Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link kolokvijum

25.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Vježbe 24. novembra 2020. godine

24.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

23.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

20.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

20.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA

taktika i strategija izabranog sporta - FUDBAL

18.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Vježbe 17.11.2020. godine

17.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

16.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

16.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

16.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Rezultati 1. kolokvijuma

15.11.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Rezultati 1. kolokvijuma

15.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 (TEORIJA)

11.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanje

10.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

10.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Raspored grupa za održavanje vježbi 2.11.2020.

03.11.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Nastava u prvoj nedjelji novembra

01.11.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

link za predavanja

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

link za predavanja

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Ekonomika za menadžere u sportu

materijal i informacije u vezi ispita

28.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Osnove menadžmenta u sportu

Informacije u vezi ispita i matrijal

28.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Online vježbe

27.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Online vježbe

19.10.2020


SPORTSKI MENADŽMENT - Liderstvo u sportu

Predavanje preko bbb platforme

14.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Izmijenjeni termin vježbi (13.10)

13.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Treća nedjelja nastave

12.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

Fudbal-tehnika,metodika - ZOOM predavanje

11.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

Grupni rad u sali

11.10.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Online vježbe u drugoj sedmici nastave

06.10.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Funkcionalni stilovi publicističko - novinarski

Informacija o uvodnom predavanju

29.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Stilistika i retorika

Informacija o uvodnom predavanju

29.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

on line predavanje (ZOOM)

27.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Pravopis i pravogovor

Predavanja Pravopis i pravogovor, Uvod u novinarstvo

27.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Nastava u prvoj nedjelji

27.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Rezultati polaganja u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

17.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - tehnika, metodika

REZULTATI ISPITA OD 04.09.

06.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - taktika

REZULTATI ISPITA OD 04.09.

06.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - TAKTIKA I STRATEGIJA IZABRANOG SPORTA

REZULTATI ISPITA TAKTIKA I STRATEGIJA FUDBALA OD 04.09.

06.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa pionira u izab.sportu

REZULTATI ISPITA TRENAZNI PROCES I PRAKSA PIONIRA U FUDBALU OD 04.09.

06.09.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu

Izmijenjeni termini provjera znanja u prvom terminu septembarskog ispitnog roka

03.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu

Promjena termina provjera znanja u septembarskom roku

03.09.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - taktika

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - taktika

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa kadeta u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa seniora u izab.sportu

KONACNE OCJENE NAKON POPRAVNOG ISPITA

07.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Istraživanja u sportu

Nova objava - 07.07.2020 20:33

07.07.2020


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - taktika

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

05.07.2020


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Trenažni proces i tr.praksa omladin. u izab.sportu

OCJENE NAKON ZAVRSNOG ISPITA

05.07.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6