04.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Prvi septembarski rok

03.09.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 03.09.2019 08:39

03.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Prvi septembarski rok

03.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 03.09.2019 08:41

03.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

03.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

03.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati popravnog termina ispita - 28. avgust

03.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

03.09.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Prvi popravni rok

03.09.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati ispita poslje prvog septembarskog roka - 03.09.2019 12:06

03.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

03.09.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored polaganja ispita u drugom septembarskom roku

03.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom roku

03.09.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom roku

03.09.2019


EKONOMIJA - OSNOVI OSIGURANJA

Septembarski rok

03.09.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja kolokvijuma - 6. 9. 2019.

03.09.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Rezultati ispita poslije prvog septembarskog roka - 03.09.2019 18:10

03.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 03.09.2019 19:46

03.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 03.09.2019 20:44

03.09.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 03.09.2019 22:28

03.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin kolokvijuma

02.09.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin kolokvijuma

02.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Septembarski rok

02.09.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - Avgust

02.09.2019


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati ispita poslije prvog septembarskog roka - 02.09.2019 11:32

02.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Rezultati ispita u I septembarskom roku

02.09.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati prvog septembarskog roka

02.09.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog septembarskog roka

02.09.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati - Prvi popravni termin 02. 09.

02.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati ispita

02.09.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Rezultati ispita

02.09.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 02.09.2019 23:40

02.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni usmeni ispit-informacija

01.09.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni usmeni ispit-informacija

01.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Prvi popravni rok

01.09.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Prvi popravni rok

01.09.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultat prvog popravnog roka

01.09.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

31.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

30.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

30.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati I rok

30.08.2019


MENADŽMENT - SPORT II

Raspored ispita

30.08.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

termini polaganja u avgustovskom roku

30.08.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Raspored ispita

30.08.2019


EKONOMIJA - DEMOGRAFSKA ANALIZA

Raspored ispita

30.08.2019


EKONOMIJA -

Raspored ispita

29.08.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati prvog septembarskog roka

29.08.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati ispita za studente koji su polagali u ispitnom roku - Septembar I

29.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati ispita - 28. avgust

29.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita poslije prvog septembarskog roka - 29.08.2019 14:27

29.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita poslije prvog septembarskog roka - 29.08.2019 14:30

29.08.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

29.08.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

29.08.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati 29.08.

29.08.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin ispita u septembarskom roku

29.08.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Nova objava - 29.08.2019 15:33

29.08.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Usmeni ispit-zavrsni

29.08.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni usmeni ispit-informacija

29.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati prvog termina septembarskog roka

28.08.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Avustovski rok-rezultati

28.08.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina prvog ispitnog roka

28.08.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati - Avgust 2019

28.08.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Rezultati - Avgust 2019

28.08.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Izmjena termina prvog ispitnog roka

28.08.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita poslije prvog septembarskog termina - 28.08.2019 13:30

28.08.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Izmjena termina prvog ispitnog roka

28.08.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

I i II termin u avgustovskom roku

28.08.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

I i II termin u avgustovskom roku

28.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Septembarski rok

28.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Septembarski rok

28.08.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 28.08.2019 17:46

28.08.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnih kolokvijuma - 28. avgust

28.08.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnih kolokvijuma - 28. avgust

28.08.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 28.08.2019 18:48

28.08.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnih kolokvijuma - 27. avgust

28.08.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati prvog septembarskog roka

28.08.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

28.08.2019


EKONOMIJA -

Termini polaganja ispita - septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin ispita - septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Ispit - septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Ispit - septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Termin polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - 27.08.2019 13:48

27.08.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Septembarski rok

27.08.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Matematika za ekonomiste - raspored poganja u prvom septembarskom roku

27.08.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom roku

27.08.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja

27.08.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom roku

27.08.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored polaganja ispita u prvom septembarskom roku

27.08.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Termin polaganja ispita

26.08.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

TEST, PR, SEPTEMBARSKI ROK, INFO - 26.08.2019 11:23

26.08.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Ispitni rok, septembar

26.08.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Ispitni rok, septembar

26.08.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Ispitni rok, septembar

26.08.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Termini polaganja ispita - septembarski rok

26.08.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Makroekonomija za preduzetnike - termini polaganja u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin polaganja ispita - avgustovski rok

26.08.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin polaganja ispita - avgustovski rok

26.08.2019


EKONOMIJA - KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

SEPTEMBAR, ISPIT - 26.08.2019 19:49

26.08.2019


EKONOMIJA - POLITIKA PROŠIRENJA

ISPIT - 26.08.2019 19:51

26.08.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 25.08.2019 15:00

25.08.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Septembarski rok

23.08.2019


EKONOMIJA -

Pomjeranje termina ispita

23.08.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Raspored polaganja ispita - prvi septembarski rok

23.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Termin polaganja ispita u septembarskom roku - 22.08.2019 09:21

22.08.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Termin polaganja ispita u septembraskom roku - 22.08.2019 09:25

22.08.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored održavanja ispita

22.08.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Raspored održavanja ispita

22.08.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 21.08.2019 19:17

21.08.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Rokovi -septembar

18.08.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rokovi -septembar

18.08.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Rokovi -septembar

18.08.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 16.08.2019 11:51

16.08.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Nova objava - 16.08.2019 11:58

16.08.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

Nova objava - 16.08.2019 11:59

16.08.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termini polaganja u septembarskom roku

16.08.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termini polaganja u septembarskom roku

16.08.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Konačni rezultati

01.07.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Konačni rezultati

01.07.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Konačni rezultati

01.07.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Konačni rezultati

01.07.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Konačni rezultati

01.07.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Rezultati popravnog ispita za grupu G2

01.07.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 30.06.2019 19:07 Rezultati popravnog zavrsnog i konacni bodovi Grupa G1

30.06.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 30.06.2019 21:34 Rezultati popravnog zavrsnog ispita i konacne ocjene

30.06.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 29.06.2019 22:34

29.06.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 29.06.2019 22:38

29.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 28.06.2019 07:44

28.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 28.06.2019 07:46

28.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 28.06.2019 09:20

28.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 28.06.2019 09:21

28.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konačni rezultati

28.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konačni rezultati

28.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konačni rezultati

28.06.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Konačni rezultati

28.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Konacne ocjene 2019

27.06.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

27.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Završni ispit - REZULTATI

27.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Konačne ocjene

27.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Konačne ocjene

27.06.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

27.06.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati

26.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene

26.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene

26.06.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 26.06.2019 17:03

26.06.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)

Nova objava - 25.06.2019 00:10 Rezultati završnog ispita

25.06.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 25.06.2019 00:16 Rezultati zavrsnog ispita za grupu G1

25.06.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati

25.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati popravnog završnog ispita

25.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.06.2019 10:44

25.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Tabela nakon popravnog završnog ispita

25.06.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Rezultati zavrsnog ispita - grupa G2

25.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Tabela nakon popravnog završnog ispita

25.06.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

KONAČNA TABELA

24.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 24.06.2019 11:58

24.06.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Raspored održavanja popravnog završnog ispita iz Makroekonomija

24.06.2019


EKONOMIJA - ODRŽIVI RAZVOJ

Konacne ocjene-popravni

24.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI IS

Konacne ocjene-popravni

24.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

24.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 24.06.2019 16:36

24.06.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Termin popravnog završnog ispita

23.06.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Ukupni bodovi nakon popravnog završnog

23.06.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Konačni rezultati nakon popravnog završnog ispita

23.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

22.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

22.06.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati popravnog završnog ispita

21.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati - završni

21.06.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konačni rezultati

21.06.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 20.06.2019 11:03

20.06.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Konacne ocene

20.06.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konacne ocene

20.06.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Promjena termina ispita

19.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Nova objava - 19.06.2019 11:21

19.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni zavrsnog testa

19.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni zavrsnog testa

19.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Termin održavanja popravnog završnog ispita

19.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Termin održavanja popravnog završnog ispita

19.06.2019


EKONOMIJA - REVIZIJA I KONTROLA

Nova objava - 19.06.2019 13:30

19.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Dodatni rok

19.06.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Popravni zavrsnog ispita

19.06.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Dodatni rok

19.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Konačni rezultati ispita - 18.06.2019 09:44

18.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Konačni rezultati ispita - 18.06.2019 09:47

18.06.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 18.06.2019 11:55

18.06.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Tabela sa konacnim rezultatima

18.06.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Tabela sa konacnim rezultatima

18.06.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

tabela sa konacnim rezultatima

18.06.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Popravni završni ispit

18.06.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Tabela sa konacnim ocenama

18.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

18.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

18.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

18.06.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Popravni završni ispit

18.06.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Popravni završni ispit

18.06.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati nakon popravnog završnog

18.06.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Ocjene

17.06.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati završnog ispita- 17.06.2019 09:47

17.06.2019


EKONOMIJA - MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati završnog ispita - 17.06.2019 09:49

17.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

17.06.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Konačni rezultati

17.06.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Završni USMENI ispit

17.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.06.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Termin popravnog završnog ispita

17.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

16.06.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Izmjena termina za uvid u radove - PZI- 16.06.2019 21:34

16.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Izmjena termina za uvid u radove - PZI- 16.06.2019 21:39

16.06.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Ukupni rezultati

15.06.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati nakon završnog ispita

15.06.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Termin popravnog zavrsnog ispita

14.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPORT II

Zavrsni ispit iz predmeta Sport odrzace se 20.06.2019.u 10.00 sati.

14.06.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultati popravnog završnog ispita - 14.06.2019 11:15

14.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati popravnog završnog ispita - 14.06.2019 11:17

14.06.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati zavrsnog ispita u redovnom roku

14.06.2019


EKONOMIJA - REVIZIJA I KONTROLA

Nova objava - 14.06.2019 12:13

14.06.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Usmeni završni ispit

14.06.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Završni ispit - upis ocjena

14.06.2019


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Završni ispit - upis ocjena

14.06.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 14.06.2019 17:58 Raspored polaganja zavrsnog ispita

14.06.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)

Nova objava - 14.06.2019 18:02 Termin zavrsnog ispita

14.06.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 14.06.2019 18:03 Termin polaganja popravnog zavrsnog ispita

14.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

13.06.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 13.06.2019 09:23

13.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Zavrsni - poeni ukupno

13.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Zavrsni - poeni ukupno

13.06.2019


MENADŽMENT - SPORT II

Rezultati završnog ispita iz predmeta Sport

13.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.06.2019 13:17

13.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.06.2019 13:21

13.06.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

13.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati nakon završnog ispita

13.06.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati nakon završnog ispita

13.06.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Pregled radova

13.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Završni ispit - rezultati nakon popravnog roka

12.06.2019


EKONOMIJA - METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE

Konacni rezultati ispita - 12.06.2019 11:02

12.06.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon završnog ispita

12.06.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 12.06.2019 11:24 Rezultati zavrsog ispita

12.06.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Makroekonomija - rezultati istraživačkih radova

12.06.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Promjena termina za gledanje istrazivackih radova

12.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

12.06.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje o terminu polaganja popravnog završnog ispita iz Statistike

11.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Obavještenje o terminu polaganja popravnog završnog ispita iz Biznis statistike

11.06.2019


EKONOMIJA - OSNOVI TEORIJE IGARA

Osnovi teorije igara, popravni termin- 11.06.2019 09:53

11.06.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konačni rezultati

11.06.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 11.06.2019 14:37

11.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Popravni zavrsnog ispita, RFI

11.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

11.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

11.06.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Konačni rezultati

11.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rasored održavanja završnog ispita

10.06.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Rezultati završnog ispita i termin popravnog

10.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati -kompletirani nakon zavrsnog

10.06.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati

10.06.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 09.06.2019 16:09

09.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Termin završnog ispita

08.06.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Konačni rezultati

08.06.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o popravnom zavrsnom ispitu

07.06.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Zavrsni ispit-prvi termin

07.06.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Zavrsni ispit-prvi termin

07.06.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

07.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Izmjena termina popravnog zavrsnog ispita

07.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Izmjena termina popravnog zavrsnog ispita

07.06.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Zbirna tabela

07.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati nakon zavrsnog

07.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Rezultati popravni rok

07.06.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

zavrsni ispit-prvi termin

07.06.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati zavrsnog ispita

07.06.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

zavrsni ispit-prvi termin

07.06.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Termin zavrsnog i rezultati

06.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati završnog ispita

06.06.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Rezultati završnog ispita

06.06.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Izmijenjeni termin polaganja ispita

06.06.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Konačni rezultati

06.06.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 05.06.2019 01:25

05.06.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 05.06.2019 01:26

05.06.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termin popravnog završnog ispita

05.06.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Raspored održavanja popravnog završnog ispita

05.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Završni ispit - Obavještenje

05.06.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Završni ispit - Obavještenje

05.06.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Završni ispit - Obavještenje

05.06.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Završni ispit - Obavještenje

05.06.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Nova objava - 05.06.2019 13:34

05.06.2019


EKONOMIJA - PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA

Termin polaganja ispita

05.06.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Rezultati

05.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja završnog ispita

05.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja završnog ispita

05.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rapored polaganja završnog ispita

05.06.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja završnog ispita

05.06.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 05.06.2019 18:25

05.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati prije završnog ispita

04.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati ispita

04.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati ispita

04.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Popravni rok

04.06.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Prezentacije

04.06.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Popravni zavrsnog ispita

04.06.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rezultati i termin zavrsnog ispita

03.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati završnog ispita

03.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati završnog ispita

03.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Dodatni rok

03.06.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Dodatni rok

03.06.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati zavrsnog ispita - 03.06.2019 09:44

03.06.2019


EKONOMIJA - REVIZIJA I KONTROLA

Nova objava - 03.06.2019 09:54

03.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Termin završnog ispita

03.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Termin završnog ispita

03.06.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja završnog ispita

03.06.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Konacni rezultati

03.06.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 03.06.2019 18:16

03.06.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 03.06.2019 18:53

03.06.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Rezultati seminarskh radova

02.06.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultat završnog ispita - 31.05.2019 09:59

31.05.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 31.05.2019 11:32

31.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultat završnog ispita - 31.05.2019 11:44

31.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Raspored održavanja završnog ispita iz Makroekonomija

31.05.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Završni ispit i prezentacija projekata

31.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

31.05.2019


EKONOMIJA - OSNOVI TEORIJE IGARA

Rezultati ispita - 30.05.2019 10:15

30.05.2019


EKONOMIJA - MODELI OPTIMIZACIJE U TRANSPORTU

Rezultati ispita - 30.05.2019 10:31

30.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Raspored održavanja završnog ispita iz Finansijske i aktuarske matematike

30.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati nakon popravnog kolokvijuma

30.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati završnog ispita

30.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Završni ispit

30.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

30.05.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Rezultati završnog ispita i popravnog kolokvijuma

30.05.2019


EKONOMIJA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

Rezultati seminarskog rada i projekta

30.05.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 30.05.2019 21:51 Termin polaganja zavrsnog ispita

30.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

29.05.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Ocjene

29.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati završnog ispita

29.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

29.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

29.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Zbirna tabela

29.05.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Ukupni rezultati

29.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati prije završnog ispita

29.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Termin popravnog II kolokvijuma i ostvareni rezultati

29.05.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 28.05.2019 09:45

28.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Predrok - rezultati

28.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Predrok - rezultati

28.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rasoired polaganja završnog ispita

28.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita - 28.05.2019 10:56

28.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Rezultati seminarskog rada

28.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

28.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Spisak sa bodovima i ispitna pitanja

28.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Rezultati i termin popravnih kolokvijuma

28.05.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

Termin ispita

28.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Vrijeme ispita - 29.05. u 12:00h

28.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Popravni ispit

27.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Dodatni termin - 27.05.2019 09:36

27.05.2019


EKONOMIJA - PRIMIJENJENA ANALIZA TRAŽNJE

Rezultat ispita u prvom terminu junskog roka 2019. - 27.05.2019 09:48

27.05.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Popravni ispit

27.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Termin održavanja završnog ispita iz Biznis Statistike

27.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje o terminu polaganja završnog ispita iz Statistike

27.05.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Rezultati završnog ispita

27.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin završnog ispita

27.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin za prezentacije

27.05.2019


EKONOMIJA - MODELI RASTA I TEHNIČKI PROGRES

Rezultat ispita u prvom terminu junskog roka - 27.05.2019 12:57

27.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati ukupno

27.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati ukupno

27.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati ukupno

27.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati ukupno

27.05.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati ukupno

27.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Rezultati ukupno

27.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati ukupno

27.05.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

informacija za zavrsni ispit

27.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

informacija za zavrsni ispit

27.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 27.05.2019 15:03

27.05.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

zavrsni ispit

27.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

prezentacije

27.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 27.05.2019 15:43

27.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Završni ispit - rezultati

27.05.2019


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Preliminarni rezultati (po utvrđenim kriterijumima)

27.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Završni ispit

26.05.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 26.05.2019 15:03

26.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 26.05.2019 15:05

26.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

WAT predrok

26.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati popravnog kolokvijuma - 26.05.2019 21:09

26.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati pred završni ispit

25.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

25.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

25.05.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 25.05.2019 15:21

25.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.05.2019 15:58

25.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.05.2019 16:00

25.05.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 24.05.2019 08:40 probni test završni

24.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Nova objava - 24.05.2019 09:38

24.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje za studente volontere na Igrama malih zemalja Evrope - 24.05.2019 09:46

24.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Obavještenje za studente volontere na Igrama malih zemalja Evrope - 24.05.2019 09:51

24.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

24.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Obavjestenje o zavrsnom ispitu

24.05.2019


EKONOMIJA - PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA

Termin polaganja ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Termin polaganja ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Pregled radova i prezentacija studije slučaja

24.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Termin održavanja popravnog završnog ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati popravnog kolokvijuma - 24.05.2019 12:32

24.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Izmijenjeni termin polaganja ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Izmijenjeni termin polaganja ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - predrok

24.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - predrok

24.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Nova objava - predrok

24.05.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

Nova objava - predrok

24.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - predrok

24.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - predrok

24.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.05.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati prije završnog ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin završnog ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

24.05.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Bodovi i ocjene

24.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Bodovi i ocjene

24.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati prije završnog ispita

24.05.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 24.05.2019 23:57 Rezultati I kolokvijum popravni

24.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 23.05.2019 00:15

23.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Prezentacije seminarskih radova

23.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Termin zavrsnog ispita

23.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Termini zavrsnog ispita

23.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa vjezbi

23.05.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.05.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Završni ispit

23.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Završni ispit

23.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Rezultati

23.05.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Rezultati

23.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati završnog ispita održanog 23.05.2019.

23.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 23.05.2019 15:31

23.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 23.05.2019 15:32

23.05.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Rezultati popravnih kolokvijuma i termin zavrsnog ispita

23.05.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Rezultai drugog i popravnog prvog kolokvijuma

22.05.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Popravni kolokvijumi

22.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Drugi kolokvijum

22.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Drugi kolokvijum, Preduzetničke finansije

22.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Predavanja - termin

22.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.05.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 21.05.2019 11:27 rezultati popravni kolokvijum grupa G1

21.05.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)

Nova objava - 21.05.2019 11:30 rezultati popravni I kolokvijum

21.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Spisak sa bodovima za završni ispit

21.05.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Spisak sa bodovima za završni ispit

21.05.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REGIONALNA EKONOMIJA, STATUS - 21.05.2019 16:08

21.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO PRAVO

Rezultati kolokvijuma

21.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPORT II

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Sport

20.05.2019


MENADŽMENT - SPORT II

Rezultati II drugog kolokvijuma iz predmeta Sport

20.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati

20.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

rezultati

20.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Termin polaganja zavrsnog ispita

20.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Završni ispit - Obavještenje

20.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Završni ispit - Obavještenje

20.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Završni ispit - Obavještenje

20.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Konsultativni čas

20.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

20.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

20.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

20.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

20.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

20.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2019 13:23

20.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

termin za zavrsni ispit

20.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispt

20.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predroka

20.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin ispita

20.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin ispita

20.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin ispita

20.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin ispita

20.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje (W&T)

20.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje (W&T)

20.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje (W&T)

20.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati kolokvijuma - 20.05.2019 18:37

20.05.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati

20.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin završnog ispita

19.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin završnog ispita

19.05.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Popravni kolokvijum

19.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 19.05.2019 17:38

19.05.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 19.05.2019 19:16

19.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

17.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Kolokvijum PG - 17.05.2019 10:45

17.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati kolokvijuma - 17.05.2019 11:05

17.05.2019


EKONOMIJA - MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati kolokvijuma- 17.05.2019 11:09

17.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Rezultati zavrsnog ispita

17.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Rezultati popravnog ispita

17.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati WAT

17.05.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI wat

17.05.2019


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Termin II kolokvijuma

17.05.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Otkazivanje termina zavrsnog ispita

17.05.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Novi termin popravnog kolokvijuma

17.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Ostvareni broj bodova prije završnog ispita

17.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

17.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

17.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Predrok završnog ispita

16.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Predrok završnog ispita

16.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Prijava za predrok

16.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Prijava za predrok

16.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja - 16.05.2019.godine

16.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma - 23.05.2019.godine

16.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja popravnog drugog kolokvijuma

16.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin završnog ispita

16.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Poeni za aktivnost

16.05.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Ispit u predroku se neće održati

16.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Ispit u predroku se neće održati

16.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Ispit u predroku se neće održati

16.05.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Ispit u predroku se neće održati

16.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Ispit u predroku se neće održati

16.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje o terminu polaganja popravnog kolokvijuma iz Statistike

15.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje o nadoknadi časova iz Statistike

15.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

raspored prezentacija projektnih radova

15.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Prezentovanje radova - 20.05.

15.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

termin popravnog kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin popravnog kolokvijuma

15.05.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Termin popravnog kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Rezutati II kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nova objava - 15.05.2019 16:05

15.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Zbirni pregled rezultata nakon popravnih kolokvijuma

15.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Ispitna pitanja za završni dio ispita

15.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 14, termini za popravne kolokvijume i završni ispit

14.05.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati

14.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma

14.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 14.05.2019 13:22 Rezultati I kolokvijum Engleski jezik V

14.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Finansijske Matematike

14.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Popravni kolokvijum

14.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin završnog ispita - predrok

14.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Predaja seminarskih radova

14.05.2019


EKONOMIJA -

Rezultati II ispitnog roka. - 14.05.2019 18:51

14.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 14.05.2019 18:59

14.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

14.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Dodatni cas - implementacija nekih modela u EXCEL-u

13.05.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Termini završnog ispita

13.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Termini - simulacija intervjua i završni ispit

13.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI IS

Rezutati i obavjestenje

13.05.2019


EKONOMIJA - ODRŽIVI RAZVOJ

Rezultati i obavjestenje

13.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati drugog kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

13.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma

13.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Termin popravnog kolokvijuma

13.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Termin popravnog kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.05.2019 11:29

13.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.05.2019 11:31

13.05.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 13.05.2019 11:53

13.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rapored polaganja popravnog kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

13.05.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 13.05.2019 12:58

13.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

rezultati

13.05.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

obavjestenje o terminima prezentacije radova

13.05.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

termin za predaju radova

13.05.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Orijentaciona lista ispitnih pitanja za završni ispit

13.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

13.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

13.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati popravnog ispita iz Biznis statistike

13.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 12.05.2019 14:53

12.05.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Promena termina predavanja

12.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Promjena termina časova vježbi

12.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Promjena termina časova vježbi

12.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Promjena termina časova vježbi

12.05.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 12.05.2019 23:20

12.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Predavanja za narednu sedmicu i ispitna pitanja

11.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 11.05.2019 20:00

11.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Budžet

10.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Budžet

10.05.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Budžet EU

10.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Sumarni pregled aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

10.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati ispita iz Biznis statistike u prvom ispitnom terminu - 10.05.2019 09:42

10.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal za predavanja - 10.05.2019.

10.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Zavrsni ispit

10.05.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin popravnog kolokvijuma

10.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rok za studente WAT

10.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rok za studente WAT

10.05.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rok za studente WAT

10.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Materijali

10.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijali sa časova vježbi

10.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

PRIJAVE ZA POPRAVNI KOLOKVIJUM

10.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Zavrsni ispit-ispitna pitanja

10.05.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Drugi kolokvijum

10.05.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Materijal

10.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje

10.05.2019


EKONOMIJA - PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA

Obavještenje

10.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Obavještenje

10.05.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Obavještenje

10.05.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Predrok završnog ispita

10.05.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje o terminu polaganja kolokvijuma iz Statistike

09.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma

09.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.05.2019 10:01

09.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.05.2019 10:03

09.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Gostujuce predavanje

09.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Gostujuce predavanje

09.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Materijal prakticne vjezbe

09.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Materijal prakticne vjezbe

09.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 09.05.2019.godine

09.05.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Nova objava - 09.05.2019 13:32

09.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Promjena termina časova vježbi u sedmici od 13-19.maja

09.05.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Zamjena časova vježbi iz Principa marketinga i Makroekonomije u sedmici od 13-19.05.2019

09.05.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 09.05.2019 13:43

09.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.05.2019 13:56

09.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.05.2019 14:03

09.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

09.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Raspored polaganja ispita

09.05.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Nova objava - 08.05.2019 09:43

08.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma iz Biznis Statistike

08.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

II kolokvijum i popravni I kolokvijuma - 9.05.

08.05.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 13 i bodovi kod M. Kuljak (zaključno sa 13. sedmicom)

08.05.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija nakon 13. sedmice rada

08.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija zaključno sa 13. sedmicom rada

08.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

08.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Nova objava - 08.05.2019 15:21

08.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Termin popravnog kolokvijuma

08.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Termin kolokvijuma

08.05.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Sumarni rezultati prakticnog dijela

08.05.2019


EKONOMIJA -

II ispitni rok - termin polaganja - 08.05.2019 19:45

08.05.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rezultati nakon popravnog I kolokvijuma

08.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati domaćeg zadatka br. 3

07.05.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Obavjestenje o popravnim kolokvijumima

07.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Termin održavanja popravnog kolokvijuma iz Finansijske matematike

07.05.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Termin kolokvijuma

06.05.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Predavanje- 12. tročas

06.05.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog

06.05.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje - drugi kolokvijum

06.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

raspored održavanja kolokvijuma iz Biznis statistike

06.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja popravnog kolokvijuma

06.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Raspored održavanja popravnih kolokvijuma

06.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Rok za predaju istrazivackih radova i termin popravnog kolokvijuma

06.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Priprema za završni ispit

06.05.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Termin polaganja drugog kolokvijuma

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rapored polaganja ispita

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Termin polaganja ispita

06.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Termin prakticnih vjezbi

06.05.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Termin prakticnih vjezbi

06.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma

06.05.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati kolokvijuma

06.05.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Promjena termina održavanja vježbi

06.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA FILOZOFIJA

Raspored ispita

06.05.2019


EKONOMIJA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

Raspored ispita

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 06.05.2019 19:45

06.05.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 06.05.2019 19:47

06.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 06.05.2019 19:49

06.05.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 06.05.2019 19:50

06.05.2019


EKONOMIJA -

Rezultati ispita - I rok - 06.05.2019 20:32

06.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Raspored održavanja popravnih kolokvijuma

05.05.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.05.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Obavještenje za časove vježbi

04.05.2019


EKONOMIJA - GLOBALIZACIJA SVJETSKE PRIVREDE

Obavještenje za časove vježbi

04.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nadoknada časova vježbi od 03. maja

04.05.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nadoknada časova vježbi od 3. maja

04.05.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Rezultati drugog kolokvijuma

04.05.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Rezultati

03.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.05.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja do kraja semestra

01.05.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

NOVI TERMINI PREZENTACIJA I GOSTUJUĆE PREDAVANJE

01.05.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Popravni kolokvijum

30.04.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 29.04.2019 16:33

29.04.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 28.04.2019 13:09

28.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Pitanja za završni ispit i raspored obaveznih prezentacija

28.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

27.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

27.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

27.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

27.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

27.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

27.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

27.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Rezultati kolokvijuma

27.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati popravnog kolokvijuma

26.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

26.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati

26.04.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 26.04.2019 12:32

26.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

26.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Zadaci za vezbu - 25.04.2019 08:54

25.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

BP:Zadaci za vezbu - 25.04.2019 08:57

25.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati drugog kolokvijuma

25.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.04.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati

25.04.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

25.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Ispitna pitanja

25.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 25.04.2019.

25.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored prezentacija

25.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Pitanja

25.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 11

25.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 11

25.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 11

25.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Nova objava - 24.04.2019 10:36

24.04.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - vježba

24.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja - 24.04.

24.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 24.04.2019 12:04

24.04.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati kolokvijuma

24.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

24.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Termin drugog kolokvijuma

24.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Sala popravnog kolokvijuma

24.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma

24.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Rezultati kolokvijuma iz FM

24.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Predavanja - dodatni čas

24.04.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 24.04.2019 20:49 Rezultati I kolokvijuma za grupu G1

24.04.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)

Nova objava - 24.04.2019 20:55 Rezultati I kolokvijuma iz engleskog jezika III stepen

24.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Kolokvijum

23.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati kolokvijuma

23.04.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Raspored održavanja II kolokvijuma

23.04.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

23.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

22.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

22.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Rezultati ispita

22.04.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

11. tročas

22.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

22.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rapored polaganja ispita

22.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa časova vježbi

22.04.2019


EKONOMIJA - PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA

Promjena termina predavanja - 22.04.2019 15:59

22.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Termin za ispit iz Biznis statistike - 22.04.2019 16:04

22.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati kolokvijuma

22.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Rezultati kolokvijuma nakon redovnog roka

22.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja popravnog kolokvijuma

21.04.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja kolokvijuma

21.04.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

21.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Prezentacije seminarskih radova od 26.04. - korigovani raspored

21.04.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 21.04.2019 21:59

21.04.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 21.04.2019 22:15

21.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

21.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 10

20.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 10

20.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 10

20.04.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Javni rashodi

19.04.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Javni rashodi

19.04.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Fiskalna pravila u EU

19.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predaje istraživačkog rada

19.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Promjena termina časova

19.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal za predavanja - 19.04.2019

19.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

18.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin popravnog prvog kolokvijuma

18.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termin popravnog prvog kolokvijuma

18.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik III

18.04.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Termin polaganja ispita

18.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 18.04.2019.godine

18.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Promena termina predavanja

18.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Promena termina predavanja

18.04.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma

18.04.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin kolokvijuma

18.04.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Strateško upravljanje bankom

17.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

ME rez Testa I

17.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Nova objava - 17.04.2019 09:34

17.04.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Pasivni bankarski poslovi

17.04.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Monetarna ravnoteža (stabilnost)

17.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Plan nastave do kraja sememstra

17.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Rezultati drugog kolokvijuma

17.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni prvog teorijskog kolokvijuma

17.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni prvog teorijskog kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati istraživačkog rada

17.04.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 17.04.2019 20:24 Raspored polaganja kolokvijuma za grupu G1

17.04.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (III STEPEN)

Nova objava - 17.04.2019 20:27 Termin za polaganje I kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 17.04.2019 20:29 Termin polaganja I kolokvijuma

17.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 16.04.2019 07:44

16.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati I kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Aktivnosti

16.04.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

gostujuće predavanje

16.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Finansijski derivati- predavanja

16.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

16.04.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Termin polaganja ispita

16.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Raspored održavanja kolokvijuma iz Finansijske i aktuarske matematike

16.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 16.04.2019 14:32

16.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

rezultati popravnog kolokvijuma

16.04.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Konsultacije - termin

15.04.2019


EKONOMIJA - SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE

Konsultacije - termin

15.04.2019


EKONOMIJA -

Konsultacije - termin

15.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

15.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavještenje - 15.04.2019 11:51

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati popravnog kolokvijuma

15.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Domaći zadatak br.3

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Termin polaganja kolokvijuma

15.04.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

termin I kolokvijuma

15.04.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Prezentacija i analiza seminarskih radova

15.04.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Prezentacija i analiza seminarskih radova

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava

15.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 15.04.2019 19:35

15.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

15.04.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Raspored prezentacija

15.04.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 14.04.2019 18:03

14.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

14.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

14.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

14.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

14.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Prvi kolokvijum, Preduzetničke finansije

13.04.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI II

Nova objava - 12.04.2019 00:38 Pripremni test za I kolokvijum

12.04.2019


EKONOMIJA - ENGLESKI JEZIK (V STEPEN)

Nova objava - 12.04.2019 00:42 pripremni test za I kolokvijum

12.04.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Javni zajam

12.04.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Javni zajam

12.04.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Poreska konkurencija

12.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin popravnog kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

12.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Obavještenje o terminu kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Kolokvijum - termin

12.04.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

12.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Efektivna kamatna stopa

12.04.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Rezultati popravnog testa

12.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal za predavanja - 12.04.2019.

12.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Popravni I kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 9

12.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 9

12.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

12.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 9

12.04.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Popravni prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

popravni prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

popravni prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

popravni prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

12.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Bodovi na aktivnostima

11.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Bodovi aktivnosti

11.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Termin časova vježbi

11.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati

11.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavještenje - 11.04.2019 10:54

11.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati

11.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Struktura predavanja - 11.04.2019

11.04.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Tarife osiguranja života

11.04.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja kolokvijuma

11.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Rezultati I kolokvijuma

11.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati kolokvijuma

10.04.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Bankarski marketing

10.04.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Seminarski rad

10.04.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Elektronski novac

10.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Priprema za kolokvijum - termin i materijali

10.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati prvog kolokvijuma

10.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA

Raspored kolokvijuma

10.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni prvog teorijskog kolokvijuma

10.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni prvog teorijskog kolokvijuma

10.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 10.04.2019 15:30

10.04.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Obavještenje o časovima vježbi iz Biznis Statistike

09.04.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Međunarodno bankarstvo

09.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Rezultati prakticnog rada

09.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Dodatne vježbe - sala Horizont

09.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Kolokvijum sala

09.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Kolokvijum sala

09.04.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja popravnog prvog kolokvijuma

09.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

09.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Materijal-predavanje

08.04.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

08.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Novi termini vježb - 16.04.

08.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Novi termini vježbi - 16.04.

08.04.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Rezultati

08.04.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Raspored odrzavanja popravnog kolokvijuma i prezentacija

08.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja kolokvijuma

08.04.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Rezultati prvog kolokvijuma

07.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Termin predavanja-ponedeljak 08.04.2019.

06.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Rezultati I kolokvijuma, RFI

06.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa časova vježbi

06.04.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Nova objava - 05.04.2019 08:06

05.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Bodovi za aktivnost

05.04.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Bodovi za aktivnost

05.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 05.04.2019.godine

05.04.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

05.04.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

05.04.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

05.04.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Rezultati kolokvijuma

04.04.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

I kolokvijum iz RFI

04.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

04.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 04.04.2019 21:15

04.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 04.04.2019 21:19

04.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati I kolokvijuma

03.04.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Praktični kolokvijum - časovi vježbi

03.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Raspored održavanja kolokvijuma

03.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Bodovi za aktivnost

03.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Bodovi za aktivnost

03.04.2019


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Nova objava - 02.04.2019 10:27

02.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavjestenje - 02.04.2019 11:15

02.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavjestenje - 02.04.2019 11:17

02.04.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Osmo i 9. predavanje sa zadacima- F&AM

02.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Termini vježbi u srijedu 03.04.

02.04.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Vježbe iz EP - praktični dio

02.04.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati prvog kolokvijuma

02.04.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Popravni kolokvijum iz Makroekonomije za preduzetnike

02.04.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

02.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog prvog kolokvijuma

02.04.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Otkazivanje časova vježbi

02.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o izlaganju prakticnih radova

01.04.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

01.04.2019


MENADŽMENT - SPORT II

Rezultati I kolokvijuma

01.04.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

01.04.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Raspored održavanja kolokvijuma

01.04.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

predavanje gostujućeg profesora

01.04.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Predavanje prof. Malwine Szczepkowske o porodičnom biznisu

01.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Predavanje prof. Malwine Szczepkowske o porodičnom biznisu

01.04.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Predavanje prof. Malwine Szczepkowske o porodičnom biznisu

01.04.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje za grupu G2 - promjena sale - 01.04.2019 12:05

01.04.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Odlaganje časova vježbi

01.04.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA FILOZOFIJA

Raspored konsultacija

01.04.2019


EKONOMIJA - PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA

Raspored konsultacija

01.04.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

01.04.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPORT II

Rezultati I kolokvijuma

01.04.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 01.04.2019 15:59

01.04.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Tabela sa poenima i IV domaći zadatak

01.04.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.04.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 01.04.2019 22:15

01.04.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

31.03.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Rezultati kolokvijuma

30.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termin kolokvijuma

30.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati dosadašnjih aktivnosti sa predavanja i vježbi

30.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

30.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Carine, doprinosi, takse, i ostali javni prihodi

29.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Carine, doprinosi, takse i ostali javni prihodi

29.03.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Harmonizacija direktnih poreza

29.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Rezultati I kolokvijuma

29.03.2019


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Raspored časova

29.03.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova vježbi

29.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Raspored časova vježbi

29.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Raspored časova vježbi

29.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova vježbi

29.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova

29.03.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova

29.03.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova

29.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

29.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje

29.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje o promjeni termina vjezbi

29.03.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Rezultati I kolokvijuma

29.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 7

29.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 7

29.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma i aktivnosti na casu

29.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma i aktivnosti na casu

29.03.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Otkazivanje časova

29.03.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Otkazivanje časova

29.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Otkazivanje časova

29.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 28.03.2019.godine

28.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Termin I kolokvijuma

28.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin održavanja časova vježbi

28.03.2019


EKONOMIJA - ODRŽIVI RAZVOJ

Spisak tema i literature-ODRZIVI RAZVOJ

27.03.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI IS

Spisak tema i literature-RIS

27.03.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Pojava i razvoj banaka i Centralna banka

27.03.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Elektronsko bankarstvo

27.03.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Termin prvog kolokvijuma

27.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Tražnja novca i brzina opticaja novca

27.03.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Termin održavanja kolokvijuma

27.03.2019


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Obavještenje o promjeni termina predavanja

27.03.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 27.03.2019 14:59

27.03.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Termin konsultacija

27.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

konsultacije

27.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

konsultacije

27.03.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

konsultacije

27.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konsultacije

27.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

konsultacije

27.03.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Rezultati testa

27.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Materijal sa predavanja 7

27.03.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Odgađanje časova kod M. Kuljak i Evidencija 7

26.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

I kolokvijum

26.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Termin vjezbi

26.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA - rezultati drugog domaćeg zadatka

26.03.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Termin za pripremni čas i kolokvijum

26.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Raspored polaganja ispita

26.03.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored - istraživački rad

26.03.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Prvi kolokvijum, Rizik i osiguranje

26.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

teme za projektni zadatak po grupama

26.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 6

25.03.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Raspored održavanja kolokvijuma

25.03.2019


EKONOMIJA - DEMOGRAFSKA ANALIZA

Promjena termina casova

25.03.2019


EKONOMIJA - DEMOGRAFSKA ANALIZA

Rezultati kolokvijuma

25.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

VII predavanje iz Finansijske i aktuarske matematike

25.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

I kol. i Evidencija 6

25.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 6

25.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

pitanja za zavrsni kolokvijum

25.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

pitanja za zavrsni kolokvijum

25.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Raspored polaganja - prvi kolokvijum

25.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

26.03.2019 odbrana seminarskih radova

25.03.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

informacija za prvi teorijski kolokvijum

25.03.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

informacija za studente

25.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Nova objava - 25.03.2019 13:38

25.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava

25.03.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

Nova objava

25.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

prvi teorijski kolokvijum

25.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

prvi teorijski kolokvijum

25.03.2019


EKONOMIJA - E-POSLOVANJE

prvi teorijski kolokvijum

25.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava

25.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava

25.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje o promjeni termina predavanja i vjezbi

25.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje o promjeni termina predavanja i vjezbi

25.03.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

obavjestenje

25.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

RASPORED PREZENTACIJA ZA APRIL I MAJ - 25.03.2019 15:58

25.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

obavjestenje

25.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

REZULTATI TESTA, 25. mart 2019 - 25.03.2019 20:48

25.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati kolokvijuma

23.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Poreski oblici

22.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Poreski oblici

22.03.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

I kolokvijum

22.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

22.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 22.03.2019 09:32

22.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin prvog kolokvijuma iz Razvoja organizacije

22.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o popravnom kolokvijumu

22.03.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 22.03.2019 12:17

22.03.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

22.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Rezultati kolokvijuma

22.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Časovi vježbi

22.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Časovi vježbi

22.03.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Termini časova vježbi

22.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

22.03.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Prezentacija za test - NSOR

22.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Raspored vježbi za petak, 22.03.

21.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Raspored vježbi za petak, 22.03.

21.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Obavještenje za studente koji su zimski semestar akademske 2018/2019 godine proveli na inostranom univerzitetu - 21.03.2019 12:03

21.03.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavjestenje - 21.03.2019 12:59

21.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati ispita - studenti sa razmjene

21.03.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Priprema za test

21.03.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove menadžmenta

20.03.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Termin predavanja i prezentacije knjiga

20.03.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja - 20-27.03

20.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 20.03.2019 10:51

20.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

Test

20.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 20.03.2019 23:38

20.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

VI predavanje- Finansijska i aktuarska matematika

19.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

19.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Vjezbe - termin

19.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Vjezbe - termin

19.03.2019


MENADŽMENT - SPORT II

OBJAVLJEN JE RASPORED ISPITNIH AKTIVNOSTI NA PREDMETU SPORT

18.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Gostovanje preduzetnice g-đice Ivane Vujotić

18.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnice, g-đice Ivane Vujotić

18.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Gostovanje preduzetnice, g-đice Ivane Vujotić

18.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Raspored polaganja kolokvijuma 21.03.2019.godine

18.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Obavjestenje - Prezentacija III grupe

18.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 18.03.2019 14:32

18.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

I kolokvijum

18.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

TEST 25 3. 2019 u 15 h, sala 201 - 18.03.2019 15:57

18.03.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 17.03.2019 11:12

17.03.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 17.03.2019 11:16

17.03.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Nova objava - 17.03.2019 11:17

17.03.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Casovi predavanja i vježbi

16.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Termin vježbi i kolokvijuma

16.03.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Predavanja, 18.03.2019

16.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

16.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Raspired grupa za predavanja

15.03.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

grupe za predavanja

15.03.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Harmonizacija indirektnih poreza

15.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Rezultati prvog domaćeg zadatka iz Finansijske i aktuarske matematike

15.03.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

15.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 15.03.2019.godine

15.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa vježbi održanih 15.03.

15.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 5

15.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 5

15.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 5

15.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 14.03.2019.godine

14.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

Konsultacije

14.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

mrs 12

14.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Formiranje novčane mase i kreditna multiplikacija

13.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 13.03.2019 11:25

13.03.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Kapital banaka

13.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

grupe za predavanja

13.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

grupe za predavanja

13.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

13.03.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Rezultati prvog kolokvijuma

13.03.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 13.03.2019 15:19

13.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje - prvi kolokvijum

13.03.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 13.03.2019 19:44

13.03.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:49

13.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Nova objava - 13.03.2019 19:50

13.03.2019


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:52

13.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 13.03.2019 19:52

13.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Bogojevića

12.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Bogojevića

12.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Bogojevića

12.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Obavjestenje o terminu predavanja

12.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Slajdovi za peti tročas iz Finansijske i aktuarske matematike

12.03.2019


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Analiza i planiranje ljudskim resursima

12.03.2019


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

ZAVRŠNI USMENI ISPIT IZ PREDMETA ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA ĆE SE ODRŽATI 14.03. U 17,00 SATI U KABINETU NASTAVNIKA NA II SPRATU

12.03.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

teorije korporativnog upravljanja

12.03.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Domaći zadatak III

12.03.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

RT predavanje-kalkulacija CK

11.03.2019


EKONOMIJA - OSNOVI TEORIJE IGARA

Osnovi teorije igara - 11.03.2019 11:39

11.03.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja

11.03.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

11.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

11.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Drugi domaći zadatak iz Finansijske i aktuarske matematike

11.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Regionalna ekonomija PPT 5 i 6 - 11.03.2019 17:12

11.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PLAN PREZENTACIJA SEMINARA - STATUS 11.MART 2019 - 11.03.2019 17:26

11.03.2019


EKONOMIJA - KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 1 I PPT 2 - 11.03.2019 17:44

11.03.2019


EKONOMIJA - KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 3,4, I 5 - 11.03.2019 17:46

11.03.2019


EKONOMIJA - KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 6 - 11.03.2019 17:47

11.03.2019


EKONOMIJA - KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

OKVIRNA PITANJA ZA TEST, KOJI CE BITII 19.MARTA U 9 H - 11.03.2019 17:50

11.03.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Raspored održavanja časova

10.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

pitanja uz projektni zadatak i grupe

08.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Porezi opšti pristup II

08.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Porezi - opšti pristup II

08.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Materijal sa časova vježbi

08.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Izmjena termina predavanja i vjezbi u narednoj nedelji

08.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 08.03.2019.godine

08.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Prezentacija I grupe - Makroekonomski indikatori

08.03.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Materijali za vjezbe

08.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Rezultati testa

08.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 4

08.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 4

08.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 4

08.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPORT II

Praktična nastava iz predmeta Sport održaće se 08.03.2019.od 10:00 sati.u sportskoj hali Nikoljac.

07.03.2019


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Analiza i planiranje ljudskim resursima

07.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 07.03.2019.godine

07.03.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 07.03.2019 14:46

07.03.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Nova objava - 07.03.2019 14:50

07.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

mrs 1mrs7mrs34mrs10

07.03.2019


EKONOMIJA -

Odbrana seminarskoh radova

07.03.2019


EKONOMIJA - BUDŽETIRANJE KAPITALA

Obavještenje- 07.03.2019 19:09

07.03.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

07.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 07.03.2019 21:46

07.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

mrs 33

07.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa časa vježbi br.4

07.03.2019


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Popravni kolokvijum na predmetu Analiza i planiranje ljudskim resursima će se održati 08.03. U 18,00 sati u sali 103

06.03.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Modeli bankarskog sistema

06.03.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Novčana masa i likvidnost makroekonomije

06.03.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

materijal za učenje

06.03.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

05.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Slajdovi za četvrti tročas iz Finansijske i aktuarske matematike

04.03.2019


EKONOMIJA - TRANSFORMACIJA ORGANIZACIJE

Nova objava - 04.03.2019 11:24

04.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Uputstvo za izradu seminarskog rada

04.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Materijal prakticne vjezbe

04.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PPT 3 i PPT 4 Regionalna ekonomija - 04.03.2019 16:50

04.03.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Regionalna ekonomija -PLAN PREZENTACIJA - 04.03.2019 16:54

04.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Vukovića

04.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Vukovića

04.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Gostovanje preduzetnika g. Ivana Vukovića

04.03.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Domaći zadatak II

04.03.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja časova

04.03.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Obavještenje za grupu G1- 03.03.2019 19:15

03.03.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Obavještenje o predavanjima - 03.03.2019 19:18

03.03.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 03.03.2019 21:49

03.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termin prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

02.03.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Prvi domaći zadatak iz Finansijske i aktuarske matematike

02.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Porezi - opšti pristup

01.03.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Porezi - opšti pristup

01.03.2019


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Uvod u poresko pravo Evropske unije

01.03.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 3

01.03.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 3 kod M.K.

01.03.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 3

01.03.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

01.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 01.03.2019.godine

01.03.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijali sa caša vježbi br.3

01.03.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Uputstvo za izradu istraživačkog rada

01.03.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Raspored časova vježbi

01.03.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Korigovani raspored prezentacija seminarskih radova

01.03.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Plan rada

28.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Plan rada

28.02.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Plan rada

28.02.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Plan rada

28.02.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA

Case study - raspored izlaganja

28.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 28.02.2019.godine

28.02.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Uvod u javne finansije

27.02.2019


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Uvod u javne finansije

27.02.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Centralna banka

27.02.2019


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Konsultacije i Raspored kolokvijuma

27.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Termin polaganja ispita za studente koji su u zimskom semestru ucestvovali u programima razmjene

27.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Funkcije novca

27.02.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Nova objava - 27.02.2019 12:25

27.02.2019


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Raspored ispita

27.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Novi termin za časove vježbi na predmetu Biznis statistika - 27.02.2019 16:30

27.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Prezentacije

27.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III

Domaći zadatak I

27.02.2019


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Pojava i razvoj banaka

26.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Pojava i razvoj novca

26.02.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Prezentacija knjiga na času predavanja

26.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

Nova objava - 26.02.2019 19:09

26.02.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termini prezentacija

25.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

25.02.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Poeni za aktivnost - časovi vježbi

25.02.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Gostovanje Varje Đukić, poznate jugoslovenske i crnogorske glumice i preduzetnice

25.02.2019


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje Varje Đukić, poznate jugoslovenske i crnogorske glumice i preduzetnice

25.02.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Gostovanje Varje Đukić, poznate jugoslovenske i crnogorske glumice i preduzetnice

25.02.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Treći tročas

25.02.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 2

25.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored prezentacija (časovi vježbi)

25.02.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 2

25.02.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 2 kod M.K.

25.02.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Gostovanje Varje Đukić, poznate jugoslovenske i crnogorske glumice i preduzetnice

25.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored prezentacija seminarskih radova

25.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:01

25.02.2019


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:04

25.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:06

25.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Nova objava - 25.02.2019 20:09

25.02.2019


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Nova objava - 23.02.2019 12:14

23.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Smjernice za pisanje i prezentovanje seminarskih radova

23.02.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 23.02.2019 23:05

23.02.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

informacija za termin predavanja

22.02.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

termin predavanja

22.02.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

22.02.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Materijal prakticne vjezbe

22.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 22.02.2019.godine

22.02.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Termin predavanja i vježbi

22.02.2019


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Novi termin predavanja i vježbi

22.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Materijal sa dogovornog casa odrzanog 22.02.2019.godine

22.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Materijal za predmet-teorijski dio

22.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Termin odrzavanja kolokvijuma

22.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Teme za istrazivacke radove

22.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Termini prezentacija seminarskih radova

22.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa časova vježbi

22.02.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Prijava za seminarski rad

22.02.2019


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

materijali za prve dvije sedmice

22.02.2019


EKONOMIJA -

Nastavni materijal

22.02.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Nastavni materijal

22.02.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Bodovanje, termini predavanja, kolokvijuma i završnog ispita

22.02.2019


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje o prijavi seminarskog rada

22.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Termini prezentacija

21.02.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Termini prezentacija

21.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Teme za istrazivacke radove

21.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanog 21.02.2019.godine

21.02.2019


EKONOMIJA - OSNOVI OSIGURANJA

Osnovi osiguranja

21.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 20.02.2019 00:04

20.02.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Termini prezentacija

20.02.2019


EKONOMIJA -

Informacije o terminima polaganja ispita i gradivu - 20.02.2019 21:53

20.02.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 19.02.2019 10:13

19.02.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Drugo predavanje

19.02.2019


EKONOMIJA -

Prvi čas predavanja održaće se u petak 22.02. u 10h u sali Horizont

19.02.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Promjena termina časova

19.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Prijave za seminarske radove i prezentacije

19.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Odlaganje vježbi

18.02.2019


EKONOMIJA - POLITIČKI MARKETNIG

Dogovorni čas

18.02.2019


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE

Informacija za studente

18.02.2019


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

informacija za studente

18.02.2019


EKONOMIJA -

Rezultati ispita iz predmeta Istraživanje marketinga - 18.02.2019 11:43

18.02.2019


EKONOMIJA -

Rezultati ispita iz predmeta Modeli vremenskih serija- 18.02.2019 11:46

18.02.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

STATISTIKA - materijal sa vježbi

18.02.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA U OSIGURANJU

Obavjestenje - 18.02.2019 12:42

18.02.2019


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Prezentacije - nastava

18.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa casova vjezbi

18.02.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Materijali za vjezbe

18.02.2019


EKONOMIJA - PORTFOLIO ANALIZA

Materijal za vjezbe

18.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

18.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

18.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

18.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Materijal za vjezbe

18.02.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PPT 2 Regionalna ekonomija - 18.02.2019 17:01

18.02.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Promjena termina vježbi

18.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Slajdovi profesorice Ćetković

17.02.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Teme za prezentacije

15.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Materijal sa predavanja odrzanih 15.02.2019.godine

15.02.2019


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Obavještenje

15.02.2019


EKONOMIJA -

Rezultati ispita iz Primijenjene ekonometrije- 15.02.2019 14:17

15.02.2019


EKONOMIJA - STATISTIKA

Program rada u akademskoj 2018/2019. godini - 15.02.2019 14:54

15.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Plan rada u akademskoj 2018/2019. godini - 15.02.2019 14:57

15.02.2019


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Plaan rada u akademskoj 2018/2019. godini - 15.02.2019 14:59

15.02.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Predavanja-II; III; IV

15.02.2019


EKONOMIJA - EKOLOŠKA EKONOMIJA

E-ucilo

15.02.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Teme za seminarske radove

14.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA

Termin prvog kolokvijuma

14.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Teme za seminarske radove

14.02.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Teme za seminarske radove

14.02.2019


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Raspored održavanja kolokvijuma

14.02.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Plan za časove vježbi

14.02.2019


EKONOMIJA - GLOBALIZACIJA SVJETSKE PRIVREDE

Plan za časove vježbi

14.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Materijal sa predavanja odrzanih 14.02.2019.godine

14.02.2019


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

Prvo predavanje

14.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

14.02.2019


EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MARKETING

Plan rada za studijsku 2018/19.

13.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nova objava - 13.02.2019 09:24

13.02.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Plan rada za studijsku 2018/19.

13.02.2019


EKONOMIJA - MODELI RASTA I TEHNIČKI PROGRES

Informacija o predmetu i plan rada u akademskoj 2018/2019. godini - 13.02.2019 16:30

13.02.2019


EKONOMIJA - PRIMIJENJENA ANALIZA TRAŽNJE

Informacija o predmetu i plan rada u akademskoj 2018/2019. godini - 13.02.2019 16:33

13.02.2019


MENADŽMENT - BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

13.02.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija 1

13.02.2019


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija 1

13.02.2019


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 1 kod M. Kuljak

13.02.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Prvo predavanje- Finansijska i aktuarska matematika

12.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Raspored održavanja kolokvijuma

12.02.2019


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Raspored održavanja kolokvijuma

12.02.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

12.02.2019


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Promjena sale

12.02.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Plan rada za studijsku 2018/19.

12.02.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

informacija za studente

11.02.2019


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Pomjeranje početka nastave

11.02.2019


EKONOMIJA -

Rezultati nakon popravnog ispita

11.02.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin predavanja

11.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Informacije o predmetu i plan rada

11.02.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 11.02.2019 11:11

11.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Termin za predavanja - 11.02.2019 11:12

11.02.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 11.02.2019 11:14

11.02.2019


EKONOMIJA -

Termin popravnog završnog ispita - 11.02.2019 11:18

11.02.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Plan rada 2018/19

11.02.2019


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Informacije o predmetu i plan rada

11.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA STATISTIKA

Dogovorni cas i informacije o predmetu i plan rada

11.02.2019


EKONOMIJA - PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA

Obaavještenje o početku nastave - 11.02.2019 11:50

11.02.2019


EKONOMIJA - BIZNIS

Obavjestenje - uvodni blok predavanja

11.02.2019


EKONOMIJA - SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE

Dogovorni čas je u utorak 19.02. u 15h u kabinetu 404.

11.02.2019


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Dogovorni čas-termin

11.02.2019


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Nova objava - 11.02.2019 13:00

11.02.2019


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Dogovorni čas

11.02.2019


EKONOMIJA -

Odbrana seminarskoh radova

11.02.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Početak nastave

11.02.2019


EKONOMIJA - TEORIJA VJEROVATNOĆE I PRIMJENA U EKONOMIJI

Dogovorni čas

11.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Konačni rezultati

11.02.2019


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

PPT 1 - Regionalna ekonomija - 10.02.2019 21:12

10.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati popravnog roka

10.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 08.02.2019 00:40 konacni rezultati

08.02.2019


MENADŽMENT -

Nova objava - 08.02.2019 00:42 Konacni rezultati

08.02.2019


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Dogovorni cas

08.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

katalog 2018/2019

08.02.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

katalog 2018/2019

08.02.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

katalog 2018/2019

08.02.2019


EKONOMIJA -

Dodatni termin za ispit iz predmeta Informatička ekonomija kod prof.dr Vujice Lazovića je 09.03. u 10,00 sati u Sali 103.

08.02.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Informacija o predmetu Finansijska i aktuarska matematika

08.02.2019


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Promena ucionice u kojoj ce se odrzavati nastava

08.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Konačne ocjene

07.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Konačne ocjene

07.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

06.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 06.02.2019 10:23

06.02.2019


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Konačni rezultati

06.02.2019


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Izmjena rasporeda za prvu nedjelju nastave

06.02.2019


EKONOMIJA -

Obavještenje o završnom ispitu - 06.02.2019 16:15

06.02.2019


EKONOMIJA -

Obavještenje o terminu prezentacije radova - 06.02.2019 16:20

06.02.2019


EKONOMIJA -

Obavještenje o terminu za prezentaciju radova - 06.02.2019 16:26

06.02.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati popravnog završnog

06.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 06.02.2019 22:41

06.02.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Ukupni rezultati iz predmeta Poslovni engleski jezik I

05.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT

Termin popravnog završnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

05.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

05.02.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Pregled radova popravnog završnog ispita

05.02.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 05.02.2019 22:29

05.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 05.02.2019 22:32

05.02.2019


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Popravni zavrsni ispit - 04.02.2019 08:59

04.02.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Popravni zavrsni ispit - 04.02.2019 09:20

04.02.2019


EKONOMIJA -

Popravni zavrsni ispit

04.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Nova objava - 04.02.2019 12:37

04.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Konačni rezultati

04.02.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

KONAČNI REZULTATI nakon pregleda radova

04.02.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Konačne ocjene

04.02.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Konačne ocjene

04.02.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Dodatni rok

04.02.2019


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati završnog ispita

04.02.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati popravnog završnog ispita iz Ekonometrije, održanog 4.februara 2019. godine - 04.02.2019 21:43

04.02.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

03.02.2019


MENADŽMENT -

Nova objava - 03.02.2019 14:40 Rezultati zavrsnog ispita-svi studenti

03.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 03.02.2019 14:48 Rezultati zavrsnog ispita

03.02.2019


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati završnog ispita

03.02.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati popravnog završnog ispita

03.02.2019


EKONOMIJA -

Konačne ocjene

02.02.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

02.02.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita i konačne ocjene

02.02.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

01.02.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 01.02.2019 13:34

01.02.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 01.02.2019 13:37

01.02.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati popravnog završnog ispita iz Matematike za ekonomiste

01.02.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita iz Matematike za ekonomiste

01.02.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Konačne ocjene

01.02.2019


EKONOMIJA -

Rezultati popravnog dijela ispita održanog 1.2.2019. god.

01.02.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

31.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova -prakticni dio

31.01.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Rezultati nakon popravnog završnog

31.01.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 31.01.2019 13:56

31.01.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Popravni zavrsni ispit

30.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Termin popravnog završnog ispita

30.01.2019


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Rezultati ispita

30.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Termin popravnog završnog ispita

30.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

30.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

30.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Termin pregleda radova -praktični

30.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Termin pregleda radova -praktični

30.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati popravnog završnog ispita iz Matematike za biznis

29.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati popravnog završnog ispita iz Matematike za biznis

29.01.2019


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Rezultati ispita iz predmeta Istraživačke metode u biznisu, održanog 28.01.2019. godine - 29.01.2019 11:14

29.01.2019


EKONOMIJA -

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada, održanog 28.01.2019. godine - 29.01.2019 11:17

29.01.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

29.01.2019


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rasored održavanja završnog ispita

29.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 29.01.2019 14:16

29.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon prakticnog dijela ispita

29.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezulatati nakon prakticnog dijela ispita

29.01.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Dodatni usmeni ispit za ocjenu B

29.01.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Pregled radova završnog ispita

29.01.2019


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

29.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni zavrsni ispit

29.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni zavrsni ispit

29.01.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Konačne ocjene

28.01.2019


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Konačne ocjene

28.01.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon redovnog završnog

28.01.2019


EKONOMIJA -

Rezultati nakon zavrsnog ispita

28.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati završnog ispita

28.01.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita

28.01.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita

28.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni zavrsni- 30.01.

28.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni zavrsni - 30.01.

28.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati ukupno

28.01.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 28.01.2019 17:54

28.01.2019


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 28.01.2019 17:57

28.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati - januar 2019

28.01.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

28.01.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Konačni rezultati sa ocjenama

28.01.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Popravni završni

27.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati zavrsnog ispita bez bodova iz prakticnog rada

27.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati popravnog roka zavrsnog ispita

27.01.2019


MENADŽMENT -

Rezultati završnog ispita za grupu B

27.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati sa bodovima za aktivnost

26.01.2019


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Nova objava - 26.01.2019 17:03

26.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Termin održavanja popravnog završnog ispita iz Matematike za biznis

25.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Termin popravnog zavrsnog ispita - 25.01.2019 14:01

25.01.2019


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati završnog ispita

25.01.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin održavanja ispita

25.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati drugi rok bez bodova sa prakticnog dijela

25.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 25.01.2019 17:32

25.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

25.01.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 24.01.2019 07:59

24.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita - 24.01.2019 09:14

24.01.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i konačne ocjene

24.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati zavrsnog ispita iz predmeta Poslovni engleski jezik I

24.01.2019


EKONOMIJA -

Rezultati

24.01.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Termin polaganja popravnog završnog ispita

24.01.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 24.01.2019 23:51

24.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Konačna tabela nakon završnog

23.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI i obavještenje u vezi popravnog završnog i praktičnog

23.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI I OBAVJEŠTENJE U VEZI POPRAVNOG ZAVRŠNOG I PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA

23.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI I OBAVJEŠTENJE U VEZI POPRAVNOG

23.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI I OBAVJEŠTENJE

23.01.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Zavrsni ispit - 23.01.2019 10:16

23.01.2019


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Zavrsni ispit, PG - 23.01.2019 10:22

23.01.2019


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Konačna tabela nakon završnog

23.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Tabela nakon završnog ispita

23.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Tabela nakon završnog ispita

23.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati završnog ispita

23.01.2019


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

23.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog završnog ispita

23.01.2019


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati završnog ispita - 22.01.2019 11:24

22.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina popravnog završnog ispita

22.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina popravnog završnog ispita

22.01.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Grupe za popravni ispit

22.01.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavjestenje - 22.01.2019 22:34

22.01.2019


EKONOMIJA -

Korporativne finansije, II kolokvijum - termini - 21.01.2019 10:52

21.01.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati završnog ispita iz Matematike za ekonomiste

21.01.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Rezultati završnog ispita iz Matematike za ekonomiste

21.01.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Termin odrzavanja popravnog zavrsnog ispita

21.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

21.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 20.01.2019 00:39

20.01.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

20.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

rezultati zavrsnog

20.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

rezultati zavrsnog

20.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

rezultati zavrsnog

20.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

rezultati zavrsnog

20.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispit-prvi termin

20.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispit-prvi termin

20.01.2019


MENADŽMENT -

Termini polaganja završnog ispita

20.01.2019


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Završni ispit iz predmeta Finansijska tržišta

20.01.2019


EKONOMIJA -

Termin ispita-dodatno obavještenje o izmjeni termina

19.01.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 19.01.2019 13:41

19.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Zavrsni ispit-Prvi termin

19.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Zavrsni ispit-Prvi termin

19.01.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog završnog ispita iz ekonomije firme

18.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog i prakticnog dijela ispita-DODATNO POJASNJENJE

18.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog i praktičnog dijela ispita-DODATNO POJASNJENJE

18.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova prakticnig dijela ispita

18.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Pregled radova prakticnog dijela ispita

18.01.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Nova objava - 18.01.2019 13:57

18.01.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati zavrsnog ispita - 18.01.2019 14:28

18.01.2019


EKONOMIJA - MENADŽMENT

Ispitna pitanja i termin završnog ispita

18.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati drugog kolokvijuma

18.01.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Raspored polaganja završnog ispita

18.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Ukupni rezultati nakon završnog ispita

17.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati završnog ispita

17.01.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Završni ispit - rezultati

17.01.2019


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavjestenje - 17.01.2019 11:33

17.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati završnog ispita iz Ekonomije firme

17.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog i prakticnog dijela ispita

17.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog i prakticnog dijela ispita

17.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 16.01.2019 11:01

16.01.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita

16.01.2019


EKONOMIJA -

Ispit iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada (kod prof.dr Vesne Karadžić) će se održati 28.01. Sa početkom u 17,00 sati u sali 002, umjesto 25.01. Kako je bilo predviđeno rasporedom

15.01.2019


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Ispit iz predmeta Istraživačke metode u biznisu će se održati 28.01. Sa početkom u 17,00 sati u sali 002, umjesto 25.01. Kako je bilo predviđeno rasporedom.

15.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati završnog ispita iz Matematike za biznis

15.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati završnog ispita iz Matematike za biznis

15.01.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Termin održavanja završnog ispita iz Matematike za ekonomiste

15.01.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavjestenje - 15.01.2019 13:13

15.01.2019


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 15.01.2019 13:49

15.01.2019


EKONOMIJA -

Popravni ispit - termin

15.01.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Pregled radova završnog ispita

15.01.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Termini održavanja završnog ispita

15.01.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 15.01.2019 23:13

15.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Zavrsni ispit

14.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Zavrsni ispit

14.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Zavrsni ispit

14.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Zavrsni ispit

14.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati završnog ispita

13.01.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati završnog ispita

13.01.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Raspored polaganja zavrsnog ispita

13.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja završnog ispita

12.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

12.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

12.01.2019


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja zavrsnog ispita

12.01.2019


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati

12.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Termin završnog ispita - srijeda, 16. 01. 2019.

12.01.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Zbirna tabela

11.01.2019


EKONOMIJA - MARKETING

Završni ispit

11.01.2019


EKONOMIJA -

Zavrsni ispit

11.01.2019


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Termin održavanja završnog ispita iz Matematike za biznis

11.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati zavrsnog ispita

11.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati zavrsnog testa sa ukupnim bodovima

11.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

11.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Rezuttati praktičnog dijela ispita-prvi rok

11.01.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati kolokvijuma

10.01.2019


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 10.01.2019 08:06

10.01.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Zavrsni ispit- 10.01.2019 12:37

10.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Spisak studenata za zavrsni ispit

10.01.2019


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Zbirna tabela Podgorica

09.01.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

09.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni ispit-informacije

09.01.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni ispit-informacije

09.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 09.01.2019 10:27

09.01.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni ispit-informacije

09.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Termin završnog ispita - srijeda, 16. 01. 2019.

09.01.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Zbirna tabela

09.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati zavrsnog ispita

09.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog ispita

09.01.2019


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termini održavanja završnog ispita

08.01.2019


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 08.01.2019 11:15 Pripremni test za zavrsni ispit

08.01.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Raspored polaganja ZAVRŠNOG ISPITA

08.01.2019


EKONOMIJA -

Nova objava - 07.01.2019 09:24

07.01.2019


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Ispitna pitanja za drugi kolokvijum

05.01.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Grupe i termini zavrsnog ispita

05.01.2019


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 03.01.2019 17:12

03.01.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina završnog ispita

31.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Promjena termina završnog ispita

31.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Zbirna tabela

31.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

Zbirna tabela

31.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Zbirna tabela

31.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Pitanja za zavrsni ispit

31.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Pitanja za zavrsni ispit

31.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Pitanja za zavrsni ispit

31.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Pitanja za zavrsni ispit

31.12.2018


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 31.12.2018 20:35

31.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Bodovi na aktivnost, pitanja za završni usmeni ispit i raspored polaganja završnog usmenog ispita

31.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Bodovi na aktivnost, pitanja za završni usmeni ispit i raspored polaganja završnog usmenog ispita

31.12.2018


EKONOMIJA -

REZULTATI kolokvijuma

29.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Ukupni rezultati prije završnog ispita

28.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Popravni kolokvijum - 28.12.2018 10:11

28.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati ostvareni do 28.12.

28.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Spisak pitanja za završni

28.12.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Spisak pitanja za završni

28.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za završni

28.12.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za završni

28.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon zavrsnog

28.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon pregleda radova

28.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon pregleda radova

28.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati prije zavrsnog- izmijenjena

28.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati prije zavrsnog

28.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

REZULTATI PRIJE ZAVRSNOG

28.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati prije zavrsnog

28.12.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Ostvareni rezultati do zavrsnog ispita iz predmeta Finansijska tržišta

28.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

28.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Zadaci za vježbanje za završni ispit

27.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Zadaci za vježbanje za završni ispit

27.12.2018


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Operativni menadžment- 27.12.2018 09:35

27.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Ispitna pitanja - 27.12.2018 09:40

27.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Zadaci za vjezbanje

27.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Dodatni rok

27.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijali za casova vjezbi

27.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Nova objava - 27.12.2018 13:54

27.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati

27.12.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati

27.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

27.12.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati

27.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati poravnog kolokvijuma

27.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati poravnog kolokvijuma

27.12.2018


EKONOMIJA -

Termin polaganja kolokvijuma

27.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Spisak bodova za završni ispit i ispitna pitanja

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Popravni kolokvijum - prakticni dio

26.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Spisak bodova za završni ispit

26.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Pitanja za završni ispit iz Matematike za biznis

26.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 26.12.2018 13:38

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 26.12.2018 13:39

26.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Tabela nakon popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Tabela nakon popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Važno obavještenje iz predmeta Menadžment promjenama

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

26.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Prezentacije za završni ispit i bodovi na aktivnost

26.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati sa bodovima na aktivnost

26.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Ukupni rezultati sa bodovima za aktivnost

26.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Spisak sa bodovima za završni ispit

26.12.2018


EKONOMIJA -

Rezultati pismenog dijela ispita

25.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma

25.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati popravnog kolokvijuma - 25.12.2018 12:06

25.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Poeni prije završnog ispita

25.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Poeni prije završnog ispita

25.12.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 25.12.2018 12:10

25.12.2018


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 25.12.2018 12:12

25.12.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavjestenje - 25.12.2018 12:28

25.12.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Termin iz Menadžmenta promjenama

25.12.2018


MENADŽMENT -

Nova objava - 25.12.2018 17:05 Pripremni test za zavrsni ispit

25.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Promjena termina casova vjezbi - petak 28.12.

25.12.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 24.12.2018 01:26

24.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Odlaganje popravnih kolokvijuma

24.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Matematike za biznis

24.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Matematike za biznis

24.12.2018


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

MZE_ukupni poeni prije završnog ispita

24.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Nova objava - 24.12.2018 13:28

24.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati I kolokvijuma

24.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja i termini časova i predroka

24.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Ispitna pitanja za završni ispit

24.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati prije završnog ispita

24.12.2018


EKONOMIJA -

Nova objava - 24.12.2018 15:19

24.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II

Nova objava - 24.12.2018 15:35

24.12.2018


MENADŽMENT -

Nova objava - 24.12.2018 15:37

24.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja -mreže i softver

24.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Konsultacije- termin

24.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Konsultacije - termin

24.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Pitanja za završni ispit iz Matematike za ekonomiste

24.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava-II dio materijala

23.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava-II dio materijala

23.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava-II dio materijala

23.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava-II dio materijala

23.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored kolokvijuma u popravnom roku

23.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin ispita-dodatno obavještenje

23.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin ispita-dodatno obavještenje

23.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma i eseja

23.12.2018


EKONOMIJA -

Rezultati I kolokvijuma

22.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Tabela sa ostvarenim poenima do 22.12.

22.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Pitanja za završni ispit

22.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Rezultati prije završnog ispita

22.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Nova objava - 22.12.2018 22:38

22.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Popravni kolokvijumi

22.12.2018


EKONOMIJA -

Popravni kolokvijum

22.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Matematike za ekonomiste

21.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Matematike za ekonomiste

21.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit - način bodovanja

21.12.2018


EKONOMIJA -

Termin predavanja

21.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja popravnih kolokvijuma (praktični dio)

21.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin popravnog ispita

21.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin popravnog ispita

21.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Nova objava - 21.12.2018 15:41

21.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Popravni kolokvijum-termin

21.12.2018


EKONOMIJA -

Test i predavanja

21.12.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati do popravnih kolokvijuma i termin popravnih kolokvijuma

21.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Promjena termina vjezbi

20.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 25 i 26 , predavanja - 20.12.2018 06:38

20.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PITANJA ZA USMENI ISPIT - 20.12.2018 06:40

20.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PREDROK 28.XII U 15 h - 20.12.2018 06:44

20.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati nakon pregleda radova

20.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

20.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma - 20.12.2018 15:16

20.12.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Ažurirani rezultati popravnog kolokvijuma

20.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

rezultati I kolokvijuma

20.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI i KOLOKVIJUMA

20.12.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Drugi kolokvijum

20.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

19.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati

19.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

test II rez - 19.12.2018 13:32

19.12.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Bodovi za aktivnost i termin ispita

19.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog drugog kolokvijuma

19.12.2018


MENADŽMENT -

Termin vježbi za grupu B

19.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Ispitna pitanja za završni ispit

19.12.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Raspored prezentacija grupnih radova

19.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja praktičnog kolokvijuma (My SQL)

18.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Rezultati kolokvijuma - 18.12.2018 10:49

18.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Uputstvo za praktični kolokvijum (MySQL)

18.12.2018


EKONOMIJA -

Nova objava - 18.12.2018 11:48

18.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 18.12.2018.godine

18.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati nakon zavrsenih teorijskih kolokvijuma

18.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon popravnih

18.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

Treći kolokvijum - rezultati

18.12.2018


EKONOMIJA -

I kolokvijum iz Korporativnih finansija - 18.12.2018 21:37

18.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.12.2018


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Ispitna pitanja

17.12.2018


EKONOMIJA -

I kolokvijum

17.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rezultati I kolokvijuma

17.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

17.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

promjena termina konsultacija

17.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

promjena termina konsultacija

17.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati II kolokvijuma

17.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma i termin gledanja radova

17.12.2018


EKONOMIJA -

Obavjestenje o pismenom dijelu ispita

17.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati nakon popravnog termina kolokvijuma

17.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Slajdovi sa predavanja (posljednja dva tročasa)

17.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati trećeg domaćeg zadatka

17.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Dodatni časovi vježbi

17.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Termin polaganja popravnog drugog kolokvijuma

17.12.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Termini prezentacija grupnih radova

17.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati kolokvijuma

17.12.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati kolokvijuma

17.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja-hardver

17.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

17.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 17.12.2018 19:44

17.12.2018


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 17.12.2018 20:53

17.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

16.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

16.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

16.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

16.12.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma - 16.12.2018 13:25

16.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Popravni kolokvijumi i prezentacije CASE-a

16.12.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored prezentacija

16.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 11

15.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Projekcija filma i nadoknada časa vježbi

15.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Ispitna pitanja

15.12.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.12.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored održavanja popravnog kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati praktičnog kolokvijuma i termin popravnih kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Termin drugog kolokvijuma

14.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Raspored polaganja kolokvijuma u popravnom roku

14.12.2018


EKONOMIJA -

Raspored kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja praktičnog dijela ispita

14.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

ES_materijali sa casova vjezbi

14.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Prijave za popravni kolokvijum iz Ekonomske statistike

14.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

promjena termina popravnog kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

promjena termina popravnog kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati II kolokvijuma

14.12.2018


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma - 14.12.2018 15:57

14.12.2018


EKONOMIJA -

Nova objava - 14.12.2018 17:12

14.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati drugog kolokvijuma

14.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma i bonus bodovi

14.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

14.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

14.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Primjer završnog ispita

14.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma

13.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - Termin održavanja popravnog kolokvijuma

13.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored kolokvijuma u redovnom roku

13.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja - 14.12.

13.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma - 13.12.2018 15:11

13.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 13.12.2018 16:44

13.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Odlaganje casa 14.12. (debate)

13.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 6

12.12.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Ispitna pitanja zavrsni ispit

12.12.2018


EKONOMIJA -

Konsultativni čas

12.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA starije generacije

12.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA GENERACIJA 17

12.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati III domaćeg zadatka

12.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MZB_termin održavanja popravnog kolokvijuma

12.12.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Termin popravnog kolokvijuma za G1 i G2

12.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Nova objava - 12.12.2018 18:32

12.12.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Pregled radova kolokvijuma za grupe G1 i G2

12.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Izmijenjen raspored održavanja drugog kolokvijuma

12.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Termin popravnog kolokvijuma - 12.12.2018 21:11

12.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Nova objava - 12.12.2018 22:23

12.12.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 12.12.2018 22:25

12.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Materijal Prakticna nastava

11.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Materijal Prakticna nastava

11.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MZB PG_rezultati kolokvijuma

11.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MZBPG_rezultati kolokvijuma

11.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Obavjestenje

11.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pripremni zadatak

11.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Pripremni zadatak

11.12.2018


MENADŽMENT -

Rezultati popravnog kolokvijuma za grupu B

11.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje, PPT 24 - 11.12.2018 20:04

11.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

REZULTATI POSLIJE POPRAVNOG TESTA - 11.12.2018 20:09

11.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Prezentacije iz vanrednog termina 22.12 - obavještenje.

10.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin popravnog kolokvijuma

10.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Izmjena termina projekcije filma - 10.12.

10.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin časa vježbi

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati kolokvijuma

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati kolokvijuma

10.12.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin kolokvijuma

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin kolokvijuma

10.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati redovnog roka za kolokvijum

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovni Engleski jezik 1

10.12.2018


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 10.12.2018 14:43

10.12.2018


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 10.12.2018 15:32

10.12.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

casovi vjezbi

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Promjena termina časova

10.12.2018


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Javni zajam. Javni rashodi. Budžet

10.12.2018


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

10.12.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Raspored polagananja popravnog II kolokvijuma

10.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Predavanja

09.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Pitanja za završni ispit

09.12.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Termin popravnog kolokvijuma za G1 i G2

09.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Odlaganje casa vjezbi (debate)

08.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati I kolokvijum

08.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati I kolokvijum

08.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Rezultati popravnih kolokvijuma

08.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Matematika za ekonomiste - rezultati kolokvijuma

08.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA

Matematika - rezultati kolokvijuma

08.12.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma

08.12.2018


MENADŽMENT -

Rezultati redovnog kolokvijuma za sve studente

07.12.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati prvog kolokvijuma nakon dodatnog roka

07.12.2018


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Termin popravnog kolokvijuma

07.12.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma - 07.12.2018 09:33

07.12.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Vježbe- 07.12.2018 11:25

07.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin konsultacija - grupa G1

07.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Termin projekcije film

07.12.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Slajdovi za naredne časove

07.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja

07.12.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijkog kolokvijuma

07.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma

07.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Ispitna pitanja

07.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Slajdovi- Aktuarska matematika

07.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Raspored nastave

07.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Termini vježbi

07.12.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog roka

06.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Termini kolokvijuma

06.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Gradivo za drugi kolokvijum

06.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Izmijenjeni raspored prezentacija

06.12.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Materijal za predavanja

06.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Izmijenjeni raspored prezentacija

06.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje , PPT 23 - 06.12.2018 15:33

06.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

POPRAVNI TEST, 10 dec 2018 u 13.15, RASPORED - 06.12.2018 15:36

06.12.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Raspored polaganja kolokvijuma

06.12.2018


MENADŽMENT -

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

06.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja kolokvijuma i Case Study

05.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Rezultati popravnog kolokvijuma i termin časova vježbi

05.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 05.12.2018.godine

05.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati drugog kolokvijuma

05.12.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Dodatne prezentacije

05.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Promjena termina vježbi

05.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer 9

05.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer 9

05.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje 21

05.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje 22

05.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Domaci

05.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Domaci

05.12.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Termin održavanja kolokvijuma iz Matematike za biznis

04.12.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati popravnog kolokvijuma

04.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Ispitna pitanja

04.12.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja popravnog praktičnog dijela kolokvijuma (Word i Excel)

04.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 04.12.2018.godine

04.12.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Promjena mjesta održavanja časova predavanja za 08. 12. i 15. 12.

04.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma - novo obavjestenje

04.12.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

03.12.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

03.12.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Korigovani raspored polaganja 2. kolokvijuma

03.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

II kolokvijum

03.12.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Case study

03.12.2018


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

Rezultati II kolokvijuma

03.12.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

03.12.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja popravnih praktičnih kolokvijum

03.12.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Praktična nastava

02.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma

01.12.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma

01.12.2018


EKONOMIJA - EKONOMIJA

Rezultati kolokvijuma

01.12.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 30.11.2018 08:53

30.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavjestenje o terminu kolokvijuma - 30.11.2018 12:15

30.11.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavještenje - 30.11.2018 12:20

30.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja drugog kolokvijuma

30.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Rezultati kolokvijuma

30.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

30.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Promena termina nastave i polaganja popravnog kolokvijuma

30.11.2018


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma

29.11.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Promjena termina casa - Osnovi ekonomije i Engleski jezik

29.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Integrali- slajdovi

29.11.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Marketing u bankastvu. Međunarodno bankarstvo. Strateško upravljanje bankom

29.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Rezultati II kolokvijuma

29.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Otkazivanje casa vjezbi - G2

29.11.2018


MENADŽMENT -

Rezultati redovnog kolokvijuma za grupu B

28.11.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Finansijska matematika - poslednji ispit do kraja studija - termin polaganja kolokvijuma

28.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - Termin održavanja kolokvijuma

28.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - Termin održavanja kolokvijuma

28.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Promena termina za polaganje zavrsnog kolokvijuma

28.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 28.11.2018.godine

28.11.2018


EKONOMIJA -

MATERIJAL-PREDAVANJA

28.11.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina vjezbi

28.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Popravi kolokvijum

27.11.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored prezentacija

27.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 27.11.2018.godine

27.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Uputstvo grupni rad

27.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Grupni rad

27.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Dopunjeni raspored prezentacija G11 i G12

27.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Odlaganje casova

27.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Odlaganje nastave

27.11.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

27.11.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum-termin

27.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum -termin - 27.11.2018 18:26

27.11.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Raspored izlaganja prezentacija za grupu G1 i G2

27.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

27.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

Drugi kolokvijum

26.11.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

26.11.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Obavjestenje o prakticnoj nastavi

26.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Popravni teorijski kolokvijum - termini

26.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Promjena termina vježbi

26.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma i termi časova

26.11.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Promjena termina vježbi

26.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin popravnog kolokvijuma

26.11.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin održavanja kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Termin održavanja kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rashodi i prihodi

26.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

rashodi i prihodi

26.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 9

26.11.2018


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 26.11.2018 18:40

26.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Korigovani termin predavanja - 29. 11.

26.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Korekcija termina polaganja praktičnog dijela ispita

26.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

IX PREDAVANJE-sedmica 19.11.-23.11

25.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

zadatak prihodi i rashodi

25.11.2018


EKONOMIJA -

Rezultati drugog dijela ispita i ukupni rezultati

24.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PR poeni

24.11.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dodatni rok

24.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Obavještenje za studente koji prisustvuju Konferenciji studenata ekonomije na Zlatiboru

23.11.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati I kolokvijuma, Finansijska tržišta

23.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma

23.11.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Rezultati kolokvijuma

23.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Odlaganje predavanja

23.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

X PREDAVANJE;

22.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

X PREDAVANJE; Termin predavanja i vježbi

22.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

predavanja troskovi i prihodi

22.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

zadatak rashodi i prihodi

22.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer rashodi i prihodi

22.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

22.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja

22.11.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja za prethodnu i ovu sedmicu

22.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Raspored polaganja

22.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Prvi teorijski kolokvijum i popravni prvog teorijskog kolokvijuma

22.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 6

22.11.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Rezultati kolokvijuma - 22.11.2018 14:13

22.11.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

21.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Obavještenje o časovima vježbi iz Ekonometrije - 21.11.2018 09:19

21.11.2018


EKONOMIJA -

Obavještenje - 21.11.2018.10:05

21.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 20, Makroekonomsko planirranje - 21.11.2018 10:06

21.11.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina vjezbi

21.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

izmijena termina vjezbi za petak 23 novembar

21.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 21.11.2018.godine

21.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Materijal sa predavanja

21.11.2018


MENADŽMENT -

Termin održavanja redovnog kolokvijuma

21.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

MATERIJAL ZA PREDAVANJA - 23-30.11.

21.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Seminar

21.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

ZAJEDNIČKI TERMIN VJEŽBI - GRUPE G1 I G2

21.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Seminar

21.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Seminar

21.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Seminar

21.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Seminar

21.11.2018


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Raspored izlaganja prezentacija za grupu G2 i G1

20.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

MATERIJAL ZA PREDAVANJA

20.11.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Obavjestenje - 20.11.2018 09:29

20.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nadoknada za 21.11

20.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Novi termin časova vježbi za grupu G22 iz Matematike za ekonomiste

20.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

20.11.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Novi raspored za vjezbe iz predmeta Operaciona istraživanja- 20.11.2018 11:31

20.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati

20.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati trećeg eseja

20.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 20.11.2018.godine

20.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog

20.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 5

20.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 5

20.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Termin II kolokvijuma

20.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Debate i projekcije filmova

19.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Nova objava - 19.11.2018 09:00

19.11.2018


EKONOMIJA -

Obavještenje o početku nastave Nova objava - 19.11.2018 11:47

19.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Raspored nastave

19.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored nastave

19.11.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Promjena termina vjezbi- 19.11.2018 12:20

19.11.2018


EKONOMIJA -

Mentorski rad

19.11.2018


EKONOMIJA -

Mentorski rad

19.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nastava 21.11.2018

19.11.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

III domaći zadatak

19.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

III domaći zadatak

19.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Zadaci za vježbanje

19.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

GOSTUJUCE PREDAVANJE PRIVREDNOM RAZVOJU DANAS U 18 H - 19.11.2018 13:46

19.11.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Popravni kolokvijum

19.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog kolokvijuma

19.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog kolokvijuma

19.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati popravnog kolokvijuma

19.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati kolokvijuma

19.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati kolokvijuma

19.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Termin predavanja 20.11.2018

19.11.2018


EKONOMIJA -

Plan rada - generacija 2018/19.

19.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

IX PREDAVANJE

18.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin predavanja i dodatni čas

18.11.2018


EKONOMIJA - MENADŽMENT

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

18.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma

18.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon popravnog prvog kolokvijuma

17.11.2018


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja kolokvijuma

16.11.2018


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Rezultati I kolokvijuma

16.11.2018


EKONOMIJA -

Informacije o predmetu

16.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Termin popravnog prvog kolokvijuma iz Ekonomije firme - Termin časova vježbi iz Principa ekonomije

16.11.2018


EKONOMIJA -

OBAVJEŠTENJE Nova objava - 16.11.2018 12:10

16.11.2018


EKONOMIJA -

Obavještenje - 16.11.2018 12:19

16.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Domaći zadatak br.3

16.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Termin vježbi

16.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavjestenje o nastavi- 16.11.2018 16:30

16.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Rezultati prvog kolokvijuma iz Menadžmenta malih i srednjih preduzeća

16.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Funkcije

15.11.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati

15.11.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

15.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

15.11.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Raspored polaganja kolokvijuma - 15.11.2018 10:32

15.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 15.11.2018 11:02

15.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanja, PPT 16 i 17 - 15.11.2018 11:05

15.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanja, PPT 18 I 19- 15.11.2018 11:06

15.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Obavještenje o časovima vježbi iz Ekonometrije - 15.11.2018 11:09

15.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

MATERIJAL ZA PREDAVANJA - 16.11.

15.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer troskovi

15.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

troskovi primjer

15.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

primjer troskovi

15.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

troskovi primjer

15.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

novi termin za polaganje prvog teorijskog kolokvijuma

15.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Promena termina konsultacija

15.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Popravni kolokvijum

15.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Popravni kolokvijum

15.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Praktična nastava raspored

15.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Dodatni časovi vježbi za G21 i G22

15.11.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Promjena termina vjezbi- 14.11.2018 09:52

14.11.2018


EKONOMIJA -

Obavještenje o nastavi - 14.11.2018 09:58

14.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 14.11.2018.godine

14.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Nadoknada časa vježbi iz Matematike za grupu G22

14.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 7

14.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Termin kolokvijuma

13.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Termin kolokvijuma

13.11.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Rezultati

13.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Izmjenjeni raspored održavanja prvog kolokvijuma

13.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni kolokvijum

13.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni kolovijum

13.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni kolovijum

13.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 13.11.2018.godine

13.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina vjezbi

13.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Izmjena termina casova vjezbi za grupu G11

13.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Raspored održavanja kolokvijuma

12.11.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Prvi kolokvijum

12.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja kolokvijuma

12.11.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

12.11.2018


EKONOMIJA -

Obavjestenje o terminu predavanja za generaciju 2018/19.

12.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Termin nadoknade časova - grupa G2

12.11.2018


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 12.11.2018 12:28

12.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Rezultati kolokvijuma

12.11.2018


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 12.11.2018 12:40

12.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati kolokvijuma

12.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati II domaćeg zadatka

12.11.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati II domaćeg zadatka

12.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Konsultacije termin- 12.11.2018 14:00

12.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati kolokvijuma

12.11.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Rezultati kolokvijuma

12.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

12.11.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Termin - I kolokvijum, Finansijska trzista

12.11.2018


EKONOMIJA - MARKETING

Seminarski rad

12.11.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

IRR- Metoda interne stope prinosa

12.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Raspored vježbi na predmetu Ekonometrija

12.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

VIII PREDAVANJE

11.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

VIII PREDAVANJE

11.11.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokvijuma - 11.11.2018 09:54

11.11.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Konsultacije (promjena termina)

11.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati teorijskog kolokovijuma - 11.11.2018 18:49

11.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Vjezbe 12.11.

11.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

kapital i obaveze zadatak za vjezbe

11.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

kapital i obaveze zadatak za vjezbe

11.11.2018


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja kolokvijuma

11.11.2018


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 10.11.2018 18:17

10.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Clanak za vjezbe

09.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

MI rezultati testa

09.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati testa

09.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Teorijski kolokvijum-termini - 09.11.2018 13:10

09.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

roba po prodajnoj vrijednosti

09.11.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin ispita

08.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Termin kolokvijuma

08.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanja PR, PPT 15 - 08.11.2018 09:49

08.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Promjena termina časova vježbi

08.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

MATERIJAL ZA PREDAVANJA - 09.11.

08.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Raspored polaganja kolokvijuma - 10.11.2018.godine

08.11.2018


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Tabela sa spiskom studenata oslobođenih dijela kolokvijuma

08.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Tabela sa spiskom studenata oslobođenih dijela kolokvijuma

08.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Termin kolokvijuma iz Ekonomije firme - Termin časova vježbi iz Principa ekonomije

08.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati testa

08.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati testa

08.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Rezultati testa

08.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Odlaganje casa vjezbi

08.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 4

07.11.2018


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Dodatni termin konsultacija za prvi kolokvijum

07.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

07.11.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Raspored održavanja kolokvijuma

07.11.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Promena termina konsultacija- 06.11.2018 09:21

06.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Obavjestenje

06.11.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Ispitna pitanja i termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje -

Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

06.11.2018


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavjestenje - 06.11.2018 13:15

06.11.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Promjena termina časova vježbi za grupu G1

06.11.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Termin polaganja prvog kolokvijuma

05.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijali sa predavanja - 05.11.2018 12:06

05.11.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin za teorijski kolokvijum- 05.11.2018 12:09

05.11.2018


EKONOMIJA -

Dogovorni cas, 16.11.2018.godine u 11h

05.11.2018


EKONOMIJA -

Termin ispita

05.11.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati drugog eseja i raspored prezentacija

05.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Dopunjeni raspored prezentacija G21 i G22

05.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

VII PREDAVANJE

04.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

VI PREDAVANJE

04.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati prvog kolokvijuma

03.11.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijali za casova vjezbi

02.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za kolokvijum

02.11.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za kolokvijum

02.11.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Rezultati I kolokvijuma

02.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

materijal i roba primjer

02.11.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

materijal i roba

02.11.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Dodatni časovi predavanja-Računovodstvo

01.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Prijava za prezentacije G21 i G22

01.11.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Primjeri testa za teorijski kolokvijum - 01.11.2018 12:43

01.11.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

MATERIJAL ZA PREDAVANJA - 01.11.

01.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer materijal i roba

01.11.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer materijal i roba

01.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Predavanje 13 i 14 , PR,PPT 13 i 14- 01.11.2018 16:14

01.11.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Kapital banaka. Elektronsko bankarstvo

01.11.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

11 i 12 Privredni razvoj, PPT - 31.10.2018 04:34

31.10.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja prvog praktilčnog kolokvijuma

31.10.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Grupe i termini za prezentacije

31.10.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa casova predavanja odrzanih 31.10.2018.godine

31.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer obaveze

31.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer obaveze

31.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Dodatni termin vježbi

31.10.2018


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija 6

31.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nova objava - 30.10.2018 10:23

30.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nova objava - 30.10.2018 10:25

30.10.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina vjezbi - utorak

30.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Nadoknada termina 29.10.

30.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

30.10.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 30.10.2018 15:49

30.10.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Slajdovi sa predavanja

30.10.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Aktivnost - raspored odbrana prezentacija po grupama

30.10.2018


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Zamjena casova umjesto petka, 02.11.

29.10.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Nadoknada casova vjezbi

29.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Test 1

29.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Test 1

29.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Test 1

29.10.2018


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Porezi opšti pristup II i Poreski oblici

29.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Modeli bankarskog sistema i Kapital banaka

29.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Dodatni čas predavanja

28.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavjestenje o nastavi - 28.10.2018 16:09

28.10.2018


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Rezultati ispita iz Predmeta Istraživačke metode u biznisu održanog 25.10.2018. - 27.10.2018 13:18

27.10.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Rezultati domaćeg zadatka br. 2 iz Matematike za ekonomiste

26.10.2018


EKONOMIJA -

Termin ispita kod prof. Lj. Kašćelan - 26.10.2018 09:59

26.10.2018


EKONOMIJA - INFORMATIKA

Promjena termina vjezbi

26.10.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Vježbe iz UIS - nadoknada

26.10.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Vježbe iz UIS - nadoknada

26.10.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MZB PG_rezultati I domaćeg zadatka

26.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MZBBP_rezultati I domaćeg zadatka

26.10.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijali sa casova vjezbi

26.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Prezentacije profesorice Ćetković - 4

26.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Domaći zadatak br.2

26.10.2018


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

II domaći zadatak iz MZB

26.10.2018


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Matematika za ekonomiste - dodatni materijal za vježbanje

26.10.2018


EKONOMIJA -

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodologije naučno-istraživačkog rada Nova objava - 26.10.2018 14:06

26.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

IV i V primjer kapital i obaveze

26.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

kapital i obaveze zadatak

26.10.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

9 i 10 PRIVREDNI RAZVOJ PPT - 25.10.2018 10:37

25.10.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

U PONEDELJAK, 29.10. UMJESTO PREDAVANJA U 13.15,TREBA DOCI NA MEDJ.FORUM STUDENATA U 10.30H - 25.10.2018 10:46

25.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Okvirna pitanja za kolokvijum

25.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Pitanja za kolokvijum

25.10.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 25.10.2018 15:46

25.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - 25.10.2018 15:48

25.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Pripremni test za teorijski kolokvijum - 25.10.2018 15:50

25.10.2018


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Pripremni test za teorijski kolokvijum - 25.10.2018 15:56

25.10.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

informacija o terminima predavanja

25.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

III BLOK PREDAVANJA

25.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

VI PREDAVANJE

25.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

predavanja 29.10.2018

25.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

VI PREDAVANJE

25.10.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

MATERIJAL ZA PREDAVANJA - peta nedjelja

25.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer kapital

24.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer kapital

24.10.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 24.10.2018.godine

24.10.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Raspored održavanja vježbi

24.10.2018


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Promjena termina casova vjezbi

24.10.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 23.10.2018.godine

23.10.2018


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Promjena sale u kojoj se odrzavaju predavanja 30.10.2018.godine

23.10.2018


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje - promjena termina predavanja i vježbi

23.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati eseja 1

23.10.2018


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

Termin prvog kolokvijuma

23.10.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

8 PRIVREDNI CIKLUSI PPT - 22.10.2018 07:00

22.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

Termin predavanja 22.10.2018

22.10.2018


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Promjena sale

22.10.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja od prošle i ove sedmice - 22.10.2018 11:39

22.10.2018


EKONOMIJA -

Nova objava - 22.10.2018 12:20

22.10.2018


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja praktičnog dijela (Word) - G21 i G22

22.10.2018


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Nova objava - 22.10.2018 13:15

22.10.2018


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored prezentacija seminarskih radova

22.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

I kolokvijum

22.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

I kolokvijum

22.10.2018


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

I kolokvijum

22.10.2018


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Termin ispita iz Istraživačkih metoda u biznisu - prvi rok Nova objava - 21.10.2018 11:04

21.10.2018


EKONOMIJA -

Termin za prvi dio ispita iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada Nova objava - 21.10.2018 11:17

21.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Termin predavanja G2

20.10.2018


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

20.10.2018


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

20.10.2018


EKONOMIJA -

Materijali sa predavanja kod prof. Lj. Kašćelan - 20.10.2018 15:13

20.10.2018


EKONOMIJA - MENADŽMENT

Termin prvog kolokvijuma i ispitna pitanja

19.10.2018


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Slajdovi - 19.10.2018 12:08

19.10.2018


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Promjena termina vjezbi - grupa G1

19.10.2018


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Raspored nastave

19.10.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Termin vjezbi

19.10.2018


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Raspored održavanja časova

18.10.2018


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Posljednji ispit do kraja studija

18.10.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Prezentacija - Ekonomska politika

18.10.2018


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Teorije privrednog razvoja

18.10.2018


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

osnovna sredstva zadatak

18.10.2018


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 18.10.2018 15:40

18.10.2018


MENADŽME