Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Liderstvo u sportu

POMJERANJE TERMINA PREDAVANJA

16.02.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta

KONACNI REZULTATI

06.02.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Društveni odnosi u sportu

KONACNI REZULTATI

06.02.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Društveni odnosi u sportu

KONACNI REZULTATI

06.02.2020


FIZIČKA KULTURA - PRIPREMA I PROJEKAT MAGISTARSKE TEZE

KONACNI REZULTATI

06.02.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Konacne ocjene-nakon popravnog roka

05.02.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Konačni rezultati

05.02.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta

Biomehanika tjelesnog vjezbanja i sporta - rezultati zavrsnog ispita

31.01.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta

Rezultat zavrsnog ispita

22.01.2020


FIZIČKA KULTURA - PRIPREMA I PROJEKAT MAGISTARSKE TEZE

Rezultat zavrsnog ispita

22.01.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Društveni odnosi u sportu

Rezultat zavrsnog ispita

22.01.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Društveni odnosi u sportu

Rezultat zavrsnog ispita

22.01.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

16.01.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - PLESOVI

Upis ocjena iz Plesova 29.01.2020.

15.01.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Rezultati nakon zavrsnog

13.01.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Grupe za polaganje završnog ispita

13.01.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Bodovno stanje prije završnog ispita

30.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Završni ispit i evidencija

26.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta

Biomehanika tjelesnog vjezbanja i sporta 2. kolokvijum - Nova objava - 23.12.2019 14:22

23.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalna anatomija i biomehanika

Funkcionalna anatomija i biomehanika 2. kolokvijum - Nova objava - 23.12.2019 14:26

23.12.2019


FIZIČKA KULTURA - Biomehanika II

Biomehanika II 2. kolokvijum - Nova objava - 23.12.2019 14:27

23.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati 2. kolokvijuma

19.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati 2. kolokvijuma

19.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta

Rezultati II kolokvijuma

18.12.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Društveni odnosi u sportu

Rezultati II kolokvijuma

18.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Društveni odnosi u sportu

Rezultati II kolokvijuma

18.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Rezultati II kolokvijuma (evidencija) - problem sa postavljanjem dokumenata na sajt

17.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 10 (rezultati II kolokvijuma) i nastavak rada

14.12.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Rezultati kolokvijuma

11.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Rezultati posle popravnog kolokvijuma

10.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Termin popravnog kolokvijuma

09.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 9, II kolokvijum i nastavak rada

05.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 8

03.12.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Rezultati I kolokvijum

26.11.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Odlaganje nastave

24.11.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Termin kolokvijuma

24.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati 1. kolokvijuma

20.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati 1. kolokvijuma

20.11.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

Materijal -predavanje

12.11.2019


FIZIČKA KULTURA - TEORIJA FIZIČKOG VASPIT. I OSNOVE ŠKOLSKOG SPORTA

Rezultati 1. kolokvijuma - Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta

11.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Teorija tjelesnog vježbanja i sporta

Rezultati 1. kolokvijuma - Teorija tjelesnog vježbanja i sporta

11.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Teorija tjelesnog vježbanja i sporta

Rezultati 1. kolokvijuma

11.11.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Materijali sa predavanja

10.11.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta

Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta - 1. kolokvijum - rezultati

08.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalna anatomija i biomehanika

Funkcionalna anatomija i biomekanika - 1. kolokvijum - rezultati

08.11.2019


FIZIČKA KULTURA - Biomehanika II

Biomehanika II - 1. kolokvijum - rezultati

08.11.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Društveni odnosi u sportu

Rezultati I kolokvijuma

31.10.2019


FIZIČKA KULTURA - Društveni odnosi u sportu

Rezultati I kolokvijuma

31.10.2019


1 | 2 | 3 | 4