Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 1

Odložena predavanja

20.02.2020


TURIZAM - FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU

Termin konsultacija - obnovci

19.02.2020


HOTELIJERSTVO - FINANSIJSKI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU

Termin konsultacija - obnovci

19.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU

Ocjene nakon popravnog završnog ispita

17.02.2020


TURIZAM - MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA

CULTURWB - KOTOR

15.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ

TERMINI PREDAVANJA

15.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PRAKTIČNA OBUKA 1

Termin predavanja

13.02.2020


TURIZAM - MEĐUKULTURNI MENADŽMENT

Rezultati

12.02.2020


TURIZAM - UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

Rezultati

12.02.2020


HOTELIJERSTVO - UPRAVLJANJE KVALITETOM U HOTELIJERSTVU

Rezultati

12.02.2020


HOTELIJERSTVO - PROJEKTI ANIMACIJA U HOTELIJERSTVU

Rezultati

12.02.2020


TURIZAM - MENADŽMENT ANIMACIJA

Rezultati

12.02.2020


TURIZAM - OSNOVI MENADŽMENTA

Rezultati

12.02.2020


HOTELIJERSTVO - LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU

Rezultati

12.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - GLOBALIZACIJA U TURIZMU

Prvo predavanje iz Globalizacije u turizmu (13.02. u 15h umjesto 10.02. u 11h)

08.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - Globalizacija u turizmu

Prvo predavanje iz Globalizacije u turizmu (13.02. u 15h umjesto 10.02. u 11h)

08.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKO PRAVO

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Turističko pravo i Turističko pravo EU

08.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


TURIZAM - GLOBALNI MARKETING

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


TURIZAM - MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


HOTELIJERSTVO - MARKETING KOMUNICIRANJE U HOTELIJERSTVU

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


TURIZAM - RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


HOTELIJERSTVO - RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

07.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MARKETING U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

07.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Rezultati popravnog završnog ispita iz Ekonomije za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

07.02.2020


TURIZAM - INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI

Prvi termin vježbi

06.02.2020


HOTELIJERSTVO - INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI

Prvi termin vježbi

06.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Termin prvih vježbi

06.02.2020


TURIZAM - RAČUNOVODSTVO

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

06.02.2020


HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

06.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVO

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

06.02.2020


TURIZAM - GLOBALNI MARKETING

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

05.02.2020


TURIZAM - RAČUNOVODSTVENI MENADŽMENT

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

05.02.2020


HOTELIJERSTVO - RAČUNOVODSTVENI MENADŽMENT

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita

05.02.2020


TURIZAM - ANALIZA POSLOVANJA HOTELSKO TURISTIČKIH PREDUZEĆA

Predlog ocjena nakon popravnog završnog ispita - za obnovce

05.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - INOVACIJE U TURIZMU

Obavještenje - Rezultati popravnog zavšnog roka i konačne ocjene

05.02.2020


HOTELIJERSTVO - MARKETING KOMUNICIRANJE U HOTELIJERSTVU

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


TURIZAM - MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


HOTELIJERSTVO - RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


TURIZAM - RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

04.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


TURIZAM - ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

04.02.2020


HOTELIJERSTVO - MENADŽMENT SPECIJALIZOVANIH HOTELA

Nova objava - 04.02.2020 18:16

04.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKE REGIJE

Nova objava - 03.02.2020 11:27

03.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKE REGIJE

Nova objava - 03.02.2020 11:29

03.02.2020


HOTELIJERSTVO - PROJEKTOVANJE HOTELA I DIZAJN ENTERIJERA

Završni rezultati - 03.02.2020 15:53

03.02.2020


TURIZAM - GEOTURIZAM

Nova objava - 03.02.2020 17:49

03.02.2020


TURIZAM I HOTELIJERSTVO - TURISTIČKO PRAVO

Rezultati redovnog ispita iz predmeta Turisticko pravo i Turisticko pravo EU

02.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 54