Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA

Druga aktivnost

05.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Treći domaći zadatak, rok za predaju drugog domaćeg zadatka, video konsultacije

05.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Poeni na dosadašnjim aktivnostima

04.04.2020


MENADŽMENT - EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Analiza osjetljivosti i senzitivnosti investicionog projekta ispravka

04.04.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Termin ispita

04.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Termin ispita

04.04.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Termin ispita

04.04.2020


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Termin ispita

04.04.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Online aktivnost

03.04.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE

Evropska monetarna unija i esej

03.04.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Prvi dio materijala za drugi kolokvijum

03.04.2020


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Materjal za vježbu: 03.04.2020.

03.04.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 3.04.2020.

03.04.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 03.04.2020 18:50

03.04.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 03.04.2020 11:51

03.04.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 03.04.2020 11:52

03.04.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 03.04.2020 11:53

03.04.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 03.04.2020 11:55

03.04.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

DL predavanje

02.04.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

DL predavanje

02.04.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

DL predavanje

02.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

DL predavanje

02.04.2020


MENADŽMENT - FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

POTREBNA LITERATURA ZA PREDMET FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

02.04.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Online aktivnost

02.04.2020


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL POSLOVNO PRAVO - predavanja u sedmici 30.03. - 03.04.2020. godine

02.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO PRAVO

NASTAVNI MATERIJAL POSLOVNO PRAVO - predavanja u sedmici 30.03. - 03.04.2020. godine

02.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

E-vjezbe 2.04

02.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

E-vjezbe 2.04

02.04.2020


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Nova objava - 02.04.2020 14:14

02.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

E-vjezbe 2.04

02.04.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Nova objava - 02.04.2020 15:07

02.04.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

PREOSTALI POENI ZA AKTIVNOST - DETALJI

02.04.2020


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

MRS 33

02.04.2020


EKONOMIJA - NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

pitanja za MRS 33

02.04.2020


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Materijal - 02.04.2020 20:31

02.04.2020


EKONOMIJA - RIZIK I OSIGURANJE

01.04.2020 Nastavne aktivnosti

01.04.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA

Nastavni materijal - predavanja u sedmici 23.03.- 27.03.2020. godine - 01.04.2020 09:52

01.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Online aktivnost

01.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

VAŽNO - Promjena termina aktivnosti iz Organizacionog ponašanja

01.04.2020


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Nastavni materijal - predavanje predviđeno u sedmici od 30.03.- 03.04.2020. godine - 01.04.2020 10:32

01.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Nasatvni materijal - predavanja u sedmici 30.03. - 03.04.2020. godine - 01.04.2020 10:36

01.04.2020


EKONOMIJA - METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE

Nastavni materijal u sedmici od 30.03. - 03.04.2020. godine - 01.04.2020 10:45

01.04.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Promjena načina prijave istraživačkog rada

01.04.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Promjena načina prijave istraživačkog rada

01.04.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Promjena načina prijave istraživačkog rada

01.04.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Obavještenje-predavanja i vježbe

01.04.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO FINANSIJSKIH INSTITUCIJA

Nova objava - 01.04.2020 14:20

01.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE

01.04.2020, Materijal

01.04.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

Poeni za aktivnost (drugi dio)

01.04.2020


EKONOMIJA - PORTFOLIO MENADŽMENT

Online predavanja 2 april

01.04.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 134