Obavještenja za predmete - Ekonomski fakultet


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI III

Nova objava - 05.12.2019 00:35 Rezultati I kolokvijuma za grupe G1 i G2

05.12.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja

05.12.2019


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja - Hardver

05.12.2019


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma - 05.12.2019 09:43

05.12.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Materijal za vjezbu

05.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

I kolokvijum

05.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

I kolokvijum

05.12.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati za pisani dio istraživačkog rada

05.12.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Case study

05.12.2019


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Termin kolokvijuma

05.12.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja - 04.12.2019.

04.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

zadaci za IX i X sedmicu

04.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

zadaci za IX i X sedmicu

04.12.2019


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Ispitna pitanja - zavrsni ispit

04.12.2019


EKONOMIJA - PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA

Raspored održavanja časova

04.12.2019


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Predavanja za grupu G1 dana 09.12.2019 iz Matematike za ekonomiste

04.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati kolokvijuma - 04.12.2019 12:57

04.12.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Raspored polaganja kolokvijuma

04.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Raspored polaganja popravnog

04.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Izmijenjeni raspored polaganja popravnog

04.12.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Termini polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 04.12.2019 15:22

04.12.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Termini polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 04.12.2019 15:26

04.12.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

priprema za kolokvijum

04.12.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

priprema za kolokvijum

04.12.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

primjer kolokvijuma

04.12.2019


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

primjer kolokvijuma

04.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer kolokvijuma

04.12.2019


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

primjer kolokvijuma

04.12.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Raspored polaganja popravnog praktičnog kolokvijuma

04.12.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati kolokvijuma

04.12.2019


EKONOMIJA - BREND MENADŽMENT

Obavjestenje o kolokvijumu

03.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Nova objava - 03.12.2019 10:10

03.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA ETIKA

Rezultati II kolokvijuma (dio sa vježbi) - 03.12.2019 10:35

03.12.2019


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja - 03.12.2019.

03.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Termin popravnog kolokvijuma

03.12.2019


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Novi termin održavanja drugog kolokvijuma

03.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

zadatak za vjezbanje

03.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

zadatak za vjezbanje

03.12.2019


MENADŽMENT - PREDUZETNIŠTVO

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.12.2019


MENADŽMENT - POSLOVNA ETIKA

Evidencija aktivnosti - 03.12.2019 20:05

03.12.2019


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Termin vjezbi za obje grupe u utorak 3.12

02.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Nadoknada casova vjezbi - utorak 3.12.

02.12.2019


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Predaja istraživačkih radova - odlaganje termina

02.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 13, predavanja - 02.12.2019 09:27

02.12.2019


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PPT 13, predavanja - 02.12.2019 09:28

02.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Odlaganje predavanja iz Matematike za biznis (Bijelo Polje)

02.12.2019


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Rezultati kolokvijuma

02.12.2019


EKONOMIJA - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Rezultati drugog dijela ispita i ukupni rezultati

02.12.2019


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Termini popravnih kolokvijuma

02.12.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 114