Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu

16.04.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Termin kolokvijuma

09.04.2021


SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu

Rezultati I kolokvijuma

09.04.2021


SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu

Rezultati I kolokvijuma

09.04.2021


SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu

Nastava ZOOM 17.03.2021.

15.03.2021


SPORT FITNESS I TURIZAM - Marketing u sportu i fitnesu

Nastava ZOOM 10.03.2021.

08.03.2021


SPORTSKI MENADŽMENT - Marketing u sportu

Nastava ZOOM 10.03.2021.

08.03.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Drugi termin vježbi

25.02.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Prve vježbe - online

18.02.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Nastava na daljinu

13.02.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment

Konačni prijedlog ocjena

03.02.2021


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Rezultati završnog ispita od 19.1.2021. godine

19.01.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment

Rezultati prije popravnog Završnog ispita

18.01.2021


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Termini ZI

18.01.2021


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Raspored polaganja završnog ispita i pregled do sada osvojenih bodova

17.01.2021


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Sportski menadžment

Rezultati prije popravnog II kolokvijuma

29.12.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati 2. kolokvijuma

27.12.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati 2. kolokvijuma

24.12.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Termin popravnog kolokvijuma

21.12.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Raspored grupa za održavanje vježbi 22.12.2020. godine

21.12.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Popravni kolokvijum

16.12.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati popravnog 1. kolokvijuma

16.12.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Raspored grupa za održavanje vježbi 15.12.2020.

13.12.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Vježbe - 08.12.2020

08.12.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za popravni kolokvijum

08.12.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link kolokvijum

02.12.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za popravni kolokvijum

30.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

30.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link kolokvijum

25.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Vježbe 24. novembra 2020. godine

24.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

23.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

20.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

20.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA

taktika i strategija izabranog sporta - FUDBAL

18.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Vježbe 17.11.2020. godine

17.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

16.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

16.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

16.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati 1. kolokvijuma

15.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati 1. kolokvijuma

15.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 (TEORIJA)

11.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanje

10.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

10.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Raspored grupa za održavanje vježbi 2.11.2020.

03.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Nastava u prvoj nedjelji novembra

01.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

materijal i informacije u vezi ispita

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Informacije u vezi ispita i matrijal

28.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Online vježbe

27.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7