Obavještenja za predmete - EKONOMSKI FAKULTET


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNE FINANSIJE

Online vjezbe 14 maj

12.05.2020


EKONOMIJA - PREDUZETNIČKE FINANSIJE

Online vjezbe 14 maj

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO PRAVO

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

12.05.2020


EKONOMIJA - FINANSIJSKI MENADŽMENT

Izmjena termina online vjezbi

12.05.2020


MENADŽMENT - POSLOVNO PRAVO

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

12.05.2020


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

LINK ZA PRISTUP TESTU

12.05.2020


EKONOMIJA - ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA

Rezultati ABP I rok

12.05.2020


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

LINK ZA PRISTUP TESTU

12.05.2020


MENADŽMENT - PREDUZETNIČKO LIDERSTVO

Predavanja preko Zoom-a

12.05.2020


EKONOMIJA - INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Online cas - 12.05.2020 11:52

12.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Online cas- 12.05.2020 11:55

12.05.2020


EKONOMIJA - POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI

Online cas - 12.05.2020 11:56

12.05.2020


EKONOMIJA - SOFTVERSKI ALATI

Materijal sa časova i ZOOM predavanje

12.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Zoom časovi

12.05.2020


EKONOMIJA - RAZVOJ ORGANIZACIJE

Zoom časovi

12.05.2020


EKONOMIJA - UPRAVLJAČKI IS

Novi link - 12.05.2020 12:39

12.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Online konsultacije- 12.05.2020 08:42

12.05.2020


MENADŽMENT - ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Online konsultacije- 12.05.2020 08:49

12.05.2020


MENADŽMENT - SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Obavještenje za časove vježbi

12.05.2020


EKONOMIJA - STATISTIKA

Online aktivnost

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi vježbi

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi vježbi

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi vježbi

12.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Čas vježbi

12.05.2020


EKONOMIJA - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Predavanja 14.05. i online test

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi predavanja i online aktivnost

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi predavanja i online aktivnost

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Časovi predavanja i online aktivnost

12.05.2020


EKONOMIJA - MEĐUNARODNI MARKETING

Aktivnosti 15.05.

12.05.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Časovi i online aktivnosti

12.05.2020


MENADŽMENT - OSNOVE MARKETINGA

Poziv za sedmo Zoom predavanje

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - OSNOVE MARKETINGA

Poziv za sedmo Zoom predavanje

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - POSLOVNO ODLUČIVANJE

Obavještenje o terminu kolokvijuma - 12.05.2020 15:41

12.05.2020


EKONOMIJA - METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE

Obavještenje o terminu popravnog kolokvijuma - 12.05.2020 15:49

12.05.2020


EKONOMIJA - PRIVREDNI SISTEM

Rezultati kolokvijuma

12.05.2020


MENADŽMENT - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


EKONOMIJA - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - BIZNIS

Evidencija realizovanih aktivnosti u dosadašnjem dijelu semestra

12.05.2020


EKONOMIJA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA

Evidencija aktivnosti

12.05.2020


MENADŽMENT - UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

Google Forms link

12.05.2020


EKONOMIJA - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA

Evidencija aktivnosti

12.05.2020


EKONOMIJA - TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE

Termin vježbi

12.05.2020


EKONOMIJA - KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA

nastava putem ZOOM platforme

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina predavanja

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina predavanja

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina predavanja

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina online testa

12.05.2020


MENADŽMENT - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina online testa

12.05.2020


MENADŽMENT - Bijelo Polje - ORGANIZACIONO PONAŠANJE

Izmjena termina online testa

12.05.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 158