Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Carine, doprinosi, takse, ostali prihodi

17.01.2021


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Prvi kolokvijum

17.01.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

ZAVRSNI ISPIT U SALI 006

16.01.2021


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Dodatni čas vježbi - konsultacije

16.01.2021


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI I

Termin ispita - Engleski jezik struke I

16.01.2021


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati završnog ispita (Podgorica)

16.01.2021


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Popravni završni i dodatan rok za studente koji su bili u samoizolaciji

16.01.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - KORPORATIVNE FINANSIJE

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

GRUPE ZA ZAVRŠNI ISPIT

15.01.2021


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma

15.01.2021


EKONOMIJA - REGIONALNA EKONOMIJA

Rezultati prije zavrsnog

15.01.2021


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon završnog ispita sa bodovima za aktivnost

15.01.2021


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon završnog ispita sa bodovima za aktivnost

15.01.2021


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Prijava za završni ispit

15.01.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati nakon završnog ispita

15.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Tabela sa bodovima nakon seminarskog rada

15.01.2021


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Zavrsni ispit - raspored

14.01.2021


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Raspored polaganja zavrsnog ispita

14.01.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Spisak sa bodovima za završni ispit

14.01.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Informacija za studente koji naknadno polažu kolokvijum

14.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Prijava za završni ispit

14.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Naknadno polaganje kolokvijuma

14.01.2021


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 14.01.2021 10:35

14.01.2021


MENADŽMENT - EKONOMIJA ZA MENADŽERE

Nova objava - 14.01.2021 10:37

14.01.2021


EKONOMIJA - INFORMATIČKA EKONOMIJA

Dodatni rok

14.01.2021


EKONOMIJA - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 14.01.2021 13:37

14.01.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 14.01.2021 15:38

14.01.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

14.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Raspored polaganja, Bijelo Polje

14.01.2021


MENADŽMENT - KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONTROLA

završni ispit

14.01.2021


MENADŽMENT - POSLOVNI STRANI JEZIK-ENGLESKI

Rezultati završnog ispita

14.01.2021


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Raspored polaganja završnog ispita

13.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Odlaganje termina ispita

13.01.2021


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Raspored polaganja zavrsnog ispita

13.01.2021


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Promjena termina polaganja završnog ispita

13.01.2021


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Promjena termina polaganja završnog ispita

13.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za završni ispit

13.01.2021


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Spisak pitanja za završni ispit

13.01.2021


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Termin polaganja praktičnih kolokvijuma - COVID rok

13.01.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Obavjestenje - zavrsni usmeni ispit

13.01.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Zavrsni ispit-informacije

13.01.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Zoom - Link

12.01.2021


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Naknadno polaganje kolokvijuma

12.01.2021


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Prijava za popravni

12.01.2021


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Prijava za popravni

12.01.2021


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Prijava za završni ispit

12.01.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

Obavještenje u vezi zavrsnog ispita

12.01.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Raspored polaganja zavrsnog ispita

12.01.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

PRIJAVA ZA ZAVRŠNI ISPIT - 16.01.

12.01.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 212