Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PRIVREDNI RAZVOJ - PREDAVANJE, STRATEGIJE - 25.10.2020 11:11

25.10.2020


POSLOVNA EKONOMIJA - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Raspored održavanja časova

25.10.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 24.10.2020 00:00

24.10.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 24.10.2020 00:02

24.10.2020


MENADŽMENT - EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi

23.10.2020


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Časovi vježbi

23.10.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

link za vjezbe 23 10

23.10.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

link za vjezbe 23 10

23.10.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Online predavanje - 26.10. u 9:15h

23.10.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

sPredavanje - 23.10.2020 10:35

23.10.2020


MENADŽMENT - KONTROLA I REVIZIJA

Predavanja 4

23.10.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 23.10.2020 11:41

23.10.2020


MENADŽMENT - POSLOVNA ETIKA

Link za nastavak trećeg časa vježbi

23.10.2020


EKONOMIJA - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Materijali sa predavanja

23.10.2020


EKONOMIJA - STRANI JEZIK - ENGLESKI

Nova objava - 22.10.2020 10:58 link za zoom cas

22.10.2020


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Prvi praktični kolokvijum

22.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MEĐUNARODNI MARKETING

Link za čas vježbi 22.10.

22.10.2020


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Link za čas vježbi 22.10.

22.10.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Link za čas vježbi 23.10.

22.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Link za čas vježbi 23.10.

22.10.2020


MENADŽMENT - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Link za čas vježbi 23.10.

22.10.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

22.10.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

22.10.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

22.10.2020


MENADŽMENT - RAČUNOVODSTVO

V PREDAVANJE

22.10.2020


POSLOVNA EKONOMIJA - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

I i II predavanje; Plan i program rada

22.10.2020


MENADŽMENT - STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

I, II i III PREDAVANJE; PLAN RADA; INFORMACIJA U VEZI AKTIVNOSTI

22.10.2020


EKONOMIJA - MARKETING

Raspored održavanja vježbi

22.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Časovi vjezbi - zoom

22.10.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - predavanja

22.10.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - predavanja

22.10.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ EKONOMSKE MISLI

Online predavanje - 23.10. u 8:15h

21.10.2020


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Obavještenje - online konsultacije

21.10.2020


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Casovi, 21.10.

21.10.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Plan rada

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BANKARSTVO

Predavanje 21.10. u 11 sati - pristup preko Zoom-a

21.10.2020


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT

Predavanje preko Zoom-a

21.10.2020


POSLOVNA EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT

Predavanje preko Zoom-a

21.10.2020


EKONOMIJA - INFORMATIČKA EKONOMIJA

Ispit iz predmeta Informatička ekonomija će se održati 14.11. sa početkom u 09,00 sati u Sali 001.

21.10.2020


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 21.10.2020 14:17

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Vježbe

21.10.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKI IS

Link za pristup online času vježbi

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 21.10.2020 16:56

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 21.10.2020 16:57

21.10.2020


EKONOMIJA - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Obavještenje o online nastavi

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 21.10.2020 17:55

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Nova objava - 21.10.2020 17:56

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

prvi teorijski kolokvijum

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

prvi teorijski kolokvijum

21.10.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Predavanja/vježbe Bijelo Polje

21.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 190