Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Aktivacija naloga studenata na platformi Moodle

25.09.2020


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Aktivacija naloga studenata na platformi Moodle

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Konacni rezultati

25.09.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Plan rada za 2020-21 godinu, informacije o predmetu

25.09.2020


EKONOMIJA - INFORMATIČKA EKONOMIJA

Popravni ispit iz predmeta Informatička ekonomija održaće se u srijedu, 30. septembra u kabinetu 414, sa početkom u 14:30h

25.09.2020


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Rezultati ispita održanog 24.09.2020 12:27

25.09.2020


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Drugi septembarski rok - informacije

25.09.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI

Rezultati septembarskog ispitnog roka

25.09.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 25.09.2020 14:59

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Rezultati - II rok septembar

25.09.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 25.09.2020 15:01

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Predavanja

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJAČKI IS

Predavanja

25.09.2020


MENADŽMENT - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Rezultati ispita - 25.09.2020 15:24

25.09.2020


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Rezultati ispita II septembarski rok - 25.09.2020 16:01

25.09.2020


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Predavanje u utorak, 29.09.2020. online

25.09.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 25.09.2020 18:26

25.09.2020


EKONOMIJA - MONETARNA EKONOMIJA

Nova objava - 25.09.2020 18:27

25.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati drugog septembarskog roka

24.09.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Raspored polaganja završnog ispita - septembar 2

24.09.2020


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Konačne ocjene

24.09.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Konačne ocjene

24.09.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Konačne ocjene

24.09.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO

Konačne ocjene

24.09.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Konačne ocjene

24.09.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Konačne ocjene

24.09.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Konačne ocjene

24.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Konačne ocjene

24.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Konačne ocjene

24.09.2020


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Rezultati ispita iz predmeta Javne finansije- 24.09.2020 17:51

24.09.2020


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Rezultati drugog septembarskog roka

24.09.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Septembarski rok-konacni rezultati

24.09.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Septembarski rok-konacni rezultati

24.09.2020


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Rezultati

24.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Razultati II rok

24.09.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

Rezultati II rok-

24.09.2020


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Rezultati drugog septembarskog roka

23.09.2020


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

23.09.2020


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

23.09.2020


MENADŽMENT - FISKALNA EKONOMIJA

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 22.9.2020.

23.09.2020


EKONOMIJA - JAVNE FINANSIJE

Rezultati ispita iz Javnih finansija, 22.9.2020.

23.09.2020


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 23.09.2020 11:29

23.09.2020


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 23.09.2020 11:33

23.09.2020


MENADŽMENT - BANKARSTVO

Nova objava - 23.09.2020 11:34

23.09.2020


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Septembarski rok- konačne ocjene (Podgorica)

23.09.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Rezultati kolokvijuma i termin završnog ispita - drugi septembarski rok

23.09.2020


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati drugog septembarskog termina (Ekonomija)

23.09.2020


EKONOMIJA - BAZE PODATAKA

Rezultati septembarskog roka

23.09.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Rezultati kolokvijuma nakon drugog septembarskog roka

23.09.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 181