Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment   09.09.2021
  Rezultati - septembarski rok
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   06.09.2021
  Ispit avgust/septembar
SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu   06.09.2021
  Ispit avgust/septembar
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   25.06.2021
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   17.06.2021
  Rezultati nakon popravnog ispita sa predlogom ocjena
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   14.06.2021
  Reyultati nakon zavrsnog ispita
SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu   14.06.2021
  Rezultati nakon zavrsnog ispita
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   03.06.2021
  Rezultati završnog ispita održanog 3.6.2021.
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   29.05.2021
  Termini završnog ispita i raspored polaganja
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   18.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   22.04.2021
  Nastava 23.4.2021.
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   16.04.2021
  Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   09.04.2021
  Termin kolokvijuma
SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu   09.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   09.04.2021
  Rezultati I kolokvijuma
SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu   15.03.2021
  Nastava ZOOM 17.03.2021.
SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu   08.03.2021
  Nastava ZOOM 10.03.2021.
SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu   08.03.2021
  Nastava ZOOM 10.03.2021.
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   25.02.2021
  Drugi termin vježbi
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   18.02.2021
  Prve vježbe - online
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   13.02.2021
  Nastava na daljinu
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment   03.02.2021
  Konačni prijedlog ocjena
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   19.01.2021
  Rezultati završnog ispita od 19.1.2021. godine
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment   18.01.2021
  Rezultati prije popravnog Završnog ispita
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   18.01.2021
  Termini ZI
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   17.01.2021
  Raspored polaganja završnog ispita i pregled do sada osvojenih bodova
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment   29.12.2020
  Rezultati prije popravnog II kolokvijuma
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski   27.12.2020
  Rezultati 2. kolokvijuma
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika   24.12.2020
  Rezultati 2. kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   21.12.2020
  Termin popravnog kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   21.12.2020
  Raspored grupa za održavanje vježbi 22.12.2020. godine
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   16.12.2020
  Popravni kolokvijum
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski   16.12.2020
  Rezultati popravnog 1. kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   13.12.2020
  Raspored grupa za održavanje vježbi 15.12.2020.
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   08.12.2020
  Vježbe - 08.12.2020
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   08.12.2020
  link za popravni kolokvijum
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   02.12.2020
  link kolokvijum
SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu   30.11.2020
  link za popravni kolokvijum
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor   30.11.2020
  Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo
SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu   25.11.2020
  link kolokvijum
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   24.11.2020
  Vježbe 24. novembra 2020. godine
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor   23.11.2020
  Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo
SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu   20.11.2020
  link za predavanja
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   20.11.2020
  link za predavanja
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA   18.11.2020
  taktika i strategija izabranog sporta - FUDBAL
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   17.11.2020
  Vježbe 17.11.2020. godine
SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu   16.11.2020
  link za predavanja
SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu   16.11.2020
  link za predavanja
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor   16.11.2020
  Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika   15.11.2020
  Rezultati 1. kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7