Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati popravnog završnog ispita

13.07.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog zavrsnog ispita

13.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 13.07.2020 23:02

13.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 13.07.2020 23:06

13.07.2020


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

12.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:52

11.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:54

11.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:56

11.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:58

11.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:02

11.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:04

11.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 14:08

11.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita- 11.07.2020 14:09

11.07.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Termin polaganja završnog ispita (popravni)

11.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO

Rezutati-konacni

10.07.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Termin završnog ispita

10.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati popravnog završnog ispita - 10.07.2020 09:20

10.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 10.07.2020 16:54

10.07.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 10.07.2020 16:55

10.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Popravni zavrsni ispit rezultati

09.07.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - TRGOVINSKI MENADŽMENT

Popravni kolokvijum

09.07.2020


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Rezultati ispita iz Komparativnog poreskog prava, 9.7.2020.

09.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.07.2020 11:34

09.07.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 09.07.2020 11:35

09.07.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - Transformacija organizacije

Nova objava - 09.07.2020 13:40

09.07.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Rezultati prvog popravnog ispita

09.07.2020


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 09.07.2020 14:10

09.07.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

09.07.2020


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 09.07.2020 14:56

09.07.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Rezultati završnog ispita

08.07.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

08.07.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Rezultati

08.07.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Bodovi seminarski i biznis planovi

08.07.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI

Rezultati popravnog roka

08.07.2020


MENADŽMENT - ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Rezultati nakon popravnog roka

08.07.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

08.07.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

SPISAK SA BODOVIMA NAKON ZAVRŠNOG ISPITA

08.07.2020


EKONOMIJA - Demografska analiza

SPISAK SA BODOVIMA NAKON ZAVRŠNOG ISPITA

08.07.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

08.07.2020


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 8.7.2020.

08.07.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

zavrsni ispit - 08.07.2020 17:09

08.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 08.07.2020 17:12

08.07.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nova objava - 08.07.2020 17:13

08.07.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:13

08.07.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Nova objava - 08.07.2020 17:14

08.07.2020


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Javne finansije, 7.7.2020.

07.07.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 171