Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Obavještenje o nastavi iz predmeta Biznis

15.02.2021


EKONOMIJA - ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU

Informacije o predmetu

15.02.2021


EKONOMIJA - METODE DUBINSKE ANALIZE PODATAKA

Obavještenje o početku i načinu organizovanja nastave

15.02.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Uvodni čas

15.02.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Link za pristup predavanjima- 15.02.2021 17:03

15.02.2021


EKONOMIJA - OPERATIVNI MENADŽMENT

Obavještenje o nastavi - 15.02.2021 20:09

15.02.2021


EKONOMIJA - OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi - termini i linkovi za prvu radnu sedmicu - Zoom

14.02.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Časovi vježbi - termini i linkovi za prvu radnu sedmicu - Zoom

14.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Časovi vježbi - termini i linkovi za prvu radnu sedmicu - Zoom

14.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Predavanja - Upravljanje ljudskim resursima

14.02.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE

Časovi predavanja i vježbi u prvoj radnoj sedmici

14.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA FIRME

Predavanja

14.02.2021


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Predavanja

14.02.2021


MENADŽMENT - BIZNIS STATISTIKA

Predavanja - Biznis Statistika

14.02.2021


EKONOMIJA - Demografska analiza

Predavanja - Demografska analiza

14.02.2021


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Predavanja i vježbe

14.02.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA

FAM- početak nastave

14.02.2021


EKONOMIJA - RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Plan rada 2020 21 i link za pristup predavanju

14.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Početak nastave

14.02.2021


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Časovi vježbi - link za pristup

14.02.2021


EKONOMIJA - STATISTIKA

Informacija o početku nastave 

14.02.2021


EKONOMIJA - STATISTIKA

Informacija o početku nastave

14.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MENADŽMENTA

Prvi časovi predavanja

13.02.2021


MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA

Prvi časovi predavanja

13.02.2021


EKONOMIJA - INFORMACIONI SISTEMI

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


POSLOVNA EKONOMIJA - MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Informacija u vezi s predavanjima

13.02.2021


MENADŽMENT - ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU

Rezultati popravnog ispita održanog 11.02.2021 00:50

12.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Konacni rezultati

12.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Konacni rezultati

12.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Konacni rezultati

12.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MENADŽMENT INVESTICIJAMA

Konacni rezultati

12.02.2021


MENADŽMENT - POSLOVNE FINANSIJE

Uvodno predavanje - link za pristup

12.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Uvodno predavanje - link za pristup

12.02.2021


MENADŽMENT - MENADŽMENT PROMJENAMA

Nova objava - 12.02.2021 20:07

12.02.2021


MENADŽMENT - MEĐUNARODNI MARKETING

Konačni rezultati

11.02.2021


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Obavještenje

11.02.2021


MENADŽMENT - Bijelo Polje - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Obavještenje

11.02.2021


EKONOMIJA - GLOBALIZACIJA I EKONOMSKA POLITIKA

Obavještenje - prva nedelja nastave

11.02.2021


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Konačne ocjene

11.02.2021


EKONOMIJA - Engleski jezik (struke)

Rezultati popravnog završnog ispita

11.02.2021


EKONOMIJA - EKONOMETRIJA

Finalni rezultati ispita

10.02.2021


EKONOMIJA - ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

10.02.2021


EKONOMIJA - PREDUZETNIŠTVO

Početak nastave - online

10.02.2021


MENADŽMENT - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

MMMB - početak nastave, online

10.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 219