Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


- UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO  
  III predavanje
- BIZNIS ANALIZA  
  Vježbe (07.04.2022)
- RAČUNOVODSTVO  
  Termin vježbi 9.11.
- OSNOVE MENADŽMENTA   23.04.2024
  Časovi vježbi BP - 24.04.
- UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA   23.04.2024
  Termin popravnog kolokvijuma - BP
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   23.04.2024
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma - promjena sale
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   23.04.2024
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma - promjena sale
- DIGITALNA EKONOMIJA   23.04.2024
  Nova objava - 23.04.2024 11:47
- PREDUZETNIŠTVO   23.04.2024
  Obavještenje o popravnom kolokvijumu
- EVALUACIJA INVESTICIONIH PROJEKATA   23.04.2024
  Raspored polaganja kolokvijuma i praktičnog dijela ispita
- POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI   23.04.2024
  Polaganje popravnog praktičnog kolokvijuma i aktivnost
- EKONOMIJA UPRAVLJANJA   23.04.2024
  Evidencija 23. april i napomena
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   22.04.2024
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   22.04.2024
  Termin održavanja popravnog kolokvijuma
- POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI   22.04.2024
  Rezultati praktičnog kolokvijuma
- MARKETING U TRGOVINI   22.04.2024
  Raspored prezentovanja studija slučaja
- Demografska analiza   22.04.2024
  Obavještenje o popravnom kolokvijumu
- AKTUARSKA MATEMATIKA   22.04.2024
  Dodatni čas
- PREDUZETNIŠTVO   21.04.2024
  Promjena termina pregleda radova
- AKTUARSKA MATEMATIKA   21.04.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- EKONOMIJA FIRME   21.04.2024
  Vježbe GV1 - raspored za sljedeću sedmicu
- OSNOVE MENADŽMENTA   21.04.2024
  Vježbe GV1 - akademske studije
- SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE   20.04.2024
  Termin kolokvijuma
- POSLOVNO ODLUČIVANJE   20.04.2024
  Obavještenje o nastavi - 20.04.2024 13:22
- FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO   19.04.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- DIGITALNA EKONOMIJA   19.04.2024
  Nova objava - 19.04.2024 13:30
- MARKETING U TRGOVINI   18.04.2024
  Nova objava - 18.04.2024 08:15
- POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI   18.04.2024
  Raspored polaganja praktičnog kolokvijuma
- MAKROEKONOMIJA   18.04.2024
  Predavanje - 25.04.2024.
- Demografska analiza   18.04.2024
  Materijal sa predavanja
- MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE   18.04.2024
  Termin kolokvijuma
- MONETARNA EKONOMIJA II   18.04.2024
  Nova objava - 18.04.2024 18:12
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   18.04.2024
  Evidencija 18. april
- PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.04.2024
  Evidencija 18. april
- PREDUZETNIČKO LIDERSTVO   18.04.2024
  Evidencija 18. april
- MENADŽMENT PRODAJE I ODNOSA SA KUPCIMA   17.04.2024
  Rezultati kolokvijuma
- MEĐUNARODNA EKONOMIJA   17.04.2024
  Kolokvijum - informacije
- TRGOVINSKI MENADŽMENT   17.04.2024
  Rezultati kolokvijuma
- OSNOVE MENADŽMENTA   17.04.2024
  Raspored polaganja popravnog kolokvijuma
- OSNOVE MENADŽMENTA   17.04.2024
  Raspored polaganja popravnog kolokvijuma
- UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA   17.04.2024
  Rezultati kolokvijuma - BP
- OSNOVE MENADŽMENTA   17.04.2024
  Rezultati kolokvijuma - BP
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   17.04.2024
  Evidencija 17. april
- MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA   17.04.2024
  Evidencija 17. april i napomena za časove 18. aprila
- PREDUZETNIŠTVO   17.04.2024
  Obavještenje o rezultatima kolokvijuma
- ORGANIZACIONO PONAŠANJE   17.04.2024
  Bodovi na aktivnostima
- ORGANIZACIONO PONAŠANJE   17.04.2024
  Bodovi na aktivnostima
- PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA   16.04.2024
  Gostujuće predavanje - 18.04.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 376