Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

18.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

18.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Obavještenje - predavanje i vježbe

18.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Prvi teorijski kolokvijum - 18.05.2020 15:39

18.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija aktivnosti

18.05.2020


EKONOMIJA - MARKETING USLUGA

Rezultati testova - smjer Marketing

18.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Prezentacije

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Prezentacije

17.05.2020


EKONOMIJA - ANALIZA POSLOVANJA

Online predavanje - ZOOM - 18.05.

17.05.2020


EKONOMIJA - BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obavještenje - predavanje i vježbe - ZOOM - 18.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM - 19.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - Zoom - 19.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM- 19.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS ANALIZA

Online predavanje - ZOOM - 19.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Kolokvijum

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Kolokvijum

17.05.2020


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Popravni kolokvijum

17.05.2020


EKONOMIJA - TRŽIŠTE RADA

Popravni kolokvijum

17.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Evidencija aktivnosti i obavještenje

17.05.2020


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti i obavještenje

17.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Obavještenje

17.05.2020


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Obavještenje - predavanje i vježbe - ZOOM - 18.05.

17.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Materijal

17.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

17.05.2020


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Materijal

17.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Vazno obavjestenje - 17.05.2020 20:49

17.05.2020


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Važno obavještenje - 17.05.2020 21:05

17.05.2020


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Važno obavještenje - 17.05.2020 21:07

17.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Popravni prvog teorijskog kolokvijuma- 17.05.2020 22:03

17.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

popravni prvog kolokvijuma - 17.05.2020 22:05

17.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konsultacije link

16.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konsultacije link

16.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konsultacije link

16.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Konsultacije link

16.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predaje gotovih istraživačkih radova

16.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predaje gotovih istraživačkih radova

16.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predaje gotovih istraživačkih radova

16.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Termin predaje gotovih istraživačkih radova

16.05.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Čas vježbi

16.05.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Materijal sa časova i teme za seminarske

16.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Zoom časovi

16.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Zoom časovi

16.05.2020


EKONOMIJA - TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

Link za čas

16.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 160