Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.05.2020


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati 2. kviza

30.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Rezultati 2. kviza

30.05.2020


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Način polaganja ispita

29.05.2020


EKONOMIJA - FISKALNA EKONOMIJA

Način polaganja ispita

29.05.2020


EKONOMIJA - KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO

Način polaganja ispita

29.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Link za čas

29.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Raspored polaganja

29.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Nova objava - 29.05.2020 13:28

29.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Istraživački radovi nakon korekcija

29.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Istraživački radovi nakon korekcija

29.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Istraživački radovi nakon korekcija

29.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Istraživački radovi nakon korekcija

29.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup kolokvijumu

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup kolokvijumu

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Link za pristup testu

28.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Pregled poena prije popravnog kolokvijuma

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Pregled poena prije popravnog kolokvijuma

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Prezentacije istraživačkih radova

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati popravnog kolokvijuma - 28.05.2020 13:00

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Link za čas

28.05.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati predispitnih provera znanja- 28.05.2020 13:53

28.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Rezultati predispitnih provera znanja- 28.05.2020 13:54

28.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Rezultati- 28.05.2020 14:34

28.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Rezultati - 28.05.2020 14:37

28.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati - 28.05.2020 15:10

28.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati - 28.05.2020 15:11

28.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni prvog kolokvijuma - 28.05.2020 15:13

28.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni kolokvijum - 28.05.2020 15:18

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

rezultati - 28.05.2020 15:23

28.05.2020


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

REZULTATI PRIJE ZAVRŠNOG ISPITA

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING USLUGA

REZULTATI PRIJE ZAVRŠNOG ISPITA

28.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

REZULTATI PRIJE ZAVRŠNOG ISPITA

28.05.2020


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

PRELIMINARNI REZULTATI

28.05.2020


MENADŽMENT - MARKETING USLUGA

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT - MARKETING USLUGA - MENADŽMENT PODGORICA

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING USLUGA

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT - MARKETING USLUGA - MENADŽMENT BIJELO POLJE

28.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA POLITIKA

PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

28.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Rezultati

27.05.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Rezultati

27.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA

Online konsultacije - ZOOM - 28.05.2020. od 10:00-10:30

27.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE

Online konsultacije - ZOOM - 29.05.2020. od 10:30-11:00

27.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Popravni kolokvijuma

27.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Popravni kolokvijuma

27.05.2020


EKONOMIJA - PRINCIPI MARKETINGA

Zbrini pregled ostvarenih rezultata i obavještenje o završnom ispitu

27.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Informacija za prvi teorijski kolokvijum - 27.05.2020 11:57

27.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 161