Obavještenja za predmete - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - STATISTIKA U TURIZMU

Slajdovi sa predavanja

09.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - STATISTIKA U TURIZMU

Obavještenje - Domaći zadatak 3

09.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - STATISTIKA U TURIZMU

Obavještenje - Rezultati popravnog K1

08.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA

Rezultati drugog redovnog kolokvijuma

06.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU

Obavještenje - Privremena izmjena termina vježbi

06.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU

Obavještenje - Termin polaganja drugog kolokvijuma

06.12.2019


HOTELIJERSTVO - LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU

Rezultati

05.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA

Termin popravnog drugog kolokvijuma

05.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 1

Rezultati popravnog kolokvijuma I i II godina

04.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 1

Popravni kolokvijum

04.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 3

Popravni kolokvijum

04.12.2019


TURIZAM - ITALIJANSKI JEZIK V

Popravni kolokvijum

04.12.2019


HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK V

Popravni kolokvijum

04.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU

Obavještenje u vezi 2. kolokvijuma!

04.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU

Pomijeranje časova sa petka, 06.12.2019. u 15h, na četvrtak, 05.12.2019. u 15h 30 min

03.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO

Termini polaganja K1

02.12.2019


TURIZAM - ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO TURISTIČKIH PREDUZEĆA

K1 za studente obnovce

02.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Drugi kolokvijum iz Ekonomije za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

02.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKO PRAVO

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turističko pravo

01.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKO PRAVO

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta Turističko pravo EU

01.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA

01.12.2019


HOTELIJERSTVO - GLOBALNI MARKETING MENADŽMENT

Obavještenje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

01.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU

Rezultati K1 popravni

01.12.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA

01.12.2019


TURIZAM - MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA

30.11.2019


HOTELIJERSTVO - MARKETING KOMUNICIRANJE U HOTELIJERSTVU

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA

30.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 1

Popravni kolokvijum iz francuskog jezika

30.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - FRANCUSKI JEZIK 3

Popravni kolokvijum iz francuskog jezika

30.11.2019


HOTELIJERSTVO - MEĐUKULTURNI MENADŽMENT

Rezultati K1

29.11.2019


HOTELIJERSTVO - MEĐUKULTURNI MENADŽMENT

TERMIN K1 POPRAVNI

29.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 1

Rezultati na prvom kolokvijumu

29.11.2019


HOTELIJERSTVO - PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU

TERMIN K1 POPRAVNI

29.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ITALIJANSKI JEZIK 3

Rezultati na prvom kolokvijumu

29.11.2019


HOTELIJERSTVO - PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU

Rezultati K1

29.11.2019


TURIZAM - ITALIJANSKI JEZIK V

Rezultati na prvom kolokvijumu

29.11.2019


TURIZAM - MEĐUKULTURNI MENADŽMENT

Rezultati K1

29.11.2019


TURIZAM - MEĐUKULTURNI MENADŽMENT

TERMIN K1 POPRAVNI

29.11.2019


TURIZAM - OSNOVI MENADŽMENTA

TERMIN K2 POPRAVNI

29.11.2019


TURIZAM - OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati K1

29.11.2019


TURIZAM - UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati K1

29.11.2019


TURIZAM - UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

TERMIN K1 POPRAVNI

29.11.2019


TURIZAM - LIDERSTVO U TURIZMU

29.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

Termin održavanja vježbi

28.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURIZMA

Osnovi turizma

28.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKA GEOGRAFIJA

Nova objava - 27.11.2019 10:31

27.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKE REGIJE

Nova objava - 27.11.2019 10:33

27.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - STATISTIKA U TURIZMU

Termini polaganja kolokvijuma

27.11.2019


TURIZAM - POSLOVNA STATISTIKA

Termini polaganja kolokvijuma

27.11.2019


HOTELIJERSTVO - POSLOVNA STATISTIKA

Termini polaganja kolokvijuma

27.11.2019


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - STATISTIKA U TURIZMU

Slajdovi sa predavanja

26.11.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 48