Obavještenja za predmete - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje


SPORTSKI MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA U SPORTU

Evidencija 3

16.10.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU

Materijal -predavanje

15.10.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali za vježbe - 2019.

24.09.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Obavještenje o promjeni ispitnih termina u septembarskom roku

29.08.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Obavještenje o promjeni ispitnih termina u septembarskom roku

29.08.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - MARKETING U SPORTU

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

05.06.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati kolokvijuma

21.04.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Termin kolokvijuma

18.04.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - MARKETING U SPORTU

Rezultati I kolokvijuma

12.04.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - PLIVANJE I VATERPOLO I

Praktična nastava iz predmeta plivanje

22.03.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali sa predavanja

01.03.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali za vježbe

01.03.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - MARKETING U SPORTU

Rezultati nakon II kolokvijuma

18.02.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati nakon popravnog završnog ispita i konačni predlog ocjena

09.02.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

05.02.2019


SPORTSKI TRENER - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

05.02.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU

Rezultati nakon zavrsnog

31.01.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

21.01.2019


SPORTSKI TRENER - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon završnog ispoita sa predlogom ocjena

21.01.2019


SPORTSKI MENADŽMENT - EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU

Rezulati nakon odrzanog zavrsnog ispita-dodatno obavjestenje

20.01.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati završnog ispita u redovnom terminu

18.01.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Grupe za polaganje završnog ispita

14.01.2019


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon I i II kolokvijuma

02.01.2019


SPORTSKI TRENER - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati nakon I i II kolokvijuma

02.01.2019


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati popravnog kolokvijuma i bodovno stanje prije završnog ispita

28.12.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Urađene vježbe iz Open Office Calc / Excel (drugi i treći termin)

28.12.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Priprema za ispit

28.12.2018


SPORTSKI MENADŽMENT - EKONOMIKA ZA MENADŽERE U SPORTU

Rezultati kolokvijuma 13.12.2018

13.12.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati kolokvijuma

27.11.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sportski menadžment

16.11.2018


SPORTSKI TRENER - SPORTSKI MENADŽMENT

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Sportski menadžment

16.11.2018


SPORTSKI MENADŽMENT - OSNOVE MENADŽMENTA U SPORTU

Gostovanje u FK "Sutjeska"

02.11.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Domaći zadaci

23.10.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Raspored grupa za održavanje vježbi

02.10.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Konačni rezultati sa predlogom ocjena

27.06.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Pregled ostvarenih poena tokom nastave

31.05.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

25.05.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali sa svih termina vježbi

18.05.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rješenja zadataka sa jedanaestog i dvanaestog termina vježbi

18.05.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali sa prva tri termina vježbi

02.03.2018


SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Prvi domaći zadatak i termin predaje

02.03.2018


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2018


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

22.01.2018


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

26.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

26.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

26.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka

14.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Četvrti domaći zadatak

14.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Četvrti domaći zadatak

14.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Četvrti domaći zadatak

14.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka

14.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka

14.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Termin popravnog kolokvijuma

13.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Termin popravnog kolokvijuma

13.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Termin popravnog kolokvijuma

13.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Bodovno stanje nakon kolokvijuma

08.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Bodovno stanje nakon kolokvijuma

08.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Bodovno stanje nakon kolokvijuma

08.12.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka

08.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka

08.12.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka

08.12.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma

24.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma

24.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma

24.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Deveti termin vježbi

20.11.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Deveti termin vježbi

20.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Deveti termin vježbi

20.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka

14.11.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka

14.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka

14.11.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

14.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

14.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

14.11.2017


SPORTSKI MENADŽMENT - LIDERSTVO U SPORTU

LIDERSTVO U SPORTU

08.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Termin kolokvijuma

07.11.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Termin kolokvijuma

07.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Termin kolokvijuma

07.11.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijal za sedmi termin vježbi

06.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijal za sedmi termin vježbi

06.11.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijal za sedmi termin vježbi

06.11.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijal za šesti termin vježbi

30.10.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Drugi domaći zadatak

30.10.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijal za šesti termin vježbi

30.10.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Drugi domaći zadatak

30.10.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijal za šesti termin vježbi

30.10.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Drugi domaći zadatak

30.10.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

30.10.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

30.10.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Evidencija dosadašnjih aktivnosti

30.10.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Materijali sa prvih pet termina vježbi

24.10.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Termin predaje prvog domaćeg zadatka

24.10.2017


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SPORTU

Postavka prvog domaćeg zadatka

24.10.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Materijali sa prvih pet termina vježbi

24.10.2017


SPORTSKI TRENER - INFORMATIKA I RAČUNARSTVO

Postavka prvog domaćeg zadatka

24.10.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Materijali sa prvih pet termina vježbi

24.10.2017


SPORTSKO NOVINARSTVO - PRIMIJENJENA INFORMATIKA

Postavka prvog domaćeg zadatka

24.10.2017


SPORTSKI MENADŽMENT - MENADŽMENT RESURSIMA U SPORTU

Nova objava - 24.08.2017 14:31

24.08.2017


SPORT I FITNESS - MENADŽMENT U SPORTU I FITNESSU

Popravni završnog ispita - Menadžment u sportu i fitnesu

26.06.2017


FIZIČKA KULTURA - LIDERSTVO U SPORTU

Popravni završnog ispita - Liderstvo u sportu

26.06.2017


SPORTSKI TRENER - DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU

Popravni završnog ispita - Društveni odnosi u sportu

26.06.2017


FIZIČKA KULTURA - DRUŠTVENI ODNOSI U SPORTU

Popravni završnog ispita - Društveni odnosi u sportu

26.06.2017


SPORTSKI TRENER - BIOMEHANIKA I

Popravni završnog ispita - Biomehanika I

26.06.2017


FIZIČKA KULTURA - BIOMEHANIKA I

Popravni završnog ispita - Biomehanika I

26.06.2017


FIZIČKA KULTURA - ODBOJKA -TAKTIKA

Popravni završnog ispita

15.06.2017


FIZIČKA KULTURA - RITMIČKA GIMNASTIKA

Popravni ispit - Ritmička gimnastika

30.05.2017


FIZIČKA KULTURA - KOREKTIVNA GIMNASTIKA I

Popravni ispit - Korektivna gimnastika I

30.05.2017