Obavještenja za predmete - FAKULTET POLITIČKIH NAUKA


KOMPARATIVNA POLITIKA - DEMOKRATIJA I DEMOKRATIZACIJA   25.05.2021
  Vježbe X - link
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA   24.05.2021
  Popravni kolokvijum
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   24.05.2021
  Termin prezentacija
NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE   24.05.2021
  Termin prezentacija
MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova
EVROPSKE STUDIJE - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova
NOVINARSTVO - POLITIČKI SISTEM CRNE GORE   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma i prezentacija seminarskih radova
MEĐUNARODNI ODNOSI - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
EVROPSKE STUDIJE - SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II   24.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
MEĐUNARODNI ODNOSI - IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI   24.05.2021
  Završni ispit 2021.
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - IZBORNI SISTEMI   24.05.2021
  Termin završnog ispita
POLITIKOLOGIJA - IZBORNI SISTEMI   24.05.2021
  Termin završnog ispita 2021.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - JAVNE POLITIKE   24.05.2021
  Termin završnog ispita
POLITIKOLOGIJA - SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE   24.05.2021
  Savremeni sistemi javne uprave - Završni ispit i Popravni završni ispit
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UPRAVNO PRAVO   24.05.2021
  Upravno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - UPRAVNO PRAVO   24.05.2021
  Upravno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   24.05.2021
  Termin popravnih testova
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - UPRAVNO PRAVO   24.05.2021
  Upravno pravo - Završni ispit (novi termin)
EVROPSKE STUDIJE - SPOLJNA I BEZBJEDNOSNA POLITIKA EU   23.05.2021
  Popravni kolokvijum
MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA   23.05.2021
  Vježbe
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI SISTEM EVROPSKE UNIJE   23.05.2021
  Popravni kolokvijum
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - SPOLJNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE   23.05.2021
  Popravni kolokvijum
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - JAVNO MNJENJE   23.05.2021
  Eseji
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - STATISTIKA   23.05.2021
  Rezultati kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   22.05.2021
  Raspored izrade popravnih testova iz Istorije političkih teorija
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA   22.05.2021
  Raspored izrade popravnih testova iz Istorije političkih teorija
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA   21.05.2021
  Bodovi za drugi zadatak
NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA   21.05.2021
  Bodovi za drugi zadatak
NOVINARSTVO - ISTRAŽIVANJE U KOMUNIKOLOŠKIM NAUKA   21.05.2021
  Vježbe - 24. maj
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI SISTEM EVROPSKE UNIJE   20.05.2021
  Vježbe - link
POLITIKOLOGIJA - POLITIČKI MARKETING   20.05.2021
  Vježbe X - link
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   20.05.2021
  Vježbe - X
NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING   20.05.2021
  Vježbe X - link
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKI MARKETING   20.05.2021
  Vježbe X - link
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - SOCIJALNI RAD I NASILJE U PORODICI   20.05.2021
  Online predavanje / Nasilje u porodici
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - ETNICITET I ETNIČKI ODNOSI   20.05.2021
  Rezultati redovnog II kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - POLITIČKA KULTURA   20.05.2021
  Rezultati redovnog II kolokvijuma
NOVINARSTVO - POLITIČKA KULTURA   20.05.2021
  Rezultati redovnog II kolokvijuma
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI   20.05.2021
  Popravni kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI   20.05.2021
  Popravni kolokvijuma
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD - UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI   20.05.2021
  Popravni kolokvijuma
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - MEĐUNARODNI ODNOSI   20.05.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE   20.05.2021
  Rezultati popravnih kolokvijuma
POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI - OSNOVI DIPLOMATIJE   20.05.2021
  Tabela sa predispitnim bodovima
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA I MEDIJA   20.05.2021
  Popravni kolokvijumi
NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA   20.05.2021
  Popravni kolokvijumi
MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO   20.05.2021
  Popravni kolokvijumi
NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO   20.05.2021
  Popravni kolokvijumi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 221