Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA   29.01.2022
  Link za pristup
MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA   29.01.2022
  
MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   29.01.2022
  III predavanje
MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE   29.01.2022
  Link za čas
MENADŽMENT - STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   28.01.2022
  Informacija-popravni završni ispit
MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEMI   28.01.2022
  Informacija- popravni zavrsni ispit
POSLOVNA EKONOMIJA - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   28.01.2022
  Informacija-popravni zavrsni ispit
POSLOVNA EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA   28.01.2022
  Informacija- popravni zavrsni ispit
EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ   28.01.2022
  Popravni zavrsni ispit
EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - PRIVREDNI RAZVOJ   28.01.2022
  Popravni zavrsni ispit
POSLOVNA EKONOMIJA - KORPORATIVNE FINANSIJE   28.01.2022
  Raspored polaganja popravnog zavrsnog ispita
EKONOMIJA - KORPORATIVNE FINANSIJE   28.01.2022
  Popravni termin zavrsnog ispita- 28.01.2022 11:57
EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE   28.01.2022
  Tabela sa rezultatima nakon završnog ispita
MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO   28.01.2022
  Raspored polaganja popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO   28.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   27.01.2022
  Završni ispit - USMENI
MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT   27.01.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita - 27.01.2022 12:01
EKONOMIJA - TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA   27.01.2022
  Rezultati završnog ispita - 27.01.2022 12:03
EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA   27.01.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
EKONOMIJA - PROCJENA VRIJEDNOSTI PREDUZEĆA   27.01.2022
  Raspored polaganja popravnog završnog ispita - promjena termina polaganja
POSLOVNA EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT   27.01.2022
  Termin drugog roka završnih prezentacija
MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME   27.01.2022
  Konsultacije - 27. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   27.01.2022
  Konsultacije - 27. 01.
EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - FINANSIJSKI MENADŽMENT   27.01.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO   27.01.2022
  Informacija o COVID roku
EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI   27.01.2022
  Raspored za završni ispit
MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA   27.01.2022
  Rezultati
EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - MARKETING   27.01.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO   27.01.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   26.01.2022
  Case study 2
MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT   26.01.2022
  Zbirna tebela
EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA   26.01.2022
  Rezultati ispita nakon popravnog završnog roka
MENADŽMENT - PORTFOLIO MENADŽMENT   26.01.2022
  Nova objava - 26.01.2022 13:08
MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING   26.01.2022
  Rezultati završnog ispita
EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita) - FINANSIJSKI MENADŽMENT   26.01.2022
  Termin održavanja popravnog završnog ispita
MENADŽMENT - POSLOVNI STRANI JEZIK-ENGLESKI   26.01.2022
  Rezultati, ispravka
EKONOMIJA - METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA   26.01.2022
  Ukupni rezultati
POSLOVNA EKONOMIJA - METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA   26.01.2022
  Ukupni rezultati
EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO   25.01.2022
  Informacije u vezi teorijskog zavrsnog ispita-usmeni
MENADŽMENT - INTERNET MARKETING   25.01.2022
  Nova objava - 25.01.2022 09:34
MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME   25.01.2022
  Konsultacije - 25. 01.
MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME   25.01.2022
  Konsultacije - 25. 01.
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   25.01.2022
  Rezultati ispita održanog 25.01.2022 19:46
MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU   25.01.2022
  Rezultati ispita održanog 25.01.2022 19:49
EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO   25.01.2022
  Informacije u vezi teorijskog zavrsnog ispita-usmeni
EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE   24.01.2022
  Пријава за поправни завршни испит
MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS   24.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS   24.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA   24.01.2022
  Raspored polaganja popravnog završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 286