Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU   26.10.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU   26.10.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
TURIZAM - Međukulturni menadžment   26.10.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   25.10.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
TURIZAM - Međukulturni menadžment   25.10.2021
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 1   25.10.2021
  Predavanja iz francuskog jezika 1 i 3
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Upravljanje projektima u turizmu   25.10.2021
  Predavanja / vježbe
TURIZAM - Upravljanje projektima u turizmu   25.10.2021
  Predavanja / vježbe
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU   25.10.2021
  Termin vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU   24.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - DRUŠTVENI UTICAJI TURIZMA   23.10.2021
  Obavještenje - K1 25/10/2021 u 8.30h
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO   22.10.2021
  Termini predavanja/vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO   22.10.2021
  Obavjestenje za Statistiku u turizmu
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA   22.10.2021
  Vježbe
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURIZMA   22.10.2021
  Pomjeranje termina predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURIZMA   21.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU   21.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU   21.10.2021
  Termin vježbi
TURIZAM - GEOTURIZAM   21.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM - Brend menadžment u turizmu   21.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU   21.10.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
TURIZAM - Metodologija naučno istraživačkog rada u turizmu   20.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA   20.10.2021
  Termin predavanja/vježbi
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Liderstvo u hotelijerstvu   20.10.2021
  Obavještenje - Nastava ZOOM
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKE REGIJE   20.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM - Planinski i primorski turizam   20.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM - Kulturni turizam   20.10.2021
  Terin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU   19.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU   19.10.2021
  Termin vjezbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURIZMA   19.10.2021
  Termin vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKE REGIJE   19.10.2021
  Termin vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - DRUŠTVENI UTICAJI TURIZMA   19.10.2021
  Obavještenje - Vježbe u sali i ZOOM
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Menadžment specijalizovanih hotela   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM - Menadžment selektivnog turizma   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT SPECIJALIZOVANIH HOTELA   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU   18.10.2021
  Termin vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU   17.10.2021
  Termin predavanja
TURIZAM - GLOBALNI MARKETING   17.10.2021
  Termin konsultacija
HOTELIJERSTVO - GLOBALNI MARKETING MENADŽMENT   17.10.2021
  Termin konsultacija
MEĐUNARODNO HOTELIJERSTVO - Turistička valorizacija   17.10.2021
  Termin predavanja/vježbi
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO   17.10.2021
  Obavjestenje za Statistiku u turizmu
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO   17.10.2021
  Vjezbe iz Racunovodstva
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA   17.10.2021
  Vjezbe
TURIZAM I HOTELIJERSTVO - DRUŠTVENI UTICAJI TURIZMA   17.10.2021
  Obavještenje - Nastava u sali i ZOOM
TURIZAM - Preduzetništvo u turizmu   17.10.2021
  Obavještenje - Nastava u sali i ZOOM

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 111