Obavještenja za predmete - Fakultet za turizam i hotelijerstvo


Turizam-Menadžment animacija

TERMIN ZAVRSNI ISPIT

18.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička georafija (rezultati u toku semestra)

17.06.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Rezultati redovnog ispita iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"

16.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 16.06.2019 20:24

16.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Pregled ostvarenih bodova

16.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Odložen popravni ispit

15.06.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Nova objava - 15.06.2019 21:34

15.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Ukupni rezultati završnog ispita jun 2019

15.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Rezultati završnog ispita

14.06.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon popravnog ispitnog roka

14.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati završnog ispita jun 2019

14.06.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita + ukupan broj bodova

13.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena 1.godina

13.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Rezultati završnog ispita

12.06.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. završnog ispita iz Marketinga u turizmu

12.06.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 1. završnog ispita iz Marketinga u hotelijerstvu

12.06.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. završnog ispita iz Globalnog marketinga

12.06.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati nakon popravnog ispitnog roka

12.06.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati nakon popravnog ispitnog roka

12.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati - popravni rok

12.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati - popravni rok

12.06.2019


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati - popravni rok

12.06.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati - popravni rok

12.06.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati iz liderstva u turizmu

12.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija

12.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon popravnog ispitnog roka

11.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

11.06.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

11.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Termin ispita

10.06.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

10.06.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

10.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati popravnog ispita (pismeni)

10.06.2019


Turizam-Menadžment animacija

Nova objava - 10.06.2019 22:46

10.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin popravnog ispita - 10.06.2019 22:53

10.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin popravnog ispita - 10.06.2019 23:00

10.06.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin popravnog ispita - 10.06.2019 23:04

10.06.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin popravnog ispita - 10.06.2019 23:07

10.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI

08.06.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

REZULATI ZAVRŠNOG ISPITA HOTELSKI INŽENJERING

08.06.2019


Turizam-Menadžment animacija

REZULTATI

07.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Pomjeranje termina završnog ispita sa 10.00h na 17.00h u petak 07/06/2019.

06.06.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

REZULTATI

06.06.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Vrijeme održavanja ispita za 6.06. 2019

04.06.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

REZULTATI ZADATAK 1 I 2

03.06.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Predlog ocjena

31.05.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Predlog ocjena

31.05.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon redovnog ispitnog roka

31.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon redovnog ispitnog roka

31.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Francuski jezik - rezultati pismenog dijela ispita

30.05.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

29.05.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati nakon redovnog ispitnog roka

29.05.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati nakon redovnog ispitnog roka

29.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati

29.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati

29.05.2019


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati

29.05.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati

29.05.2019


Turizam-Njemački jezik II

Bodovi za sve tri godine iz predmeta Njemački jezik

29.05.2019


Turizam-Njemački jezik II

Nova objava - 29.05.2019 14:51

29.05.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

ZAVRŠNI ISPIT

28.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ZAVRŠNI ISPIT

28.05.2019


Turizam-Globalni marketing

REZULTATI 2. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

28.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

REZULTATI 2. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

28.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

REZULTATI 2. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

28.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati popravnog testa II

27.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Pomjeranje termina završnog ispita na 05. jun

27.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati K2P

27.05.2019


Turizam-Menadžment animacija

Rezultati K2 popravni

27.05.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Podjela u grupe na ispitu 27.05

26.05.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati PK2

23.05.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati PK2

23.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Odbrane seminarskih radova u petak 24/05/2019

23.05.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Pregled bodova nakon popravnog drugog kolokvijuma

20.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Potvrde o obavljenoj praksi

20.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma

20.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

druga godina-potvrda o obavljenoj praksi

20.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

20.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati testa II

19.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Završni ispit iz Marketinga u turizmu

19.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Završni ispit iz Marketinga u hotelijerstvu

19.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati popravnog K2

18.05.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati K2

18.05.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati K2

18.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava 2. popravnog kolokvijuma za 20. maj 2019. u 15h 30 min

17.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POENI DO ZAVRŠNOG ISPITA

16.05.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

POENI DO ZAVRŠNOG ISPITA

16.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Turizam-Italijanski jezik IV

16.05.2019


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketinga u hotelijerstvu

16.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu

16.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Najava 2. popravnog kolokvijuma za 20. maj 2019. u 15h 30 min

16.05.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 2. kolokvijuma iz Globalnog marketinga

16.05.2019


Turizam-Globalni marketing

Najava 2. popravnog kolokvijuma za 20. maj 2019. u 14h

16.05.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Termini Zavrsnih Ispita

15.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Popravni kolokvijuma

15.05.2019


Turizam-Turističke regije

Popravni I i II kolokvijuma

15.05.2019


Turizam-Turističko uređenje prostora

Popravni I i II kolokvijuma

15.05.2019


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Popravni I i II kolokvijuma

15.05.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati popravnog K2

14.05.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati popravnog K2

14.05.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin polaganja K2

14.05.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termini polaganja K2

14.05.2019


Turizam-Menadžment animacija

REZULTATI

14.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

14.05.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Rezultati II kolokvijuma

13.05.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Nova objava - 13.05.2019 09:17

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Treći domaći zadatak i slajdovi sa predavanja

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN K2P

13.05.2019


Turizam-Menadžment animacija

TERMIN K2P

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:00

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:04

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:07

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:09

13.05.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:13

13.05.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:15

13.05.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja II redovnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:18

13.05.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja II popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:22

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Reyultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 11:42

13.05.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati II kolokvijuma

13.05.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Obaveštenje o terminu ispita “Poslovno pravo u turizmu” u junskom ispitnom roku.

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 12:39

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Rezultati drugog popravnog kolokvijuma

13.05.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 12:48

13.05.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 13.05.2019 12:50

13.05.2019


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Termin vježbi

13.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 12.05.2019 22:35

12.05.2019


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 12.05.2019 22:38

12.05.2019


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 12.05.2019 22:39

12.05.2019


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 12.05.2019 22:40

12.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Termin polaganja popravnog drugog kolokvijuma i predaje/odbrane seminarskih radova

10.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Marketinga u hotelijerstvu

10.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Marketinga u turizmu

10.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

potvrda o obavljenoj praksi

09.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Onogošt

09.05.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

08.05.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

08.05.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Obaveštenje o terminima predavanja za predmete "Poslovno pravo u turizmu" i "Turističko pravo EU"

08.05.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin popravnog K2

08.05.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin popravnog K2

08.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Datum održavanja popravnog kolokvijuma

07.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Datum održavanja popravnog kolokvijuma

07.05.2019


Turizam-Italijanski jezik VI

Datum održavanja popravnog kolokvijuma

07.05.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Datum održavanja popravnog kolokvijuma

07.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Popravni K2

07.05.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Najava 2. kolokvijuma za 13. maj 2019. u 15h 30 min

07.05.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava 2. kolokvijuma za 13. maj 2019. u 15h 30 min

07.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

06.05.2019


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Termini polaganja - Informacioni sistemi u hotelijerstvu - za studente po starom programu

06.05.2019


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termini polaganja - Osnovi turističkog informacionog sistema - za studente po starom programu

06.05.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin popravnog K2

05.05.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin popravnog K2

05.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

obavjestenje studentima

05.05.2019


Turizam-Globalni marketing

Gostujuće predavanje dr Ljiljane Zekanović - Korona sa Sveučilišta u Zadru i informacije u vezi 2. kolokvijuma

05.05.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 03.05.2019 09:20

03.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 03.05.2019 09:26

03.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Regent Tivat

02.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Potvrde o obavljenoj praksi

02.05.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu" i "Turističko pravo EU"

01.05.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Upravljanje ljudskim resursima - popravni prvog kolokvijuma

29.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Obavještenje o pomjeranju nastave

29.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu (rezultati popravnog drugog kolokvijuma)

27.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Four Points by Sheraton, Kolašin

26.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Regent Tivat

26.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati kolokvijuma

26.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati K2

25.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Termin predavanja

25.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Termin predavanja

25.04.2019


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB LLL

25.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

OBAVJEŠTENJE

25.04.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

OBAVJEŠTENJE

25.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Rezultati K1 popravni

25.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Popravni kolokvijum

24.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Nadoknada časova

23.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Nadoknada časova

23.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nadoknada časova

23.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

Nadoknada časova

23.04.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati K2 kolokvijuma

23.04.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati K2 kolokvijuma

23.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati II kolokvijuma

23.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POLAGANJE KOLOKVIJUMA 23.04.2019.

22.04.2019


Turizam-Turistička politika i razvoj

POLAGANJE KOLOKVIJUMA 23.04.2019.

22.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Termin vjezbi

22.04.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketinga u hotelijerstvu

21.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

REZULTATI Z1

21.04.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu

21.04.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Najava 1. popravnog kolokvijuma za 06. maj 2019.

21.04.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava 1. popravnog kolokvijuma za 06. maj 2019.

21.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija - vježbe

20.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Privremena izmjena termina vježbi za ponedeljak 22/04/2019.

20.04.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Termin konsultacija

20.04.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Odložen II kolokvijum

19.04.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin popravnog kolokvijuma

19.04.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Globalnog marketinga

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Rezultati prvog kolokvijuma, slajdovi i domaći br. 2

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati PK1

17.04.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Rezultati redovnog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo u turizmu i Turističko pravo EU

17.04.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Termini popravnog kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo u turizmu i Turističko pravo Evropske unije

17.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu (rezultati II kolokvijuma)

17.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - popravni drugog kolokvijuma

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Rezultati I redovnog kolokvijuma 17.04.2019 21:01

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 21:06

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 17.04.2019 21:41

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 21:44

17.04.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:31

17.04.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:34

17.04.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:35

17.04.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 17.04.2019 22:38

17.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Obavještenje za petak 19.04.2019.

17.04.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin popravnog kolokvijuma

16.04.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati PK1

16.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Rezultati drugog kolokvijuma

16.04.2019


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 15.04.2019 01:33

15.04.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati kolokvijuma

15.04.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati kolokvijuma

15.04.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati I kolokvijuma

15.04.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati I kolokvijuma

15.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Obavještenje o nastavi za četvrtak 18. aprila

15.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati kolokvijuma (I i II godina)

14.04.2019


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - TBILISI

14.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati dodatnog testa I

14.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Propozicije za pisanje seminarskog rada

14.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Obavještenje o nastavi i nadoknadi

14.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati k1p

13.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Termin k2

13.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija - vježbe

13.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Rezultati K1

13.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Rezultati prvog kolokvijuma iz Upravljanja ljudskim resursima

11.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - drugi kolokvijum

11.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Upravljanje ljudskim resursima - popravni prvog kolokvijuma

11.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Datum održavanja kolokvijuma

10.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Datum održavanja kolokvijuma

10.04.2019


Turizam-Italijanski jezik VI

Datum održavanja kolokvijuma

10.04.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Datum održavanja kolokvijuma

10.04.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termini kolokvijuma

10.04.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termini kolokvijuma

10.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Popravni kolokvijum

09.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum II

09.04.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum II

09.04.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Popravni kolokvijumi

09.04.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati popravnog K1 kolokvijuma

09.04.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja II kolokvijuma

09.04.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati popravnog K1 kolokvijuma

09.04.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja II kolokvijuma

09.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Novi termin predavanja

09.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Termin održavanja predavanja

09.04.2019


Turizam-Globalni marketing

Najava 1. popravnog kolokvijuma za 15. april 2019.

09.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

TERMIN K1 POPRAVNI

09.04.2019


Turizam-Menadžment animacija

Nova objava - 09.04.2019 19:28

09.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

hotel Regent - prva i druga godina; Boka Gardens, Kostanjica-druga godina

09.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Termin polaganja drugog kolokvijuma

08.04.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. kolokvijuma iz Globalnog marketinga

08.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Bianca

08.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Upravljanje ljudskim resursima - vježbe

08.04.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin kolokvijuma

08.04.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin kolokvijuma

08.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Termin polaganja prvog kolokvijuma

08.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Termin održavanja kolokvijuma

07.04.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu

07.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati popravnog testa I

07.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Važna informacija svim studentima na praksi

06.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Sport In, Cetine-početak prakse

04.04.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Kolokvijum I

04.04.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Kolokvijum I

04.04.2019


Turizam-Globalni marketing

Obavještenje - Promjena termina vježbi sa 05/04/2019 na 12/04/2019

04.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 03.04.2019 10:47

03.04.2019


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 03.04.2019 10:48

03.04.2019


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 03.04.2019 10:49

03.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

03.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II

Njemački jezik - osvojeni bodovi (za sve tri godine)

03.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

K1_p rezultati

03.04.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Rezultati I kolokvijuma

02.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

02.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Promjena termina predavanja sa 05/04/2019 na 03/04/2019

02.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Onogošt - dopuna informacije

02.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Nova objava - 02.04.2019 22:37

02.04.2019


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Nova objava - 02.04.2019 22:43

02.04.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati testa I

01.04.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Odložen kolokvijum

01.04.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Odložen kolokvijum

01.04.2019


Turizam-Globalni marketing

!OBAVJEŠTENJE O POMIJERANJU NASTAVE SA 01.04.2019. na 02.04.2019.

31.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

30.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Montenegro Stars HG i Hilton- prva i druga godina

30.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik IV

Rezultati kolokvijuma za njemački jezik-za sve tri godine

30.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Obavještenje o terminu popravnog testa I

30.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Montenegro Stars Hotel Group-raspored za prvu godinu

29.03.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin nadoknade jednog testa

28.03.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin nadoknade jednog testa

28.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati K1

28.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hotel Regent-promjena informacije

28.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

Upravljanje ljudskim resursima - prvi kolokvijum

28.03.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - drugi kolokvijum

28.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija - II kolokvijum

28.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Dopune i izmjene rasporeda 04.04.2019.

28.03.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Najava 1. kolokvijuma za 08. april 2019.

27.03.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava 1. kolokvijuma za 08. april 2019.

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

UPUTSTVO ZA 09.04.2019.

27.03.2019


Turizam-Turistička politika i razvoj

UPUTSTVO ZA 09.04.2019.

27.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

UPUTSTVO ZA 11.04.2019.

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

27.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Odložen kolokvijum

27.03.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Kolokvijum iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"

27.03.2019


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Kolokvijum iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

27.03.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Raspored časova iz predmeta „Poslovno pravo u turizmu“ i „Turističko pravo Evropske unije“ (letnji semestar 2018/19)

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:21

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:34

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:37

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:40

27.03.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:43

27.03.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:45

27.03.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja I redovnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:47

27.03.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma - 27.03.2019 21:50

27.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II

Osvojeni bodovi na kolokvijumu iz Njemačkog jezika II 27.03.2019 23:04

27.03.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin I popravnog kolokvijuma

27.03.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin I popravnog kolokvijuma

27.03.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Nova objava - 26.03.2019 11:05

26.03.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Nova objava - 26.03.2019 11:07

26.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Raspored za stručnu praksu

26.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - Termin konsultacija za stariju generaciju studenata

25.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

25.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 25.03.2019 10:36

25.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ODLAGANJE I NADOKNADA PREDAVANJA

25.03.2019


Turizam-Turistička politika i razvoj

ODLAGANJE I NADOKNADA PREDAVANJA

25.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

ODLAGANJE I NADOKNADA PREDAVANJA

25.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Termini i pitanja za test I

25.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Raspored javljanja na obavljanje stručne prakse

23.03.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu

22.03.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Popravni I kolokvijuma iz predmeta Liderstvo u turizmu

22.03.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 22.03.2019 14:43

22.03.2019


Turizam-Globalni marketing

Najava 1. kolokvijuma

21.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

20.03.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Kolokvijum I

20.03.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Kolokvijum I

20.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati I kolokvijuma

20.03.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati I kolokvijuma

19.03.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati I kolokvijuma

19.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Potpisivanje ugovora

19.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Potpisivanje ugovora

19.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Rezultati prvog kolokvijuma

18.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

I kolokvijum

18.03.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati I kolokvijuma

18.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija I kolokvijum

18.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN K1

17.03.2019


Turizam-Menadžment animacija

Nova objava - 17.03.2019 16:59

17.03.2019


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

Nova objava - 17.03.2019 17:01

17.03.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Odlaganje i nadoknada predavanja

17.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Domaći zadatak

17.03.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu I kolokvijum

16.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski inženjering

Kolokvijumi - Hotelski inženjering

15.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

13.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Grupe za Kolokvijum I

13.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Termin polaganja prvog kolokvijuma

12.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Grupe za Kolokvijum I

11.03.2019


Turizam-Turistička politika i razvoj

RASPORED KOLOKVIJUMA

07.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

RASPORED KOLOKVIJUMA

07.03.2019


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

RASPORED KOLOKVIJUMA

07.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turizam i životna sredina

Obavještenje - Materijali za seminarski rad

06.03.2019


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Nova objava - 05.03.2019 13:43

05.03.2019


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Nova objava - 05.03.2019 14:02

05.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Nadoknada nastave

05.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavjestenje - Nadoknada vjezbi od 11/02/2019.

04.03.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum I

04.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Odlaganje vjezbi

04.03.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Odlaganje vjezbi

04.03.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Odlaganje casova vjezbi

04.03.2019


Turizam-Socijalna psihologija turizma

Termini kolokvijuma i završnih ispita u školskoj 2018/2019 godini

04.03.2019


Turizam-Marketing u turizmu

Informacija za studente koji polažu ispit po starom nastavnom planu

03.03.2019


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Informacija za studente koji polažu ispit po starom nastavnom planu

03.03.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija

01.03.2019


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu

01.03.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nastavni plan za predmete "Poslovno pravo u turizmu" i "Turističko pravo Evropske unije"

28.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum I

27.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

petak 01.03.2019.

27.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POMJERANJE SATNICE PREDAVANJA

26.02.2019


Turizam-Turistička politika i razvoj

POMJERANJE SATNICE PREDAVANJA

26.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

26.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

napomena- raspored vjezbi

24.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Nova objava - 20.02.2019 21:20 21.02.2019.god.u četvrtak nastave iz Ruskog jezika II neće biti.

20.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Nova objava - 20.02.2019 21:27 21.02.2019.u četvrtak nastave iz Ruskog jezika IV neće biti.

20.02.2019


Turizam-Ruski jezik VI

Nova objava - 20.02.2019 21:30 21.02.2019. god. nastave iz Ruskog jezika VI neće biti.

20.02.2019


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Nova objava - 20.02.2019 21:32 21.02.2019.god. nastave iz Ruskog jezika VI neće biti.

20.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Raspored vježbi za petak 22.02.2019.

20.02.2019


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Odlaganje casova

19.02.2019


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Odlaganje casova

19.02.2019


Turizam-Geoturizam

Rezultati ispita

19.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Zaključne ocjene

18.02.2019


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Zaključne ocjene

18.02.2019


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Zaključne ocjene

18.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - privremena izmjena termina vježbi za ponedeljak 18/02/2019

18.02.2019


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Odlaganje casova vjezbi

18.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

Nova objava - 18.02.2019 13:41

18.02.2019


Turizam-Globalni marketing

Zakljucne ocjene

18.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 14.02.2019 10:41

14.02.2019


Turizam-Osnovi turizma

Nova objava - 14.02.2019 10:51

14.02.2019


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 14.02.2019 10:53

14.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 14.02.2019 10:54

14.02.2019


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin vjezbi

14.02.2019


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin vjezbi

14.02.2019


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Zaključne ocjene

13.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 11.02.2019 12:36

11.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 2. završnog ispita i tabela sa unijetim ukupnim poenima studenata

10.02.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 2. završnog ispita i predlog ocjena

10.02.2019


Turizam-Globalni marketing

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU NASTAVE 11.02.2019.

09.02.2019


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. završnog ispita i tabela sa ukupnim ostvarenim poenima studenata

08.02.2019


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. završnog ispita i tabela sa ukupnim ostvarenim poenima studenata

08.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

pripremna praksa

08.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

pripremna praksa

08.02.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Raspored časova iz predmeta „Poslovno pravo u turizmu“ i „Turističko pravo Evropske unije“ (letnji semestar 2018/19)

07.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Zaključne ocjene

07.02.2019


Turizam-Računovodstvo

Zaključne ocjene

07.02.2019


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Zaključne ocjene

07.02.2019


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Zaključne ocjene

07.02.2019


Turizam-Računovodstveni menadžment

Zaključne ocjene

07.02.2019


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Zaključne ocjene

07.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati popravnog ispita

07.02.2019


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Turizam-Održivi razvoj turizma

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Turizam-Menadžment putničkih agencija

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT

07.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati popravnog ispita iz predmeta "Turističko pravo"

06.02.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Rezultati popravnog ispita iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"

06.02.2019


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Rezultati popravnog ispita iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

06.02.2019


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - Zavrsne ocjene

06.02.2019


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 06.02.2019 22:53

06.02.2019


Turizam-Globalni marketing

Tabela sa dodatim poenima sa pristupnih radova

05.02.2019


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 2. završnog ispita i tabela sa ukupnim ostvarenim poenima studenata

05.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 05.02.2019 12:25

05.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 05.02.2019 12:29

05.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 05.02.2019 12:32

05.02.2019


Turizam-Održivi razvoj turizma

USMENI ISPIT

04.02.2019


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

USMENI ISPIT

04.02.2019


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - rezultati zavrsni

04.02.2019


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati ispita

04.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Vazno obavjestenje

03.02.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Vazno obavjestenje

03.02.2019


Turizam-Italijanski jezik V

Vazno obavjestenje

03.02.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Vazno obavjestenje

03.02.2019


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.02.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati popravnog ispita

01.02.2019


Turizam-Italijanski jezik V

rezultati popravnog ispita

31.01.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

rezultati popravnog ispita

31.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

rezultati popravnog ispita

31.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

rezultati popravnog ispita

31.01.2019


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. završnog ispita iz Razumijevanja potrošača u turizmu

31.01.2019


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. završnog ispita iz Razumijevanja potrošača u turizmu

30.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Njemački jezik - osvojeni bodovi za sve tri godine.

30.01.2019


Turizam-Strategijski marketing u turizmu

Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.

30.01.2019


Turizam-Turizam u Evropskoj Uniji

Promjena termina ispita sa 05.02. na petak, 08.02.2019.

30.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita (pismeni dio) za sve tri godine

29.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - završni ispit

24.01.2019


Turizam-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

24.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

24.01.2019


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA

24.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati redovnog ispita iz predmeta "Turističko pravo"

22.01.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Rezultati redovnog ispita iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu"

22.01.2019


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Rezultati redovnog ispita iz predmeta "Turističko pravo Evropske unije"

22.01.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Termini popravnog ispita u januarskom ispitnom roku 2019., iz predmeta "Poslovno pravo u turizmu" i "Turističko pravo Evropske unije"

22.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Termini popravnog ispita u januarskom ispitnom roku 2019., za predmet "Turističko pravo"

22.01.2019


Turizam-Kvantitativne metode u turizmu

izmjena termina polaganja ispita

22.01.2019


Turizam-Upravljanje projektima u turizmu

izmjena termina polaganja ispita

22.01.2019


Turizam-Održivi razvoj turizma

USMENI ISPIT

21.01.2019


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

USMENI ISPIT

21.01.2019


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 1. završnog ispita iz Marketing komuniciranja u turizmu

21.01.2019


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - Rezultati zavrsnog ispita

21.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 1. završnog ispita iz Marketinga u turizmu

19.01.2019


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. završnog ispita iz Globalnog marketinga

19.01.2019


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

18.01.2019


Turizam-Menadžment animacija

predlog ocjena

18.01.2019


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI K2

18.01.2019


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI K2

18.01.2019


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

K1 POPRAVNI

18.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

bodovi 2

17.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

bodovi i predlog ocjene

17.01.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati ispita

16.01.2019


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Rezultati završnog ispita

14.01.2019


Turizam-Italijanski jezik V

bodovi

14.01.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

bodovi

14.01.2019


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.01.2019


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.01.2019


Turizam-Italijanski jezik V

rezultati ispita

13.01.2019


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

rezultati ispita

13.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

rezultati ispita

13.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

rezultati ispita

13.01.2019


Turizam-Međukulturni menadžment

TERMIN ISPITNI ROK

12.01.2019


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

TERMIN ISPITNI ROK

12.01.2019


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

TERMIN ISPITNI ROK

12.01.2019


Turizam-Osnovi ekonomije

TERMIN ISPITNI ROK

12.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Bodovi - Njemački jezik - sve tri godine

12.01.2019


Turizam-Liderstvo i profesionalni razvoj

II kolokvijum

11.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati ispita (sve 3 godine)

11.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 11.01.2019 12:06

11.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 11.01.2019 12:09

11.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 11.01.2019 12:10

11.01.2019


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 11.01.2019 12:11

11.01.2019


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 11.01.2019 12:12

11.01.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Evidencija realizacije predispitnih obaveza za predmet "Poslovno pravo u turizmu"

11.01.2019


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Evidencija realizacije predispitnih obaveza za predmet "Turističko pravo Evropske unije"

11.01.2019


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 11.01.2019 13:55

11.01.2019


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.01.2019


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin zavrsnog ispita

11.01.2019


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.01.2019


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin zavrsnog ispita

11.01.2019


Turizam-Geoturizam

Završni ispit

11.01.2019


Turizam-Liderstvo i profesionalni razvoj

Ispitna pitanja

10.01.2019


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Podjela na grupe na ispitu u ponedeljak 14.01.

10.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Zavrsni ispit-izmjena u satnici

09.01.2019


Turizam-Osnovi menadžmenta

Završni ispit - za obnovce

09.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Zavrsni ispit-izmjena u satnici

09.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Termini polaganja ispita u januarskom ispitnom roku 2019., iz predmeta “Turističko pravo“

09.01.2019


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Termini ispita u januarskom ispitnom roku 2019., iz predmeta „Poslovno pravo u turizmu“ i „Turističko pravo EU“

09.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Evidencija o realizaciji predispitnih obaveza za predmet “Turističko pravo” u zimskom semestru 2018/19

09.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

08.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

08.01.2019


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Završni ispit iz Istorije umjetnosti i kulture

08.01.2019


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

04.01.2019


Turizam-Globalni marketing

SMJERNICE ZA PRIPEMU ZAVRŠNOG ISPITA IZ GLOBALNOG MARKETINGA

02.01.2019


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Gradivo za završni ispit

30.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Gradivo za završni ispit

30.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Gradivo za završni ispit

30.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

30.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

30.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketinga u turizmu

30.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

30.12.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati popravni K2

29.12.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

REZULTATI K2 popravni

29.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

REZULTATI K2 popravni

29.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Gradivo za završni ispit

29.12.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI K2 popravni

28.12.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI K2 popravni

28.12.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

REZULTATI K2 popravni

28.12.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI K2 popravni

28.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Nadoknada časova 28.12. 2018. u 14h (za 21.11.2018.) i finalni termin za prezentacije seminarskih radova

27.12.2018


Turizam-Globalni marketing

Vanredni (i finalni) termin prezentacije seminarskih radova 28.12.2018. u 14h

27.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Nadoknada časova 28.12. 2018. u 15h (za 21.11.2018.) i finalni termin za prezentacije seminarskih radova

27.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Nadoknada časova 31.12. 2018. u 16h (za 31.12.2018.) i finalni termin za prezentacije seminarskih radova

27.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Nadoknada časova 28.12. 2018. u 16h (za 31.12.2018.) i finalni termin za prezentacije seminarskih radova

27.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

popravni K2

27.12.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI K2 popravni

27.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

REZULTATI K2 popravni

27.12.2018


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma - rezultati kolokvijuma - obnovci

27.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - rezultati kolokvijuma - obnovci

27.12.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

POLAGANJE

25.12.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

POLAGANJE

25.12.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

OBAVEZNO POLAGANJE

24.12.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

OBAVEZNO POLAGANJE

24.12.2018


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Za ponovce - ispitni termini

24.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma 2

24.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin kolokvijuma

24.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma 2

24.12.2018


Turizam-Globalni marketing

!OBAVJEŠTENJE U VEZI VANREDNOG TERMINA NASTAVE 26.12.2018. U 15H 30 MIN (UMJESTO 31.12. U 15H 30 MIN)

23.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni Kolokvijum 2

23.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni Kolokvijum 2

23.12.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Popravni kolokvijum i predavanja

23.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu

23.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Najava 2. popravnog kolokvijuma

23.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

23.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava 2. popravnog kolokvijuma

23.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. popravnog kolokvijuma

21.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. popravnog kolokvijuma

21.12.2018


Turizam-Liderstvo i profesionalni razvoj

Rezultati I kolokvijuma

21.12.2018


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

II kolokvijum iz Istorije umjetnosti i kulture

21.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni II kolokvijuma)

20.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

!Rezultati 2. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

20.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

!Rezultati 2. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

20.12.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Izmjena termina za popravni kolokvijum

18.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Izmjena termina za popravni kolokvijum

18.12.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati kolokvijuma

18.12.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati kolokvijuma

18.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin konsultacija

18.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin konsultacija

18.12.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

18.12.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultati Kolokvijuma

18.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati Kolokvijuma

18.12.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

TEME za finalni ispit

17.12.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

17.12.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

TEME za finalni ispit

17.12.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

17.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 17.12.2018 00:42

17.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu (popravni II kolokvijuma)

17.12.2018


Turizam-Turistička geografija

Obavještenje za ponovce - II kolokvijum

17.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje kolokvijuma 2

17.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje Kolokvijuma 2

17.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (vježbe)

17.12.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

Nova objava - 17.12.2018 16:54

17.12.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI K2

15.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 1.popravnog kolokvijuma iz Marketinga u u turizmu

14.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

14.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

14.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu

14.12.2018


Turizam-Geoturizam

Odbrana seminarskih radova

14.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Najava 2. kolokvijuma za studente koji pohađaju nastavu po novom nastavnom planu

13.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava 2. kolokvijuma

13.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. kolokvijuma

13.12.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. kolokvijuma

13.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Nadoknada casova

13.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I kolokvijuma)

13.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 1

13.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 1

13.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum 2 - raspored po grupama

13.12.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Termin popravnog kolokvijuma i predavanja

13.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Termin popravnog kolokvijuma i predavanja

13.12.2018


Turizam-Geoturizam

Popravni I kolokvijuma

13.12.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Kolokvijum 2

12.12.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati popravnog ispita

11.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Sanitarne knjižice

11.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Zaposleni studenti

11.12.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI K2

11.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

REZULTATI K2

11.12.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI K2

11.12.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

REZULTATI K2

11.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

TERMIN KOLOKVIJUM II POPRAVNI

11.12.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Obavještenje

10.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati popravnog kolokvijuma iz predmeta “Turističko pravo”, održanog 3. decembra 2018. godine

10.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

Reultati popravni K1

10.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Promjena termina nadoknade vjezbi

10.12.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI POPRAVNI K1

10.12.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K1

10.12.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI POPRAVNI K1

10.12.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI POPRAVNI K1

10.12.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - LLL

08.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni Kolokvijum 1

07.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni kolokvijum 1

07.12.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Nadoknada cassava

07.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Izmjena u rasporedu

07.12.2018


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 07.12.2018 23:33

07.12.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Termin polaganja popravnog drugog kolokvijuma

06.12.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - termin polaganja popravnog kolokvijuma

06.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

Novi termin odrzavanja predavanja

06.12.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Novi termin odrzavanja predavanja

06.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita

06.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruskijezik III

Termin održavanja II redovnog i II popravnog kolokvijuma - 05.12.2018 19:35

05.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Termin održavanja II redovnog i II popravnog kolokvijuma - 05.12.2018 19:49

05.12.2018


Turizam-Ruski jezik V

Termin održavanja II redovnog i II popravnog kolokvijuma - 05.12.2018 19:54

05.12.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Termin održavanja II redovnog i II popravnog kolokvijuma - 05.12.2018 19:59

05.12.2018


Turizam-Liderstvo i profesionalni razvoj

I kolokvijum

04.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Otkazivanje nastave

03.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Otkazivanje predavanja

03.12.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Odložene vježbe 03.12.2018.

03.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

TERMIN KOLOKVIJUM II

03.12.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Rezultati drugog kolokvijuma

03.12.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - rezultati prvog kolokvijuma

03.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma

02.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma iz francuskog jezika (I i II godina)

02.12.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Rezultati popravnog kolokvijuma

02.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

01.12.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava 1. popravnog kolokvijuma

01.12.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Turizam

30.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 30.11.2018 09:17

30.11.2018


Turizam-Osnovi turizma

Nova objava - 30.11.2018 09:19

30.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 30.11.2018 09:21

30.11.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 1. popravnog kolokvijuma

30.11.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 1. popravnog kolokvijuma

30.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

!OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 05.12.2018. I VANREDNOG TERMINA PREDAVANJA

30.11.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin kolokvijuma

30.11.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin kolokvijuma

30.11.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

29.11.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

29.11.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Hotelijerstvo

29.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

Termin održavanja II kolokvijuma

29.11.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Termin održavanja II kolokvijuma

29.11.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

Termin održavanja II kolokvijuma

29.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - II kolokvijum

28.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje nastave

28.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Rezultati redovnog kolokvijuma iz predmeta "Turističko pravo", održanog 19. i 20. novembra 2018. godine

28.11.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA ZA STARIJE STUDENTE

27.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA ZA STARIJE STUDENTE

27.11.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

27.11.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

27.11.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

27.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Odlaganje nastave

27.11.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje nastave

27.11.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Popravni kolokvijum

26.11.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Popravni kolokvijum

26.11.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

Nova objava - 26.11.2018 19:41

26.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K1

26.11.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI POPRAVNI K1

26.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Popravni kolokvijum I i II godina

25.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Popravni kolokvijum

25.11.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

POPRAVNI K1

23.11.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

POPRAVNI K1

23.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum 2

23.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni Kolokvijum 2

23.11.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum 2

23.11.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni kolokvijum 2

23.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Popravni kolokvijum

23.11.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

22.11.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

22.11.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA

22.11.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Termin polaganja drugog kolokvijuma

22.11.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Obavještenje - Termin polaganja kolokvijuma i konsultacije

22.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Popravni kolokvijum 2

22.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum 2

22.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Popravni kolokvijum 1

22.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijum 1

22.11.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijum 1

22.11.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu - I kolokvijum

22.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma i obavještenje o terminu 1. popravnog kolokvijuma

22.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Rezultati redovnog kolokvijuma

21.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Rezultati redovnog kolokvijuma

21.11.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Rezultati redovnog kolokvijuma

21.11.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Rezultati redovnog kolokvijuma

21.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

TERMIN ODRŽAVANJA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I

21.11.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN ODRŽAVANJA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I

21.11.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

TERMIN ODRŽAVANJA POPRAVNOG KOLOKVIJUMA I

21.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruskijezik III

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 21.11.2018 21:49

21.11.2018


Turizam-Ruski jezik V

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 21.11.2018 22:15

21.11.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 21.11.2018 22:40

21.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

!OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU NASTAVE 21.11.2018.

20.11.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

!OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU NASTAVE 21.11.2018.

20.11.2018


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

19.11.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA

19.11.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati kolokvijuma

19.11.2018


Turizam-Računovodstvo

Kolokvijum 1

19.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 16.11.2018

16.11.2018


Turizam-Globalni marketing

!OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 19.11.2018.

16.11.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

!OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 19.11.2018.

16.11.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

!OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 19.11.2018.

16.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati kolokvijuma

16.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati kolokvijuma

16.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Kolokvijumi: Francuski I i Francuski III

15.11.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu

15.11.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu - I kolokvijum

15.11.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

Rezultati K1

15.11.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

Rezultati K1

15.11.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

Rezultati K1

15.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik III

Rezultati kolokvijuma 15. novembar

15.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum I

14.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu - popravni I kolokvijuma

14.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Popravni kolokvijum/Njemački - bodovi za sve tri godine

14.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruskijezik III

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 14.11.2018 18:03

14.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Rezultati I popravnog kolokvijuma - 14.11.2018 19:01

14.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Termini kolokvijuma - 13.11.2018

13.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Odlaganje casova vjezbi

13.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Termin redovnog kolokvijuma

13.11.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Termin redovnog kolokvijuma

13.11.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Termin redovnog kolokvijuma

13.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

12.11.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu

12.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati kolokvijuma

12.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 12.11.2018

12.11.2018


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Istorija umjetnosti i kulture-I kolokvijum-izlaganje prezentacija

11.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

Menadžment putničkih agencija

10.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Analiza poslovanja Popravni K1

10.11.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava 1. kolokvijuma

10.11.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 10.11.2018 18:46

10.11.2018


Turizam-Ruski jezik V

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 10.11.2018 19:23

10.11.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

09.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Termin redovnog i popravnog kolokvijuma

09.11.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 1. kolokvijuma

09.11.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 1. kolokvijuma

09.11.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Obavještenje - privremena izmjena termina vježbi za petak 09/11

08.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

Rezultati K1

08.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Rezultati K1

08.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Rezultati K1

08.11.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

Rezultati K1

08.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Rezultati kolokvijuma-sve godine

07.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - I kolokvijum

07.11.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin konsultacija

07.11.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin konsultacija

07.11.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Priprema za kolokvijum

07.11.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Priprema za kolokvijum

07.11.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

06.11.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

06.11.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

06.11.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin kolokvijuma

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Termini kolokvijuma

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 06.11.2018 11:39

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Rezultati I redovnog kolokvijuma - 06.11.2018 16:41

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje nastave

06.11.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Odlaganje nastave

06.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Odlaganje nastave

06.11.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - vježbe i konsultacije

06.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Predavanja - cetvrtak 8.11.

06.11.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-NOVI SAD

05.11.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Prvi kolokvijum za studente koji pohađaju nastavu po novom nastavnom planu

05.11.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Novi termin održavanja časova u srijedu 7.novembra

05.11.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Novi termin održavanja časova u srijedu 7.novembra

04.11.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Novi termin održavanja časova 7.novembra

04.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Popravni Kolokvijum 1

03.11.2018


Hotelijerstvo-Principi pravilne ishrane u turizmu

Promjena termina predavanja

02.11.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Analiza poslovanja K1

02.11.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje - termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

31.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Termin održavanja redovnog i popravnog kolokvijuma

31.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruskijezik III

Termin održavanja redovnog i popravnog kolokvijuma

31.10.2018


Turizam-Ruski jezik V

Termin održavanja redovnog i popravnog kolokvijuma

31.10.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Termin održavanja redovnog i popravnog kolokvijuma

31.10.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

ODLAGANJE PREDAVANJA

29.10.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

ODLAGANJE PREDAVANJA

29.10.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

ODLAGANJE PREDAVANJA

29.10.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

ODLAGANJE PREDAVANJA

29.10.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Obavještenje / rezultati k1

29.10.2018


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Istorija umjetnosti i kulture-I kolokvijum

28.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik III

Nadoknada časova

28.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Nadoknada časova

28.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Inovacije u turizmu

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam-Menadžment animacija

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

TERMIN KOLOKVIJUM I

27.10.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum 1

24.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum 1

24.10.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum 1

24.10.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

22.10.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

22.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Marketing u turizmu

Izlaganje Petre Yli-Kovero sa Saima Univerziteta primijenjenih nauka u Finskoj

22.10.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-SARAJEVO

22.10.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

22.10.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA

22.10.2018


Turizam-Globalni marketing

Izlaganje Petre Yli-Kovero sa Saima Univerziteta primijenjenih nauka u Finskoj

21.10.2018


Hotelijerstvo-Socijalna psihologija turizma

TERMINI ISPITIVANJA

18.10.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Termin polaganja prvog kolokvijuma

17.10.2018


Hotelijerstvo-Projektovanje hotela i dizajn enterijera

Predavanja

09.10.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Izmjena termina predavanja u ponedjeljak, 08.10.2018.

07.10.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

UPUTSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

05.10.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

UPUTSTVO ZA POLAGANJE ISPITA

05.10.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 05.10.2018 08:10

05.10.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 05.10.2018 08:12

05.10.2018


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 05.10.2018 08:14

05.10.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Predavanja

02.10.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Predavanja

02.10.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Promjena termina vjezbi

01.10.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Promjena termina vjezbi

01.10.2018


Turizam-Računovodstvo

Promjena termina vjezbi

01.10.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA

30.09.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

TERMINI POLAGANJA KOLOKVIJUMA

30.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Rezultati septembarskog roka

28.09.2018


Turizam-Osnovi turizma

Nova objava - 20.09.2018 09:38

20.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 20.09.2018 09:42

20.09.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 20.09.2018 09:44

20.09.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 20.09.2018 09:45

20.09.2018


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 20.09.2018 09:47

20.09.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 20.09.2018 09:48

20.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 19.09.2018 23:39

19.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Nova objava - 19.09.2018 23:52

19.09.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

Popravni ispit

18.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

Popravni ispit

18.09.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

Popravni ispit

18.09.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

Popravni ispit

18.09.2018


Hotelijerstvo-Osnovi hotelijerstva

Popravni ispit

18.09.2018


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Popravni ispit

18.09.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Popravni ispit

18.09.2018


Turizam-Poslovna statistika

Dodatni termin

18.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Dodatni termin

18.09.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Dodatni termin

18.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Rezultati završnog ispita-septembar

18.09.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati završnog ispita-septembar

18.09.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati popravnog septembarskog roka i zakljucna ocjena

17.09.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati popravnog septembarskog roka i zakljucna ocjena

17.09.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati popravnog septembarskog roka i zakljucna ocjena

17.09.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati popravnog septembarskog roka i zakljucna ocjena

17.09.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati popravnog septembarskog ispitnog roka i zaključna ocjena

17.09.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Rezultati popravnog septembarskog ispitnog roka i zaključna ocjena

17.09.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

rezultati

17.09.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

rezultati

17.09.2018


Turizam-Menadžment animacija

rezultati

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik I

REZULTATI AVGUSTOVSKOG POPRAVNOG ROKA RUSKI JEZIK I, II, III, IV, V, VI

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik II

REZULTATI AVGUSTOVSKOG POPRAVNOG ROKA

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik III

AVGUSTOVSKI POPRAVNI ROK

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik IV

AVGUSTOVSKI POPRAVNI ROK

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik V

AVGUSTOVSKI POPRAVNI ROK

17.09.2018


Turizam-Ruski jezik VI

AVGUSTOVSKI POPRAVNI ROK

17.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - rezultati ispita (drugi rok)

15.09.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. septembarskog roka i zakljucna ocjena

14.09.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 1. septembarskog roka i zakljucna ocjena

14.09.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati 1. septembarskog roka i zakljucna ocjena

14.09.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. septembarskog roka i zakljucna ocjena

14.09.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Rezultati 1. septembarskog roka i zaključna ocjena

14.09.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. septembarskog roka i zaključna ocjena

14.09.2018


Turizam-Računovodstvo

Rezultati-avg.rok

13.09.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati-avg.rok

13.09.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati-avg.rok

13.09.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati-avg.rok

13.09.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 13.09.2018 11:05

13.09.2018


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 13.09.2018 11:08

13.09.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

13.09.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati roka avgust 2018

13.09.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati roka avgust 2018

13.09.2018


Turizam-Turistička geografija

Nova objava - 13.09.2018 23:50

13.09.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Popravni ispit

12.09.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

Popravni ispit

12.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam-Italijnski jezik III

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati ispita

12.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Rezultati ispita

12.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati ispita

12.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Rezultati ispita

12.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati ispita

12.09.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati-avg.rok

12.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita Francuski I, II, IV

11.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Francuski jezik I, II, IV rezultati ispita

11.09.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

11.09.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

11.09.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

11.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati ispita

11.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati ispita

11.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavjestenje - Rezultati ispita

10.09.2018


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Rezultati završnog ispita iz Istorije umjetnosti i kulture održanog 5. septembra 2018. godine

08.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam-Italijnski jezik III

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Usmeni ispit

07.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Usmeni ispit

07.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Usmeni ispit

07.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Usmeni ispit

07.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Usmeni ispit

07.09.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

06.09.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

06.09.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

06.09.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati ispita

06.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

06.09.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB LLL

05.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati drugog avgustovskog roka

05.09.2018


Turizam-Računovodstvo

Rezultati-avg.rok

04.09.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati-avg.rok

04.09.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati-avg.rok

04.09.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati-avg.rok

04.09.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati-avg.rok

04.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - završni ispit

03.09.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora - završni ispit

03.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Turizam-Italijnski jezik III

Nova objava - 02.09.2018 23:08

02.09.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Nova objava - 02.09.2018 23:21

02.09.2018


Turizam-Italijanski jezik V

Nova objava - 02.09.2018 23:26

02.09.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Nova objava - 02.09.2018 23:35

02.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Nova objava - 02.09.2018 23:48

02.09.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati pismenog dijela ispita

02.09.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati prvog avgustovskog roka

31.08.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavjestenje - Konsultacije i polaganje ispita 05/09 i 12/09

30.08.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati ispita

30.08.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Turizam-Ruski jezik III

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Turizam-Ruski jezik IV

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Turizam-Ruski jezik V

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Turizam-Ruski jezik VI

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik I

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

AVGUSTOVSKI ROK / Ruski I, II, III, IV, V, VI

30.08.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati ispita - I, II godina

28.08.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Usmeni dio ispita iz Francuskog jezika

28.08.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-KOTOR

21.07.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Zakljucne ocjene

03.07.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Zakljucne ocjene

03.07.2018


Turizam-Globalni marketing

Zakljucne ocjene

03.07.2018


Turizam-Marketing u turizmu

UPIS OCJENA KOD PROF. DR ANDRIELE VITIC CETKOVIC

02.07.2018


Turizam-Globalni marketing

UPIS OCJENA KOD PROF. DR ANDRIELE VITIC CETKOVIC

02.07.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

UPIS OCJENA KOD PROF. DR ANDRIELE VITIC CETKOVIC

02.07.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija (predlog ocjena)

02.07.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija (predlog ocjena)

02.07.2018


Turizam-Turističke regije

Turističke regije (predlog ocjena)

02.07.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora (predlog ocjena)

02.07.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Konacni rezultati

02.07.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Konacni rezultati

02.07.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Konacni rezultati

02.07.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Konačni rezultati junskog ispitnog roka

02.07.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

zavrsni ispit

02.07.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

PREDLOG OCJENA

30.06.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu (predlog ocjena)

29.06.2018


Turizam-Marketing u turizmu

REZULTATI 2. ZAVRŠNOG ISPITA IZ MARKETINGA U TURIZMU

29.06.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

REZULTATI 2. ZAVRSNOG ISPITA

29.06.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-MOSTAR

26.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Praktična obuka - rezultati završnog ispita

26.06.2018


Turizam-Geoturizam

Nova objava - 26.06.2018 15:13

26.06.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 25.06.2018 00:00

25.06.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 25.06.2018 00:02

25.06.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 25.06.2018 00:09

25.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografije - završni ispit

25.06.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografije - završni ispit

25.06.2018


Turizam-Turističke regije

Turističke regije - završni ispit

25.06.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora - završni ispit

25.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - rezultati popravnog završnog ispita i informacija o dodatnom roku

25.06.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora (popravni I i II kolokvijuma)

25.06.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

25.06.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

25.06.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati nakon popravnog ispita

25.06.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati nakon popravnog ispita

25.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 24.06.2018 23:58

24.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - termini polaganja popravnog završnog ispita

20.06.2018


Turizam-Njemački jezik II

Njemački jezik - popravni - osvojeni bodovi

20.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - rezultati zavrsnog ispita sa prisustvom

19.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Rezultati popravnih kolokvijuma

19.06.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 19.06.2018 13:20

19.06.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 19.06.2018 13:22

19.06.2018


Turizam-Marketing u turizmu

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ MARKETINGA U TURIZMU

19.06.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ MARKETINGA U HOTELIJERSTVU

19.06.2018


Turizam-Globalni marketing

REZULTATI 1. ZAVRŠNOG ISPITA IZ GLOBALNOG MARKETINGA

19.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - rezultati zavrsnog ispita i konsultacije

18.06.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Popravni ispit

18.06.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Popravni ispit

18.06.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Konačni rezultati

18.06.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Potpis i upis ocjena

18.06.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Potpis i upis ocjena

18.06.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Potpis i upis ocjena

18.06.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Potpis i upis ocjena

18.06.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 17.06.2018 11:34

17.06.2018


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 17.06.2018 11:36

17.06.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati popravnog ispita

17.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

16.06.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

16.06.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

16.06.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

16.06.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati završnog ispita- Biotehnologija i prirodni potencijali

15.06.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati završnog ispita- Biotehnologija i prirodni potencijali

15.06.2018


Hotelijerstvo-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Rezultati završnog ispita- Metode naučnog istraživanja u turizmu

15.06.2018


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Rezultati završnog ispita- Metode naučnog istraživanja u turizmu

15.06.2018


Hotelijerstvo-Ekološki standardi u hotelijerstvu

Rezultati završnog ispita- Ekološki standardi u hotelijerstvu

15.06.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

14.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

14.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

14.06.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Rezultati pismenog dijela popravnog ispita

14.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati pismenog dijela popravnog isita

14.06.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

14.06.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati ispita

14.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati prvog ispitnog roka u junu - 14.06.2018 15:34

14.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati prvog ispitnog roka jun 2018

14.06.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

14.06.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

14.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Nova objava - 14.06.2018 18:12

14.06.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Nova objava - 14.06.2018 18:14

14.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Nova objava - 14.06.2018 18:17

14.06.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Nova objava - 14.06.2018 18:19

14.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Nova objava - 14.06.2018 18:22

14.06.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati nakon ZAVRSNOG ISPITA

13.06.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu (rezultati završnog ispita)

12.06.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 12.06.2018 20:30 Novi termin

12.06.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati nakon ZAVRSNOG ISPITA

12.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati pismenog djela popravnog ispita ( za sve tri godine).

11.06.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon ZAVRSNOG ISPITA

07.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Vazno obavjestenje

07.06.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Vazno obavjestenje

07.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Nova objava - 07.06.2018 19:08

07.06.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Vazno obavjestenje

07.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Vazno obavjestenje

07.06.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

BESPLATNA RADIONICA O PREDUZETNIŠTVU

05.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

BESPLATNA RADIONICA O PREDUZETNIŠTVU

05.06.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

BESPLATNA RADIONICA O PREDUZETNIŠTVU

05.06.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

BESPLATNA RADIONICA O PREDUZETNIŠTVU

05.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Nova objava - 05.06.2018 17:12

05.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - termini polaganja završnog ispita

04.06.2018


Turizam-Poslovna statistika

Obavještenje - termini polaganja završnog ispita

04.06.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Obavještenje - termini polaganja završnog ispita

04.06.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

popravni zavrsnog ispita

04.06.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati zavrsnog ispita

04.06.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Turizam-Njemački jezik I

Bodovi na pismenom - sve tri godine

03.06.2018


Turizam-Njemački jezik II

Njemački jezik-osvojeni bodovi-sve tri godine

03.06.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. i 2. popravnog kolokvijuma

03.06.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezultati 1. i 2. popravnog kolokvijuma

03.06.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma

03.06.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - rezultati popravnog II kolokvijuma

03.06.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

31.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati ispita - I, II i III godina

29.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

OBAVJEŠTENJE U VEZI ZAVRŠNOG ISPITA

29.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

OBAVJEŠTENJE U VEZI ZAVRŠNOG ISPITA

29.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - konsultacije

27.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ZAVRŠNI ISPIT

26.05.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

ZAVRŠNI ISPIT

26.05.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

ZAVRŠNI ISPIT

26.05.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

ZAVRŠNI ISPIT

26.05.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita- predrok (W&T)

26.05.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

25.05.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

25.05.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

25.05.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati ispita

25.05.2018


Hotelijerstvo-Tehnologija usluživanja u ugostiteljstvu

Rezultati kolokvijuma

25.05.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment I

Rezultati kolokvijuma

25.05.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

zavrsni ispit

25.05.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma II (popravni)

24.05.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma II (popravni)

24.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

REZULTATI PREDROKA (W&T)

23.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

bodovi u semestru

22.05.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - rezultati II kolokvijuma

21.05.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu (popravni drugog kolokvijuma)

21.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati testa II i predroka

21.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Najava popravnih kolokvijuma

20.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava popravnih kolokvijuma

20.05.2018


Turizam-Globalni marketing

Najava popravnog 2. kolokvijuma

20.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Nova objava - 20.05.2018 01:34

20.05.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Nova objava - 20.05.2018 01:41

20.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Nova objava - 20.05.2018 01:44

20.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Nova objava - 20.05.2018 02:36

20.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Završni ispit iz Italijanskog jezika II, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h.

20.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Završni ispit iz Italijanskog jezika VI, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h.

20.05.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Završni ispit iz Italijanskog jezika VI, za studente koji polažu u predroku- srijeda, 23.maj u 14:00h.

20.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Bodovi u semestru

20.05.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Bodovi u semestru

20.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Bodovi u semestru

20.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU

20.05.2018


Turizam-Globalni marketing

REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ GLOBALNOG MARKETINGA

20.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

REZULTATI 2. REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U HOTELIJERSTVU

20.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

18.05.2018


Turizam-Menadžment animacija

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

17.05.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Termin popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

16.05.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma II

16.05.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma II

16.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Termin Kolokvijuma 3

15.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin Kolokvijuma 3

15.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termin poravnog kolokvijuma 2

15.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termin Kolokvijuma 3

15.05.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Liderstvo u turizmu - drugi kolokvijum

15.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

15.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 2

15.05.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja popravnog kolokvijuma II

14.05.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja popravnog kolokvijuma II

14.05.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema

14.05.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Termin ispita iz predmeta Informacioni sistemi u hotelijerstvu

14.05.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin ispita iz predmeta Internet tehnologije i servisi

14.05.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin ispita iz predmeta Internet tehnologije i servisi

14.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Predrok W&T

14.05.2018


Turizam-Poslovna statistika

Predrok W&T

14.05.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Predrok W&T

14.05.2018


Turizam-Ruski jezik VI

Rezultati II kolokvijuma

14.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Najava 2. kolokvijuma iz Marketinga u turizmu_16.05.2018. u 15h

14.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Najava 2. kolokvijuma iz Marketinga u hotelijerstvu_16.05.2018. u 13h 30 min

14.05.2018


Turizam-Globalni marketing

REZULTATI 1. POPRAVNOG KOLOKVIJUMA IZ GLOBANOG MARKETINGA

13.05.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 13.05.2018 12:43

13.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati K2 Finansijski menadzment u turizmu

13.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati redovnog kolokvijuma iz Italijanskog jezika 2

13.05.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 14:00, sala 401

13.05.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 16:30, sala 301

13.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 14:00, sala 401

13.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Popravni kolokvijum- utorak, 15.5. u 16:30, sala 301

13.05.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termini održavanja časova

13.05.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 13.05.2018 23:27

13.05.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 13.05.2018 23:30

13.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija ( popravni I i II kolokvijuma)

12.05.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija ( popravni I i II kolokvijuma)

12.05.2018


Turizam-Turističke regije

Turističke regije (popravni I i II kolokvijuma)

12.05.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora (popravni I i II kolokvijuma)

12.05.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Rezultati II kolokvijuma

12.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati K2 Finansijski menadzment u hotelijerstvu

12.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati K2 Analiza poslovanja HTP

12.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Termin poravnog kolokvijuma 2

12.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin poravnog kolokvijuma 2

12.05.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Rezultati kolokvijuma

12.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Rezultati II redovnog kolokvijuma

11.05.2018


Turizam-Ruski jezik IV

Rezultati II kolokvijuma

11.05.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Rezultati redovnog kolokvijuma

11.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati redovnog kolokvijuma

11.05.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati redovnog kolokvijuma

11.05.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Nova objava - 11.05.2018 22:06

11.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

INFORMACIJA U VEZI NADOKNADE ČASOVA OD 30.04.2018. (predviđene radne subote 12.05.2018)

10.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

INFORMACIJA U VEZI NADOKNADE ČASOVA OD 30.04.2018. (predviđene radne subote 12.05.2018)

10.05.2018


Turizam-Globalni marketing

OBAVJEŠTENJE O 2. KOLOKVIJUMU_ 14.05. 2018. u 14h

10.05.2018


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Popravni kolokvijum

10.05.2018


Hotelijerstvo-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Popravni kolokvijum

10.05.2018


Turizam-Francuski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma I i II godina

10.05.2018


Turizam-Francuski jezik IV

Rezultati ispita - II i III godina (predrok)

10.05.2018


Turizam-Menadžment animacija

Menadzment Animacija

10.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Termini testa II i pitanja za test II

09.05.2018


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja II kolokvijuma

09.05.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja II kolokvijuma

09.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI POPRAVNOG

08.05.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

REZULTATI POPRAVNOG

08.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Obavještenje - vježbe

07.05.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Obavještenje - vježbe

07.05.2018


Turizam-Poslovna statistika

Obavještenje - vježbe

07.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja II kolokvijuma

07.05.2018


Turizam-Ruski jezik IV

Termin održavanja II kolokvijuma

07.05.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja II kolokvijuma

07.05.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 06.05.2018 00:15

06.05.2018


Turizam-Francuski jezik II

Francuski jezik: Popravni kolokvijum za I i II godinu

06.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati popravnog testa I

06.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Turizam-Poslovna statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Termin Kolokvijuma 2

05.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin Kolokvijuma 2

05.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termin Kolokvijuma 2

05.05.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

Obavještenje - vježbe

05.05.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Obavještenje - vježbe

04.05.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Obavještenje - vježbe

04.05.2018


Turizam-Globalni marketing

Obavještenje - vježbe

04.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Termini testa II i ispita za studente Work and Travel programa

04.05.2018


Turizam-Menadžment animacija

POPRAVNI K2

03.05.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

POPRAVNI K1 I K2

03.05.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati Popravnog Kolokvijuma 1 Analiza poslovanja HTP

03.05.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

POPRAVNI

03.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 02.05.2018 22:07

02.05.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 02.05.2018 22:11

02.05.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 02.05.2018 22:13

02.05.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 02.05.2018 22:15

02.05.2018


Turizam-Menadžment animacija

Rezultati K2

02.05.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati Popravnog Kolokvijuma I Finansijski menadzment u hotelijerstvu

02.05.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati Popravnog Kolokvijuma I Finansijski menadzment u turizmu

02.05.2018


Hotelijerstvo-Ekološki standardi u hotelijerstvu

Termin kolokvijuma

30.04.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U HOTELIJERSTVU

29.04.2018


Turizam-Marketing u turizmu

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ MARKETINGA U TURIZMU

29.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati kolokvijuma

28.04.2018


Turizam-Francuski jezik IV

Rezultati kolokvijuma Francuski IV- Turizam i hotelijerstvo

28.04.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

REZULTATI

28.04.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI

28.04.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

REZULTATI

28.04.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika IV

26.04.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika IV

26.04.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika VI

26.04.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika VI

26.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II

26.04.2018


Turizam-Italijanski jezik II

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II

26.04.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Termin odrzavanja kolokvijuma iz Italijanskog jezika II

26.04.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 25.04.2018 09:44 Završni ispit

25.04.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Konsultacije u vezi seminarskih radova _26.04. i 27.04. od 10h do 12h

25.04.2018


Turizam-Globalni marketing

Konsultacije u vezi seminarskih radova_26.04. i 27.04. od 10 do 12h

25.04.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Konsultacije u vezi seminarskih radova_26.04. i 27. 04. od 10 do 12h

25.04.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 23.04.2018 19:18 Rezultati popravnog kolokvijuma

23.04.2018


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 23.04.2018 19:20

23.04.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja kolokvijuma

23.04.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja kolokvijuma

23.04.2018


Turizam-Globalni marketing

Obavještenje o terminu popravnog 1. kolokvijuma

22.04.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati 1. kolokvijuma iz Globalnog marketinga

22.04.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

CULTURWB Diplome

20.04.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

CULTURWB Diplome

20.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Termin polaganja popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


Turizam-Poslovna statistika

Termini popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Termin popravnog prvog kolokvijuma

20.04.2018


Turizam-Menadžment animacija

K2

20.04.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

K2

20.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Kolokvijum iz Francuskog jezika za I i II godinu

20.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Nadoknada časova

20.04.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

Dodjela LLL CULTURWB Diploma

20.04.2018


Turizam-Menadžment animacija

OBAVJESTENJE

18.04.2018


Turizam-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Termin održavanja kolokvijuma

18.04.2018


Hotelijerstvo-Metode naučnog istraživanja u turizmu

Termin održavanja kolokvijuma

18.04.2018


Turizam-Njemački jezik VI

Njemački jezik VI - bodovi na popravnom kolokvijumu

18.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Rezultati K1

18.04.2018


Turizam-Poslovna statistika

Rezultati K1

18.04.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Rezultati K1

18.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

18.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija - II kolokvijum

17.04.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Turistička geografija - II kolokvijum

17.04.2018


Turizam-Turističke regije

Turističke regije

17.04.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora - II kolokvijum

17.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Hungest Sun Resort, Herceg Novi - praktična obuka

17.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II

Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za II semestar - popravni

15.04.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Termin popravnog kolokvijuma

13.04.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin popravnog kolokvijuma

13.04.2018


Turizam-Menadžment animacija

Obavjestenje

12.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Novi termin popravnog testa I

12.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Pomjeranje nastave

12.04.2018


Turizam-Marketing u turizmu

Prvi kolokvijum iz Marketinga u turizmu 16.04.2018.

12.04.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Prvi kolokvijum iz Marketinga u hotelijerstvu 16.04.2018.

12.04.2018


Turizam-Njemački jezik VI

Bodovi Njemački jezik VI - kolokvijum

11.04.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma I (popravni)

11.04.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma I (popravni)

11.04.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja vježbi

09.04.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja vježbi

09.04.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 09.04.2018 23:04

09.04.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati K1 Finansijski menadzment u hotelijerstvu

09.04.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati K1 Finansijski menadzment u turizmu

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 09.04.2018 23:17

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 09.04.2018 23:20

09.04.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 09.04.2018 23:25

09.04.2018


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 09.04.2018 23:27

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 09.04.2018 23:30

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Rezultati I popravnog kolokvijuma

09.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Rezultati testa I

08.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Raspored polaganja kolokvijuma

07.04.2018


Turizam-Poslovna statistika

Raspored polaganja kolokvijuma

07.04.2018


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Raspored polaganja kolokvijuma

07.04.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 05.04.2018 00:03

05.04.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Nova objava - 05.04.2018 10:44

05.04.2018


Turizam-Menadžment animacija

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma I

05.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

04.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik II

Bodovi Njemački jezik II - kolokvijum

04.04.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 04.04.2018 23:59

04.04.2018


Turizam-Globalni marketing

OBAVJEŠTENJE O 1. KOLOKVIJUMU_ 04.04. 2018.

03.04.2018


Turizam-Menadžment animacija

Popravni K1

03.04.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezulati nakon kolokvijuma

03.04.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon kolokvijuma

03.04.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati nakon kolokvijuma

03.04.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati nakon kolokvijuma

03.04.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu

02.04.2018


Turizam-Liderstvo u turizmu

Popravni I kolokvijuma iz Liderstva u turizmu

02.04.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

VJEŽBE IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II (02/04/2018)

02.04.2018


Turizam-Njemački jezik IV

Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za IV semestar - popravni

02.04.2018


Turizam-Marketing u turizmu

OBAVJEŠTENJE U VEZI GOSTUJUĆEG PREDAVANJA

29.03.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

OBAVJEŠTENJE U VEZI GOSTUJUĆEG PREDAVANJA

29.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

Popravni kolokvijumi

29.03.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

Popravni kolokvijumi

29.03.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

Popravni kolokvijumi

29.03.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

Popravni kolokvijumi

29.03.2018


Turizam-Menadžment animacija

MENADZMENT ANIMACIJA

28.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE

28.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

DIDAKTIČKI MATERIJAL

28.03.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma I

27.03.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Rezultati kolokvijuma I

27.03.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Raspored kolokvijuma I (popravni)

27.03.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Raspored kolokvijuma I (popravni)

27.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Praksa Hotel Mediteran Bečići

27.03.2018


Turizam-Njemački jezik IV

Njemacki jezik-bodovi na kolokvijumu za IV semestar

27.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

VJEŽBANJA (UPOTREBA ODREĐENOG/NEODREĐENOG ČLANA)

26.03.2018


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Nadoknada nastave

26.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Termini Testa I

26.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II

26.03.2018


Turizam-Ruski jezik VI

Rezultati I kolokvijuma Ruski VI

26.03.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Kolokvijum I

26.03.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Upis ocjena

26.03.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Kolokvijum I

26.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski II

26.03.2018


Turizam-Ruski jezik IV

Termin održavanja popravnog Ruski IV

26.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja popravnog Ruski IV

26.03.2018


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski VI

26.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja I popravnog kolokvijuma Ruski VI

26.03.2018


Turizam-Marketing u turizmu

OBAVJEŠTENJE U VEZI AKTIVNOSTI NA ČASU 26.03.2018.

25.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Rezultati I kolokvijuma

25.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Rezultati I kolokvijuma ruski IV

25.03.2018


Turizam-Ruski jezik IV

Rezultati I kolokvijuma ruski IV Turizam

25.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Rezultati kolokvijuma

25.03.2018


Turizam-Menadžment animacija

rezultati K1

24.03.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

Rezultati K1

24.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II

23.03.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

23.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

23.03.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

23.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

23.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

sezonsko zapošljavanje Montenegro Stars Hotel Group

23.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Budvanska Rivijera- career days

23.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

student Balša Dragović 206/17

22.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

dnevnik prakse

22.03.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - Polaznici LLL kursa

22.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

Početak kolokvijuma za G2

22.03.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

Početak kolokvijuma za G2

22.03.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Termin nadoknade vjezbi iz Analize poslovanja

21.03.2018


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Termin nadoknade vjezbi

21.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Odlaganje nastave

21.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

I kolokvijum - Ruski II

20.03.2018


Turizam-Ruski jezik IV

Termin održavanja kolokvijuma - Ruski IV

20.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik IV

Termin održavanja kolokvijuma -Ruski IV

20.03.2018


Turizam-Ruski jezik VI

Termin održavanja I kolokvijuma - Ruski jezik VI

20.03.2018


Hotelijerstvo-Ruski jezik VI

Termin održavanja I kolokvijuma - Ruski jezik VI

20.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Sociologija turizma

Termini testova iz Sociologije turizma (korekcija)

19.03.2018


Turizam-Marketing u turizmu

ODLAGANJE ČASOVA 19.03.2018.

19.03.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

ODLAGANJE ČASOVA 19.03.2018.

19.03.2018


Turizam-Globalni marketing

Informacija u vezi 1. kolokvijuma

19.03.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja vježbi

19.03.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Termin održavanja vježbi

19.03.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati prvog kolokvijuma

16.03.2018


Turizam-Biotehnologija i prirodni potencijali

Raspored kolokvijuma

16.03.2018


Hotelijerstvo-Biotehnologija i prirodni potencijali

Raspored kolokvijuma

16.03.2018


Hotelijerstvo-Tehnologija usluživanja u ugostiteljstvu

Odložena predavanja - prof. dr Sava Janićević

16.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

dopuna rasporeda za 16.03.2018.

15.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

raspored javljanja u hotelima 16.03.2018.

14.03.2018


Turizam-Globalni marketing

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

14.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

dopuna rasporeda javljanja 16.03.2018.

14.03.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - Interni monitoring projekta

13.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

12.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 5)

11.03.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

RJEŠENJA VJEŽBANJA 11-21, Test finale (Unità 10)

11.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

RJEŠENJA VJEŽBANJA 11-21, Test finale (Unità 10)

11.03.2018


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum I

10.03.2018


Turizam-Menadžment animacija

K1

08.03.2018


Hotelijerstvo-Međukulturni menadžment

K1

08.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

nastava 09.03.2018.

08.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Statistika u turizmu

Slajdovi sa predavanja

07.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Ugovori za praksu

07.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik II

Nova objava - 07.03.2018 20:19

07.03.2018


Turizam-Ruski jezik III

Nova objava - 07.03.2018 20:29

07.03.2018


Turizam-Ruski jezik IV

07.03.2018


Turizam-Ruski jezik VI

07.03.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Finansijski menadzment - termin nadoknade

06.03.2018


Turizam-Menadžment animacija

Menadzment animacija - nadoknada

06.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II

05.03.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

05.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

05.03.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

05.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

05.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Karisma Career day 09.03.2018.

05.03.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

Crociera Costa Pacifica (nepoznate riječi)

04.03.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Crociera Costa Pacifica (nepoznate riječi)

04.03.2018


Turizam-Menadžment animacija

Menadzment animacija

02.03.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Finansijski menadzment

02.03.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-INTELIGENTNA TABLA

02.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

RASPORED KOLOKVIJUMA

02.03.2018


Turizam-Turistička politika i razvoj

RASPORED KOLOKVIJUMA

02.03.2018


Turizam-Menadžment putničkih agencija

RASPORED KOLOKVIJUMA

02.03.2018


Hotelijerstvo-Hotelski menadžment II

RASPORED KOLOKVIJUMA

02.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

raspored vježbi, petak 02.03.2018.

01.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Sanitarni pregledi

01.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

anketa za studentski karton

01.03.2018


Turizam-Turističke regije

Nova objava - 01.03.2018 14:58

01.03.2018


Turizam-Turističko uređenje prostora

Turističko uređenje prostora (I kolokvijum)

01.03.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turistička geografija

Nova objava - 01.03.2018 15:14

01.03.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 8 e 10)

28.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 8 e 10)

28.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 4)

28.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE

28.02.2018


Turizam-Menadžment animacija

MENADZMENT ANIMACIJA

27.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

sanitarni pregled, srijeda 28.02.2018.

27.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

sanitarni pregledi

27.02.2018


Turizam-Marketing u turizmu

ODLAGANJE ČASOVA 26.02.2018.

26.02.2018


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

ODLAGANJE ČASOVA 26.02.2018.

26.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA II

25.02.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

25.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA IV

25.02.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

25.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA KOLOKVIJUM IZ ITALIJANSKOG JEZIKA VI

25.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Grupa 3, sanitarni pregled-ponedeljak 26.02.2018

24.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik II

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Turizam-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Turizam-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

OBAVJEŠTENJE

23.02.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 22.02.2018 10:54 Termini kolokvijuma

22.02.2018


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 22.02.2018 11:00 TERMINI KOLOKVIJUMA

22.02.2018


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Finansijski menadzment

22.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Sanitarni pregled, druga grupa četvrtak 22.02.2018

20.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Nova objava - 20.02.2018 11:41

20.02.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Upis ocjena iz Liderstva u hotelijerstvu

20.02.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Upis ocjena u index

20.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Sanitarni pregled, prva grupa

19.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati iz Osnova turizma

16.02.2018


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati iz Osnova turizma

16.02.2018


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati iz Osnova turizma

16.02.2018


Turizam-Turistička geografija

Rezultati iz Turističke geografije

16.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Raspored vježbi

15.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA

15.02.2018


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA

15.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA

15.02.2018


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA

15.02.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O UPISIVANJU OCJENA

15.02.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 14.02.2018 11:04 ECTS informacija za Poslovno pravo u turizmu

14.02.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 14.02.2018 11:07 Organizacija rada u ljetnjem semestru 2017/18

14.02.2018


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 14.02.2018 13:31 ECTS informacija

14.02.2018


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 14.02.2018 13:33

14.02.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Računovodstveni menadžment

13.02.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Računovodstveni menadžment

13.02.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultati završnog ispita

13.02.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI

12.02.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

rezultati i predlog ocjena

12.02.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI I PREDLOG OCJENA

12.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

PREDLOG OCJENE

12.02.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati završnog ispita sa popravnim

12.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati popravnog ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema

10.02.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Rezultati ispita

09.02.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

Rezultati ispita

09.02.2018


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Rezultati ispita

09.02.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Rezultati ispita

09.02.2018


Turizam-Menadžment animacija

OBAVJESTENJE

08.02.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Predlog ocjena iz MKuT

08.02.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

08.02.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Predlog ocjena iz MKuH

08.02.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati popravnog završnog ispita iz RPuT i predlog ocjena

08.02.2018


Turizam-Globalni marketing

Predlog ocjena iz GM spec.

08.02.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Predlog ocjena iz GMM

08.02.2018


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Rezultati popravnog ispita održanog 5. februara 2018. i prijedlog zaključnih ocjena

08.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita Francuski (za sve godine)

07.02.2018


Turizam-Geoturizam

Rezultati zavrsnog ispita Geoturizam

07.02.2018


Turizam-Računovodstvo

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

07.02.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

07.02.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

07.02.2018


Turizam-Turistička geografija

Turistička geogarfija

07.02.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

rezultati završnog ispita, predlog ocjena

06.02.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati ispita

06.02.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati popravnog završnog ispita

05.02.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati nakon popravnih rokova

05.02.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati nakon popravnih rokova

05.02.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (rezultati završnog ispita)

05.02.2018


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma (rezultati završnog ispita)

05.02.2018


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (rezultati završnog ispita)

05.02.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

popravni završnog ispita

05.02.2018


Turizam-Njemački jezik I

Dodatni termin za usmeni iz njemačkog jezika, za sve tri godine

02.02.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu

02.02.2018


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultat završnog ispita

02.02.2018


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati završnog ispita

02.02.2018


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezutati nakon zavrsnog ispita

01.02.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati nakon zavrsnog ispita

01.02.2018


Turizam-Računovodstvo

Rezultati nakon zavrsnog ispita

01.02.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnih kolokvijuma

31.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

PREDLOG OCJENE

29.01.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

PREDLOG OCJENE

29.01.2018


Turizam-Njemački jezik I

Njemački jezik. Osvojeni bodovi za sve tri godine.

28.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

PREDLOG OCJENE

28.01.2018


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 27.01.2018 16:49

27.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 27.01.2018 20:32

27.01.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 27.01.2018 20:34

27.01.2018


Turizam-Globalni marketing

Rezultati redovnog završnog ispita

26.01.2018


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Rezultati redovnog završnog ispita

26.01.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-BREDA

26.01.2018


Hotelijerstvo-Tehnologija pripreme hrane

Nova objava - 25.01.2018 09:07

25.01.2018


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati redovnog zavrsnog ispita

25.01.2018


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati redovnog završnog ispita

25.01.2018


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati redovnog završnog ispita

25.01.2018


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati redovnog završnog ispita

25.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 24.01.2018 21:34

24.01.2018


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 24.01.2018 21:39

24.01.2018


Turizam-Turistička geografija

Turistička geografija - završni ispit

23.01.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu

23.01.2018


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu (predlog ocjena)

23.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi turističkog informacionog sistema

22.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

22.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

22.01.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

22.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

22.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

22.01.2018


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

22.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

22.01.2018


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

22.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

22.01.2018


Turizam-Italijnski jezik III

REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

22.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

22.01.2018


Turizam-Italijanski jezik V

REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

22.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

REZULTATI PISMENOG DIJELA POPRAVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

22.01.2018


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

21.01.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati popravnih kolokvijuma

18.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnih kolokvijuma

18.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati popravnih kolokvijuma

18.01.2018


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati ispita

17.01.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-OPREMA

17.01.2018


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnih kolokvijuma

16.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin popravnih kolokvijuma

16.01.2018


Turizam-Računovodstvo

Pregled radova i konsultacije

16.01.2018


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Pregled radova i konsultacije

16.01.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Rezultati K2 popravni, K1 pp

16.01.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Završni ispit

16.01.2018


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 15.01.2018 12:14

15.01.2018


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 15.01.2018 13:30

15.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 15.01.2018 19:00

15.01.2018


Turizam-Njemački jezik I

Osvojeni bodovi iz njemačkog jezika za sve tri godine T+H. Usmeni je u utorak i srijedu, 16. i 17. januara, 11-13 h.

14.01.2018


Turizam-Francuski jezik V

Rezultati ispita

14.01.2018


Turizam-Italijanski jezik V

REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.01.2018


Turizam-Italijnski jezik III

REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

13.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

13.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati ispita Francuski jezik I

12.01.2018


Turizam-Francuski jezik III

Francuski III Rezultati ispita

12.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

REZULTATI PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

12.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

12.01.2018


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

12.01.2018


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

12.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

12.01.2018


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU USMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

12.01.2018


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Promjena termina ispita

11.01.2018


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Promjena termina ispita

11.01.2018


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Promjena termina ispita

11.01.2018


Turizam-Održivi razvoj turizma

Promjena termina ispita

11.01.2018


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

Promjena termina ispita

11.01.2018


Turizam-Strategijski menadžment u turizmu I

Promjena termina ispita

11.01.2018


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 10.01.2018 08:31

10.01.2018


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI POPRAVNI K2

10.01.2018


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI POPRAVNI K2

10.01.2018


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K2

09.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K2

08.01.2018


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

REZULTATI POPRAVNI K2

08.01.2018


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI POPRAVNI K2

08.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin popravnog kolokvijuma

08.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

08.01.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

OSNOVI MENADŽMENTA, REZULTATI K2 popravni

08.01.2018


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI POPRAVNI K2

08.01.2018


Turizam-Osnovi menadžmenta

Osnovi menadžmenta - dodatni rok za polaganje drugog kolokvijuma

08.01.2018


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K2

08.01.2018


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati kolokvijuma

05.01.2018


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

31.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

31.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

31.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u turizmu_Turizam

31.12.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

31.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. popravnog kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Hotelijerstvo

31.12.2017


Turizam-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma II

30.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma II

30.12.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

28.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

28.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

26.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK V - 26.12.2017 11:33

26.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK V - 26.12.2017 11:36

26.12.2017


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati drugog kolokvijuma, popravni prvog

26.12.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

Rezultati II (popravnog) kolokvijuma

26.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 26.12.2017 19:34

26.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

2. dio rezultata 2. kolokvijuma iz MKuT

25.12.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Termin K3 - Analiza poslovanja

25.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum II

25.12.2017


Turizam-Računovodstvo

Kolokvijum II

25.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III - 25.12.2017 14:59

25.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III- 25.12.2017 15:01

25.12.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Priprema Excel

25.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Priprema Excel

25.12.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma

25.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma

25.12.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Materijal iz Excel-a sa predavanja

25.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Materijal iz Excel-a sa predavanja.

25.12.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 25.12.2017 20:50

25.12.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

POPRAVNI K2

25.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava popravnog 2. kolokvijuma iz MKuT

25.12.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Najava popravnog 2. kolokvijuma iz MKuH

25.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava popravnog 2. kolokvijuma iz RPuT

25.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava popravnog 2. kolokvijuma iz RPuT

25.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Novi termin predavanja 25.decembra

24.12.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati popravnih kolokvijuma - Analiza poslovanja

24.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Turizam

24.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

24.12.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

24.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 2. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

24.12.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 23.12.2017 19:57

23.12.2017


Turizam-Računovodstvo

Rezultati popravnog I kolokvijuma

22.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati popravnog I kolokvijuma

22.12.2017


Turizam-Računovodstveni menadžment

Rezultati kolokvijuma

22.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati kolokvijuma

22.12.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati popravnog II kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

22.12.2017


Turizam-Turistička geografija

Rezultati II kolokvijuma iz Turističke geografije

22.12.2017


Turizam-Turistička geografija

Turistička geografija (popravni I i II kolokvijuma)

22.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Rezultati II popravnog kolokvijuma

22.12.2017


Turizam-Ruski jezik III

Rezultati II popravnog kolokvijuma

22.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI K2

20.12.2017


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI K2

20.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

REZULTATI K2

20.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK I - 20.12.2017 11:36

20.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 20.12.2017 13:05

20.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 19.12.2017 09:59

19.12.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 19.12.2017 10:05

19.12.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 19.12.2017 10:07

19.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin kolokvijuma

19.12.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI K2

18.12.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI K2

18.12.2017


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

REZULTATI K2

18.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Turizam-Ruski jezik V

Rezultati II kolokvijuma (redovni)

18.12.2017


Turizam-Ruski jezik III

Rezultati II (redovnog) kolokvijuma

18.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Rezultati II redovnog kolokvijuma

18.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Nadoknada nastave - 18.12.2017 20:28

18.12.2017


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

REZULTATI K2

18.12.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI K2

18.12.2017


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

OBAVJESTENJE_popravni_K2

18.12.2017


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Rezultati predroka

17.12.2017


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Rezultati predroka

17.12.2017


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Rezultati predroka

17.12.2017


Turizam-Održivi razvoj turizma

Rezultati predroka

17.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III - 17.12.2017 21:39

17.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V- 17.12.2017 21:42

17.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V- 17.12.2017 21:44

17.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III- 17.12.2017 21:45

17.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Vanredni termin predavanja 19.12. 2017. (utorak) umjesto 25.12.2017. (ponedjeljak)

16.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Vanredni termin predavanja 19.12. 2017. (utorak) umjesto 25.12.2017. (ponedjeljak)

16.12.2017


Turizam-Francuski jezik III

OBAVJEŠTENJE O NOVOM TERMINU PREDAVANJA

15.12.2017


Turizam-Računovodstveni menadžment

Popravni kolokvijum

15.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Popravni kolokvijum

15.12.2017


Turizam-Računovodstvo

Računovodstvo

15.12.2017


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Popravni I kolokvijuma iz Istorije umjetnosti i kulture

15.12.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Termini poravnih kolokvijuma

15.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. kolokvijuma iz RPuT

15.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava 2. kolokvijuma iz RPuT

15.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava 2. kolokvijuma iz MKuT

15.12.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Najava 2. kolokvijuma iz MKuH

15.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Термин II редовног колоквијума

15.12.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

Rezultati II kolokvijuma

15.12.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

II колоквијум - Руски

15.12.2017


Turizam-Ruski jezik III

II колоквијум из Руског језика

15.12.2017


Turizam-Ruski jezik V

II колоквијум из Руског језика 

15.12.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

II колоквијум из Руског језика 

15.12.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 15.12.2017.

15.12.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati II Kolokvijuma - Analiza poslovanja

14.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

14.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

14.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

14.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU PISMENOG DIJELA REDOVNOG ISPITA IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA I

14.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

14.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA III

14.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA PISMENI ISPIT IZ ITALIJANSKOG JEZIKA V

14.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma

13.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

POPRAVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK I- 13.12.2017 13:53

13.12.2017


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Rezultati II kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana

13.12.2017


Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Rezultati II kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana

13.12.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

OSNOVI MENADŽMENTA - DRUGI KOLOKVIJUM

12.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK I- 12.12.2017 12:40

12.12.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

11.12.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz RPuT_Hotelijerstvo

11.12.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz MKuT

11.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. popravnog kolokvijuma iz RPuT

11.12.2017


Turizam-Računovodstveni menadžment

Kolokvijum

11.12.2017


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Kolokvijum

11.12.2017


Turizam-Računovodstvo

Popravni prvog kolokvijuma

11.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

11.12.2017


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

11.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma (popravni I i II kolokvijuma)

11.12.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati II kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

11.12.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo u hotelijerstvu (popravni II kolokvijuma)

11.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Nadoknada nastave- 11.12.2017 15:05

11.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:07

11.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUA ITALIJANSKI JEZIK III - 11.12.2017 15:08

11.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:15

11.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI JEZIK III- 11.12.2017 15:16

11.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:17

11.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA- 11.12.2017 15:18

11.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Nadoknada nastave - 11.12.2017 15:21

11.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

REZULTATI REDOVNOG KOLOKVIJUMA ITALIJANSKI V - 11.12.2017 15:21

11.12.2017


Turizam-Geoturizam

Popravni I kolokvijuma iz Geoturizma

08.12.2017


Turizam-Turistička geografija

Turistička geografija II kolokvijum

08.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati drugog kolokvijuma iz Osnova turizma

08.12.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati II kolokvijuma iz Osnova turizma

08.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati II kolokkvijuma iz Osnova turizma

08.12.2017


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

obavjestenje_projekti animacija

06.12.2017


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

OBAVJESTENJE_K2

06.12.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

OBAVJESTENJE_K2

06.12.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI POPRAVNI K1

06.12.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Liderstvo II kolokvijum

05.12.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum II

04.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK I- 04.12.2017 17:09

04.12.2017


Turizam-Italijanski jezik V

REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V - 04.12.2017 17:18

04.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK V - 04.12.2017 17:19

04.12.2017


Turizam-Italijnski jezik III

REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI JEZIK III - 04.12.2017 17:20

04.12.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

REDOVNI KOLOKVIJUM ITALIJANSKI III - 04.12.2017 17:26

04.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

NADOKNADA NASTAVE- 04.12.2017 17:28

04.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

REZULTATI POPRAVNI K1

04.12.2017


Turizam-Osnovi ekonomije

REZULTATI POPRAVNI K1

04.12.2017


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

REZULTATI POPRAVNI K1

04.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

TERMIN K2

04.12.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI POPRAVNI K1

04.12.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

TERMIN K2

04.12.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

POPRAVNI K2

04.12.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

TERMIN K2

04.12.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.12.2017


Turizam-Održivi razvoj turizma

Pristupni radovi - 02.12.2017 07:22

02.12.2017


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Pristupni radovi - 02.12.2017 07:26

02.12.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

rezultati popravnog kolokvijuma I

02.12.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB-01.12.2017.

01.12.2017


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Popravni kolokvijuma - 01.12.2017 18:20

01.12.2017


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Popravni kolokvijuma - 01.12.2017 18:27

01.12.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava popravnog 1. kolokvijuma _ RPuT

30.11.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Najava popravnog 1. kolokvijuma _ RPuT

30.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 29.11.2017 10:49

29.11.2017


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Popravni kolokvijum II

28.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM (odgovori)

27.11.2017


Turizam-Geoturizam

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Geoturizam

27.11.2017


Turizam-Turistička geografija

Rezultati I kolokvijuma iz Turističke geografije

27.11.2017


Turizam-Geoturizam

Predavanje iz Geoturizma

27.11.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

Osnovi menadžmenta-popravni prvog kolokvijuma

27.11.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati kolokvijuma

27.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati kolokvijuma

27.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma II kolokvijum

27.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Osnovi turizma II kolokvijum

27.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma II kolokvijum

27.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.11.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 27.11.2017 22:55

27.11.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 27.11.2017 23:15

27.11.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u turizmu

25.11.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

25.11.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Turizam

25.11.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezultati 1. kolokvijuma iz Razumijevanja potrošača u u turizmu_Hotelijerstvo

25.11.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Najava popravnog 1. kolokvijuma _ MKuT

25.11.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Najava popravnog 1. kolokvijuma _ MKuH

25.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OTKAZIVANJE PREDAVANJA

24.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OTKAZIVANJE PREDAVANJA

24.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Popravni kolokvijum

24.11.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Otkazivanje predavanja u utorak 28.11.2017.

24.11.2017


Hotelijerstvo-Tehnologija pripreme hrane

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnologija pripreme hrane

23.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

VJEŽBANJA ZA 24/11 (ODNOSNE ZAMJENICE)

23.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

VJEŽBANJA ZA 24/11 (ODNOSNE ZAMJENICE)

23.11.2017


Turizam-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma I

22.11.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati Kolokvijuma I

22.11.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

POPRAVNI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

22.11.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

POPRAVNI K1 MEDJUKULTURNI MENADZMENT

22.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Osnovi turizma - predavanja

22.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Popravni I kolokvijuma iz Ekonomije

22.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu_popravni K1

22.11.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

Popravni prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi hotelskog menadzmenta

22.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati kolokvijuma

22.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Резултати (поправни првог колоквијума)

22.11.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

Резултати 1-ог поправног колоквијума

22.11.2017


Turizam-Ruski jezik V

Резултати (1-ог) поправног колоквијума

22.11.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

REZULTATI K1 OSNOVI HOTELSKOG MENADZMENTA

22.11.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 1 e 2)

21.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE/VANDREDNIM PREDAVANJIMA

21.11.2017


Turizam-Italijnski jezik III

RJEŠENJA VJEŽBANJA

21.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

RJEŠENJA VJEŽBANJA

21.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Vježbe iz Ekonomije

21.11.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

OSNOVI MENADŽMENTA - rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Dodatak nastavnom materijalu (Unità 2)

21.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Italijanski jezik I

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

21.11.2017


Turizam-Geoturizam

Geoturizam

20.11.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 20.11.2017.

20.11.2017


Turizam-Računovodstvo

Kolokvijum I

20.11.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Kolokvijum I

20.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Turističko pravo

Nova objava - 20.11.2017 18:42

20.11.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 20.11.2017 18:48

20.11.2017


Turizam-Njemački jezik V

Njemački jezik V - bodovi na kolokvijumu

19.11.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Prvi kolokvijum iz Marketing komuniciranja u turizmu

18.11.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Prvi kolokvijum iz Marketing komuniciranja u hotelijerstvu

18.11.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

REZULTATI K1 UPRAVLJANJE KVALITETOM U TURIZMU

15.11.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

K1 Osnovi hotelskog menadzmenta

15.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Termin kolokvijuma

15.11.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

15.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Rezultati kolokvijuma

15.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Резултати колoквијума Руски I

15.11.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Termin kolokvijuma i raspored grupa

15.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Termin kolokvijuma i raspored grupa

15.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Kolokvijum II predmet Poznavanje namirnica i ekološka hrana

14.11.2017


Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Kolokvijum II Predmet: Poznavanje namirnica i ekološka hrana

14.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O NADOKNADI NASTAVE

14.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

14.11.2017


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Rezultati I kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana

14.11.2017


Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Rezultati I kolokvijuma - Poznavanje namirnica i ekološka hrana

14.11.2017


Turizam-Francuski jezik III

Rezultati kolokvijuma

14.11.2017


Turizam-Ruski jezik III

Резултати редовног колоквијума

14.11.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Резултати редовног колоквијума, Руски 5

14.11.2017


Turizam-Italijnski jezik III

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

14.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

14.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ruski jezik I

Термин поправног колоквијума, Руски 1

14.11.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik III

Термин поправног - Руски III

14.11.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik V

Термин поправног - Руски V

14.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

14.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

PRIPREMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

14.11.2017


Hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu

14.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije

13.11.2017


Turizam-Osnovi ekonomije

Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije

13.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi ekonomije

Rezultati I kolokvijuma iz Ekonomije

13.11.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

REZULTATI K1 MEDJUKULTURNI MENADZMENT

13.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

13.11.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

13.11.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati I kolokvijuma iz Osnova turizma

13.11.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

13.11.2017


Turizam-Osnovi hotelskog menadžmenta

K1 Osnovi hotelskog menadzmenta

13.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Bodovi Njemački jezik I - kolokvijum

13.11.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

13.11.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Rezultati I kolokvijuma iz Liderstva u hotelijerstvu

13.11.2017


Turizam-Njemački jezik III

Nova objava - 11.11.2017 14:49

11.11.2017


Turizam-Njemački jezik V

Nova objava - 11.11.2017 14:51

11.11.2017


Turizam-Održivi razvoj turizma

Odlaganje predavanja i vježbi

11.11.2017


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Odlaganje predavanja i vježbi

11.11.2017


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Odlaganje predavanja i vježbi

11.11.2017


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Odlaganje predavanja i vježbi

11.11.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Radni materijal sa predavanja

11.11.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Priprema za kolokvijum

11.11.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati kolokvijuma I

10.11.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Prvi kolokvijum iz Razumijevanja potrosaca u turizmu

09.11.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Prvi kolokvijum iz Razumijevanja potrosaca u turizmu

09.11.2017


Turizam-Istorija umjetnosti i kulture

Istorija umjetnosti i kulture-I kolokvijum

09.11.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati kolokvijuma I

08.11.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati kolokvijuma I

08.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

08.11.2017


Turizam-Osnovi menadžmenta

Prvi kolokvijum - OSNOVI MENADŽMENTA

08.11.2017


Hotelijerstvo-Liderstvo u hotelijerstvu

Prvi kolokvijum iz Liderstva u hotelijerstvu

07.11.2017


Turizam-Turistička geografija

Prvi kolokvijum iz Turističke geografije

07.11.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

07.11.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

07.11.2017


Turizam-Globalni marketing

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

07.11.2017


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

07.11.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

06.11.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Gostujuće predavanje profesora Ilke Lehtole iz Finske

06.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Njemački jezik I

Nova objava - 06.11.2017 19:43

06.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik I

Kolokvijum iz Francuskog jezika I

06.11.2017


Turizam-Francuski jezik III

Kolokvijum iz Francuskog jezika

06.11.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 03.11.2017.

03.11.2017


Turizam-Međukulturni menadžment

medjukulturni menadzment K1

02.11.2017


Turizam-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Obavjestenje_UPRAVLJANJE KVALITETOM_2017

02.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Ekonomija za menadžere u turizmu i hotelijerstvu

Obavjestenje_EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

02.11.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turističkog informacionog sistema

Pomjeranje termina vjezbi

02.11.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU REDOVNOG KOLOKVIJUMA

01.11.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 31.10.2017 09:33

31.10.2017


Turizam-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Poznavanje namirnica i ekološka hrana

31.10.2017


Hotelijerstvo-Poznavanje namirnica i ekološka hrana

Poznavanje namirnica i ekološka hrana

31.10.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 30.10.2017.

30.10.2017


Turizam-Računovodstvo

Računovodstvo

30.10.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Računovodstvo

30.10.2017


Turizam i hotelijerstvo-Osnovi turizma

Prvi kolokvijum iz Osnova turizma

27.10.2017


Turizam-Osnovi turizma

Prvi kolokvijum iz Osnova turizma

27.10.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 27.10.2017.

27.10.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 26.10.2017.

26.10.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 25.10.2017 19:46

25.10.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Kolokvijum I

24.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità introduttiva)

22.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità introduttiva)

22.10.2017


Turizam-Italijnski jezik III

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 7)

22.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

RJEŠENJA VJEŽBANJA (Unità 7)

22.10.2017


Turizam-Osnovi ekonomije

Termini kolokvijuma iz Ekonomije

16.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

16.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

16.10.2017


Turizam-Italijnski jezik III

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

15.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

15.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

15.10.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O VJEŽBANJIMA ZA REDOVNI KOLOKVIJUM

15.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE

15.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE

15.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

GRAMATIČKA VJEŽBANJA ZA 16/10

11.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

GRAMATIČKA VJEŽBANJA ZA 16/10

11.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

KONSULTACIJE

11.10.2017


Turizam-Italijnski jezik III

KONSULTACIJE

11.10.2017


Turizam-Italijanski jezik V

KONSULTACIJE

11.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

KONSULTACIJE

11.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

KONSULTACIJE

11.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

KONSULTACIJE

11.10.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

U vezi nastave u srijedu, 11.10.2017.

10.10.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

U vezi nastave u srijedu, 11.10.2017.

10.10.2017


Turizam-Globalni marketing

NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. I OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 11.10.2017.

10.10.2017


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017. I OBAVJEŠTENJE U VEZI NASTAVE 11.10.2017.

10.10.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017.

09.10.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

NADOKNADA ČASOVA OD 04.10.2017.

09.10.2017


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Nova objava - 06.10.2017 19:30

06.10.2017


Turizam-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE

05.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE

05.10.2017


Turizam-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE

04.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE

04.10.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

OBAVJEŠTENJE O NASTAVNOM MATERIJALU (ITALIJANSKI JEZIK I)

04.10.2017


Turizam-Računovodstvo

Računovodstvo

03.10.2017


Turizam-Računovodstveni menadžment

Računovodstveni menadžment

02.10.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Časovi iz predmeta Strani jezik i civilizacija I

01.10.2017


Turizam-Održivi razvoj turizma

Obavještenje

28.09.2017


Hotelijerstvo-Menadžment specijalizovanih hotela

Obavještenje

28.09.2017


Hotelijerstvo-Menadžment recepcije i hotelskog domaćinstva

Termini kolokvijuma

28.09.2017


Turizam-Menadžment turističkih destinacija

Termini kolokvijuma

28.09.2017


Hotelijerstvo-Ruski jezik I

Ruski jezik 1- Turizam i hotelijerstvo

26.09.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

ČASOVI IZ PREDMETA STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA I

25.09.2017


Turizam-Osnovi turizma

Rezultati iz Osnova turizma

20.09.2017


Turizam-Turistička geografija

Rezultati iz Turističke geografije

20.09.2017


Turizam-Turističke regije

Rezultati iz Turističkih regija

20.09.2017


Turizam-Turističko uređenje prostora

Rezultati iz Turističkog uređenja prostora

20.09.2017


Turizam-Liderstvo u turizmu

Rezultati iz Liderstva u turizmu

20.09.2017


Hotelijerstvo-Osnovi turizma

Rezultati iz Osnova turizma

20.09.2017


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Rezultati iz Turističke geografije

20.09.2017


Turizam-Osnovi poslovne informatike

Rezultati roka avgust-septembar 2017

15.09.2017


Hotelijerstvo-Osnovi poslovne informatike

Rezultati roka avgust-septembar 2017

15.09.2017


Turizam-Italijanski jezik I

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Italijanski jezik II

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Italijnski jezik III

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Italijanski jezik IV

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

Zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

14.09.2017


Turizam-Poslovna statistika

Rezultati ispita u avgustovskom roku

13.09.2017


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Rezultati ispita u avgustovskom roku

13.09.2017


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati avgustovskog roka

13.09.2017


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati avgustovskog roka

13.09.2017


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati avgustovskog roka

13.09.2017


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati avgustovskog roka

13.09.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Turizam-Marketing komuniciranja u turizmu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Turizam-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Turizam-Globalni marketing

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Turizam-Globalni marketing

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Hotelijerstvo-Marketing komuniciranje u hotelijerstvu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Hotelijerstvo-Projekti animacije u hotelijerstvu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Hotelijerstvo-Razumijevanje potrošača u turizmu

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Hotelijerstvo-Globalni marketing menadžment

Rezutati ispita u avgustovskom roku

12.09.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu

05.09.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

Obavještenje o održavanju ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

05.09.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Obavještenje o održavanju ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

05.09.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 04.09.2017 12:53

04.09.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 03.09.2017 18:30

03.09.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 03.09.2017 20:06

03.09.2017


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

AVGUSTOVSKI ROK - Poslovna statistika

01.09.2017


Turizam-Poslovna statistika

AVGUSTOVSKI ROK - Poslovna statistika

01.09.2017


Turizam-Italijanski jezik I

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika II (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika I (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Italijnski jezik III

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika III (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Italijanski jezik IV

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika IV (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika V (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Rezultati pismenog dijela ispita iz italijanskog jezika VI (avgustovski ispitni rok)

31.08.2017


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Nova objava - 31.08.2017 12:31

31.08.2017


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Nova objava - 31.08.2017 12:33

31.08.2017


Turizam-Računovodstvo

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo

31.08.2017


Hotelijerstvo-Računovodstvo

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo

31.08.2017


Turizam-Analiza poslovanja HTP

Rezultati ispita iz predmeta Analiza poslovanja HTP

31.08.2017


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati ispita iz predmeta Analiza poslovanja HTP

31.08.2017


Hotelijerstvo-Računovodstveni menadžment

Rezultati ispita iz predmeta Računovodstveni menadžment

31.08.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu

31.08.2017


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati ispita iz predmeta Finansijski menadžment u turizmu/hotelijerstvu

31.08.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Upis ocjena iz predmeta STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA I i II

30.08.2017


Turizam-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija I

Rezultati ispita iz predmeta Strani jezik i civilizacija

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik I

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik II

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Italijnski jezik III

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik IV

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Obavještenje o održavanju usmenog dijela ispita iz italijanskog jezika (avgustovski ispitni rok)

30.08.2017


Hotelijerstvo-Turističko pravo EU

Nova objava - 30.08.2017 21:29

30.08.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 30.08.2017 21:31

30.08.2017


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Nova objava - 30.08.2017 21:47

30.08.2017


Turizam-Italijanski jezik I

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Italijanski jezik II

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Italijnski jezik III

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Italijanski jezik IV

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Italijanski jezik V

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik I

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik III

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik V

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

Obavještenje o vježbanjima (pismeni dio ispita, avgustovski rok)

27.07.2017


Turizam-Marketing u turizmu

UPIS OCJENA I KONSULTACIJE

09.07.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

UPIS OCJENA I KONSULTACIJE

09.07.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati - Finansijski menadžment u turizmu

03.07.2017


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

03.07.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

UKUPNI REZULTATI - MARKETING U HOTELIJERSTVU

02.07.2017


Turizam-Marketing u turizmu

UKUPNI REZULTATI - MARKETING U TURIZMU

02.07.2017


Turizam-Socijalna psihologija turizma

KONAČNI REZULTATI

02.07.2017


Turizam-Globalni marketing

UKUPNI REZULTATI - GLOBALNI MARKETING

02.07.2017


Turizam-Poslovno pravo u turizmu

Poslovno pravo u turizmu - rezultati ispita

29.06.2017


Hotelijerstvo-Poslovno pravo u turizmu

Poslovno pravo u turizmu - rezultati ispita

29.06.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Rezultati iz Finansijskog menadžmenta - 29.06.2017 14:04

29.06.2017


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Rezultati iz Finansijskog menadžmenta u hotelijerstvu - 29.06.2017 14:07

29.06.2017


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Rezultati iz Analize poslovanja HTP- 29.06.2017 14:08

29.06.2017


Turizam-Turističko uređenje prostora

Rezultati iz Turističkog uređenja prostora - 29.06.2017 14:14

29.06.2017


Hotelijerstvo-Turistička geografija

Rezultati iz Turističke geografije - 29.06.2017 14:19

29.06.2017


Turizam-Turističke regije

Rezultati popravnog ispita iz regija

28.06.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Obavjestenje o terminu konsultacija

27.06.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Obavjestenje o terminu konsultacija

27.06.2017


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati popravnog ispita

27.06.2017


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati popravnog ispita

27.06.2017


Turizam-Globalni marketing

Obavjestenje o terminu konsultacija

27.06.2017


Turizam-Socijalna psihologija turizma

Popravni završnog ispita - Socijalna psihologija turizma

26.06.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Ukupni rezultati prije drugog zavrsnog ispita

25.06.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Ukupni rezultati prije drugog zavrsnog ispita

25.06.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Marketing u turizmu - Rezultati ispita

23.06.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Marketing u hotelijerstvu- rezultati ispita

23.06.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

Nova objava - 22.06.2017 11:54

22.06.2017


Turizam-Italijanski jezik II

zaključne ocjene iz italijanskog jezika II

22.06.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik II

zaključne ocjene iz italijanskog jezika II

22.06.2017


Turizam-Italijanski jezik IV

zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV

22.06.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik IV

zaključne ocjene iz italijanskog jezika IV

22.06.2017


Turizam-Italijanski jezik VI

zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI

22.06.2017


Hotelijerstvo-Italijanski jezik VI

zaključne ocjene iz italijanskog jezika VI

22.06.2017


Turizam-Marketing u turizmu

Rezultati 1. ZI iz MuT - 22.06.2017.

22.06.2017


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

22.06.2017


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati nakon popravnog ispita

22.06.2017


Turizam-Globalni marketing

Obavjestenje o terminu konsultacija

21.06.2017


Hotelijerstvo-Marketing u hotelijerstvu

21.06.2017


Turizam-Poslovna statistika

Rezultati popravnog završnog ispita iz Poslovne statistike - Turizam

21.06.2017


Hotelijerstvo-Poslovna statistika

Rezultati popravnog završnog ispita iz Poslovne statistike - Hotelijerstvo

21.06.2017


Turizam-Globalni marketing

REZULTATI 1. ZAVRSNOG ISPITA IZ GLOBALNOG MARKETINGA - Osnovne studije_Turizam - 18.06.2017.

18.06.2017


Turizam-Osnovi turističkog informacionog sistema

Rezultati ispita

16.06.2017


Hotelijerstvo-Informacioni sistemi u hotelijerstvu

Rezultati ispita

16.06.2017


Turizam-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

16.06.2017


Hotelijerstvo-Internet tehnologije i servisi

Rezultati ispita

16.06.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Strani jezik i civilizacija II - rezultati popravnog ispita

16.06.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Strani jezik i civilizacija II - ukupan broj bodova

16.06.2017


Turizam-Francuski jezik I

Rezultati popravnog ispita

13.06.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 08.06.2017.

08.06.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Nova objava - 05.06.2017 11:59

05.06.2017


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 05.06.2017 12:03

05.06.2017


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Nova objava - 05.06.2017 12:05

05.06.2017


Hotelijerstvo-Analiza poslovanja HTP

Nova objava - 05.06.2017 12:08

05.06.2017


Hotelijerstvo-Finansijski menadžment u hotelijerstvu

Nova objava - 05.06.2017 12:09

05.06.2017


Turizam-Finansijski menadžment u turizmu

Nova objava - 05.06.2017 12:11

05.06.2017


Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita (redovan rok)

05.06.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 05.05.2017.

05.05.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 18.04.2017.

18.04.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 16.03.2017.

16.03.2017


Turizam-Menadžment selektivnog turizma

CULTURWB - 01.02.2017.

01.02.2017