Obavještenja za predmete - FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE


FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   13.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   13.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   13.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   08.12.2017
  Bodovno stanje nakon kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   08.12.2017
  Bodovno stanje nakon kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   08.12.2017
  Bodovno stanje nakon kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   08.12.2017
  Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   08.12.2017
  Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   08.12.2017
  Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.11.2017
  Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   24.11.2017
  Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   24.11.2017
  Evidencija aktivnosti prije kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   20.11.2017
  Deveti termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   20.11.2017
  Deveti termin vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   20.11.2017
  Deveti termin vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   14.11.2017
  Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.11.2017
  Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   14.11.2017
  Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   14.11.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   14.11.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   14.11.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKI MENADŽMENT - Liderstvo u sportu   08.11.2017
  LIDERSTVO U SPORTU
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   07.11.2017
  Termin kolokvijuma
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   07.11.2017
  Termin kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   07.11.2017
  Termin kolokvijuma
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   06.11.2017
  Materijal za sedmi termin vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   06.11.2017
  Materijal za sedmi termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   06.11.2017
  Materijal za sedmi termin vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   30.10.2017
  Materijal za šesti termin vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   30.10.2017
  Drugi domaći zadatak
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Materijal za šesti termin vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Drugi domaći zadatak
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   30.10.2017
  Materijal za šesti termin vježbi
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   30.10.2017
  Drugi domaći zadatak
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   30.10.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   30.10.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   30.10.2017
  Evidencija dosadašnjih aktivnosti
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   24.10.2017
  Materijali sa prvih pet termina vježbi
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   24.10.2017
  Termin predaje prvog domaćeg zadatka
FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - Informacione tehnologije u sportu   24.10.2017
  Postavka prvog domaćeg zadatka
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.10.2017
  Materijali sa prvih pet termina vježbi
SPORTSKI TRENER - Informatika i računarstvo   24.10.2017
  Postavka prvog domaćeg zadatka
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   24.10.2017
  Materijali sa prvih pet termina vježbi
SPORTSKO NOVINARSTVO - Primijenjena informatika   24.10.2017
  Postavka prvog domaćeg zadatka
SPORTSKI MENADŽMENT - Menadžment resursima u sportu   24.08.2017
  Nova objava - 24.08.2017 14:31
SPORT I FITNESS - Menadžment u sportu i fitnessu   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Menadžment u sportu i fitnesu
SPORTSKI TRENER - Biomehanika I   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Biomehanika I
FIZIČKA KULTURA - Biomehanika I   26.06.2017
  Popravni završnog ispita - Biomehanika I
FIZIČKA KULTURA - ODBOJKA -TAKTIKA   15.06.2017
  Popravni završnog ispita
FIZIČKA KULTURA - RITMIČKA GIMNASTIKA   30.05.2017
  Popravni ispit - Ritmička gimnastika

1 ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8