Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   30.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta   25.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TERMINU KOLOKVIJUMA
SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   24.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
FIZIČKA KULTURA - Društveni odnosi u sportu   24.04.2020
   OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Liderstvo u sportu   24.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
FIZIČKA KULTURA - Liderstvo u sportu   24.04.2020
  OBAVJEŠTENJE O TEMINU KOLOKVIJUMA
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   24.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   23.04.2020
  Online vježbe
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - ENGLESKI JEZIK II   21.04.2020
  Nova objava - 21.04.2020 13:46 obavjestenje o terminu online nastave
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - ENGLESKI JEZIK II   21.04.2020
  Nova objava - 21.04.2020 14:04 materijal za 23.04.2020.
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Jezik masovnih medija   20.04.2020
  Predavanje ZOOM, Jezik masovnih medija
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   18.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   18.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   12.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   12.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   09.04.2020
  Online vježbe
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Jezik masovnih medija   08.04.2020
  Predavanje Zoom
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - ENGLESKI JEZIK II   07.04.2020
  Nova objava - 07.04.2020 19:04 Material for ESL Classes for 9th of April 2020
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Fudbal - taktika   05.04.2020
  OBAVJEŠTENJE - ZOOM Meeting – 9.04.2020. u 12:30h
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Teorija i pravila individualnih sportova   05.04.2020
  OBAVJEŠTENJE - ZOOM Meeting – 8.04.2020. u 12:00h
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   05.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   05.04.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   03.04.2020
  Sa online vježbi
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   02.04.2020
  Online vježbe
FIZIČKA KULTURA - Društveni odnosi u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Liderstvo u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
FIZIČKA KULTURA - Liderstvo u sportu   27.03.2020
  ZOOM Meeting - 1.4.2020. godine
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   26.03.2020
  Online nastava
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   26.03.2020
  Materijal _google drive link
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   26.03.2020
  Materijal _google drive link
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   26.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   26.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - ENGLESKI JEZIK II   24.03.2020
  Nova objava - 24.03.2020 12:15 Material fo ESL classes for 26th of March, 2020
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Jezik masovnih medija   24.03.2020
  Onlajn nastava
FIZIČKA KULTURA - Liderstvo u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Liderstvo u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
SPORTSKI TRENER - Društveni odnosi u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
FIZIČKA KULTURA - Društveni odnosi u sportu   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta   20.03.2020
  UČENJE NA DALJINU
SPORT I FITNESS - Resursi u sportu   18.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme
SPORTSKI MENADŽMENT - Upravljanje ljudskim resursima u sportu   18.03.2020
  Termin predavanja preko ZOOM platforme+ online kursevi
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   17.03.2020
  Materijali sa predavanja
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Jezik masovnih medija   17.03.2020
  Jezik masovnih medija
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   16.03.2020
  Materijali za vježbe
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   16.03.2020
  Domaći zadaci (sadrže pitanja za teorijski kolokvijum)
SPORTSKI NOVINARI I TRENERI - Informacione tehnologije u sportu   16.03.2020
  Provjere znanja i priprema za ispit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8