Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 13.12.2017 15:16

13.12.2017


EKONOMIJA - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 13.12.2017 15:19

13.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - EKONOMIJA FIRME

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Bijelo Polje

13.12.2017


EKONOMIJA - KORPORATIVNE FINANSIJE

Termini polaganja ispita iz Korporativnih finansija - 12.12.2017 11:19

12.12.2017


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Mikroekonomija-rezultati popravnog kolokvijuma - 12.12.2017 12:01

12.12.2017


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Raspored održavanja popravnog kolokvijuma

12.12.2017


EKONOMIJA - EKONOMSKA STATISTIKA

Materijal sa predavanja odrzanih 12.12.2017.godine

12.12.2017


EKONOMIJA - FINANSIJSKA MATEMATIKA

Popravni kolokvijum- posljednji ispit

12.12.2017


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Mikroekonomija - obavjestenje - 12.12.2017 13:41

12.12.2017


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO

pripremni test

12.12.2017


MENADŽMENT - FINANSIJSKA TRŽIŠTA

II kolokvijum, Finansijska tržišta

12.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Termin popravnog prvog kolokvijuma - Bijelo Polje

12.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - PRINCIPI EKONOMIJE

Termin nadoknade časova

12.12.2017


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored predavanja

11.12.2017


EKONOMIJA - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Raspored za vježbe

11.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati drugog kolokvijuma, aktivnosti i case study

11.12.2017


MENADŽMENT - STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Rezultati II kolokvijuma, aktivnosti i case study

11.12.2017


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

III kolokvijum

11.12.2017


MENADŽMENT - MARKETING U TRGOVINI

III kolokvijum

11.12.2017


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Rezultati kolokvijuma iz Ekonometrije Nova objava - 11.12.2017 10:09

11.12.2017


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Slajdovi- Diferencijalne j-ne

11.12.2017


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Časovi vježbi u srijedu

11.12.2017


EKONOMIJA - OSNOVI EKONOMIJE

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2017


EKONOMIJA - INFORMATIKA

Popravni kolokvijum praktični dio - Word i Excel

11.12.2017


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 11.12.2017 16:03

11.12.2017


EKONOMIJA - BANKARSKI MENADŽMENT

Nova objava - 11.12.2017 16:05

11.12.2017


MENADŽMENT - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavjestenje - predmet Operativni menadzment 11.12.2017 17:28

11.12.2017


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Termin vjezbi

11.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati kolokvijuma

11.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MATEMATIKA ZA BIZNIS

MATEMATIKA ZA BIZNIS - rezultati kolokvijuma

11.12.2017


MENADŽMENT - POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit-primjer - 10.12.2017 09:44

10.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Završni ispit-primjer - 10.12.2017 09:47

10.12.2017


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati kolokvijuma iz MZB PG, starije generacije

10.12.2017


MENADŽMENT - MATEMATIKA ZA BIZNIS

Rezultati kolokvijuma iz MZB PG, generacija 17

10.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Popravni kolokvijum i gostujuce predavanje

10.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Materijal sa predavanja (VI blok) - 09.12.2017 10:50

09.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNA INFORMATIKA

Rezultati popravnog teorijskog kolokvijuma - 09.12.2017 10:52

09.12.2017


EKONOMIJA - MATEMATIKA

MATEMATIKA - rezultati kolokvijuma

09.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - RAČUNOVODSTVO

rezultati kolokvijuma

09.12.2017


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - rezultati kolokvijuma

09.12.2017


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

Privredni razvoj, PPT 25 - 09.12.2017 19:15

09.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OPERATIVNI MENADŽMENT

Termin polaganja kolokvijuma - predmet Operativni menadzment - 08.12.2017 09:14

08.12.2017


MENADŽMENT - PRINCIPI EKONOMIJE

Termin popravnog kolokvijuma

08.12.2017


EKONOMIJA - POSLOVNA INFORMATIKA

Novi termin za kolokvijum praktični dio - Excel

08.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Rezultati kolokvijuma - 08.12.2017 12:11

08.12.2017


EKONOMIJA - PRAVO ZA EKONOMISTE

Rezultati prvog kolokvijuma na predmetu Pravo za ekonomiste

08.12.2017


EKONOMIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - termini casova vjezbi u sedmici od 11-15.dec

08.12.2017


EKONOMIJA - MIKROEKONOMIJA

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Mikroekonomija - 07.12.2017 09:51

07.12.2017


EKONOMIJA - PRIVREDNI RAZVOJ

PRIVREDNI RAZVOJ, PPT 25 - 07.12.2017 12:42

07.12.2017


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Ispitna pitanja

07.12.2017


1 ... 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 ... 172