Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA   28.07.2021
  
MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA   28.07.2021
  
EKONOMIJA - OPERATIVNI MENADŽMENT   16.07.2021
  Nova objava - 16.07.2021 09:29
EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA   15.07.2021
  Konačni rezultati
EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE   15.07.2021
  Konačni rezultati
EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO   15.07.2021
  Konačne ocjene
EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA   08.07.2021
  Rezutati nakon popravnog zavrsnog ispita
MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA   08.07.2021
  Nova objava - 08.07.2021 10:37
MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   08.07.2021
  Konacni rezultati - 08.07.2021 18:18
EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE   08.07.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   07.07.2021
  Ocjene
EKONOMIJA - DIGITALNA EKONOMIJA   06.07.2021
  Raspored polaganja popravnog završnog ispita
EKONOMIJA - Transformacija organizacije   06.07.2021
  Konačni rezultati
EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE   06.07.2021
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita i konacni rezultati
EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE   05.07.2021
  Rezultati nakon popravnog roka završnog ispita
POSLOVNA EKONOMIJA - EKONOMIJA UPRAVLJANJA   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   05.07.2021
  Konačni rezultati na kraju semestra
MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA   05.07.2021
  Rezultati ispita
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   05.07.2021
  Konačni rezultati
EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA   04.07.2021
  Konačni rezultati
MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA   04.07.2021
  Konačni rezultati
MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA   04.07.2021
  Konačni rezultati
EKONOMIJA - Ekološka ekonomija   04.07.2021
  Popravni zavrsni ispit
EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA   03.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA   03.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   03.07.2021
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO   03.07.2021
  Preduzetništvo rezultati nakon popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   02.07.2021
  Rezultati nakon svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:02
MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:07
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:17
MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 14:19
EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI   02.07.2021
  Rezultati nakon zavrsenih svih vidova provere znanja - 02.07.2021 15:11
POSLOVNA EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI   02.07.2021
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
MENADŽMENT - FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO   02.07.2021
  Konacni rezultati
MENADŽMENT - Bijelo Polje - FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO   02.07.2021
  Konacni rezultati
EKONOMIJA - Održivi razvoj   02.07.2021
  Konacni rezultati
EKONOMIJA - Računovodstveni IS   02.07.2021
  Konacni rezultati
MENADŽMENT - MENADŽMENT U RAČUNOVODSTVU   02.07.2021
  Konacni rezultati
EKONOMIJA - BAZE PODATAKA   01.07.2021
  Završni ispit-test
EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA   01.07.2021
  Raspored polaganja popravnog zavrsnog ispita
EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE   01.07.2021
  Popravni zavrsni ispit
POSLOVNA EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI   01.07.2021
  Odbrana istraživačkih radova - obavještenje
EKONOMIJA - EKONOMSKO PREDVIĐANJE I PROGNOZE   01.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA   01.07.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE   01.07.2021
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 247