Obavještenja za predmete - FILOZOFSKI FAKULTET


PEDAGOGIJA - OPŠTA PSIHOLOGIJA  
  Nova objava - 21.11.2020 23:59
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   08.02.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   08.02.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I   03.02.2023
  METODIKA E MATEMATIKES I (Rezultatet)
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Metodika nastave matematike III   03.02.2023
  METODIKA E MATEMATIKES III (Rezultatet)
SOCIOLOGIJA - Statističke metode   03.02.2023
  Termin popravnog završnog ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - ENGLESKI JEZIK I   03.02.2023
  Engleski jezik I, popravni završni ispit, rezultati
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   03.02.2023
  Termin popravnog završnog ispita
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   03.02.2023
  Termin popravnog završnog ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   03.02.2023
  Termin popravnog završnog ispita
PEDAGOGIJA - ENGLESKI JEZIK I   03.02.2023
  Engleski jezik I, popravni završni ispit, rezultati
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - MATEMATIKA I   30.01.2023
  Nderrimi i afatit te provimit. Nova objava - 30.01.2023 22:01
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   29.01.2023
  Termin za pregled radova
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   29.01.2023
  Termin za pregled radova
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   29.01.2023
  Rezultati završnog ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   27.01.2023
  Rezultati završnog ispita nakon pregleda radova (zadaci)
PEDAGOGIJA - UVOD U INFORMATIKU   26.01.2023
  Nova objava - 26.01.2023 14:23
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   26.01.2023
  Termin popravnog završnog ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   21.01.2023
  Rezultati završnog ispita
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   21.01.2023
  Rezultati završnog ispita
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - Matematika I   16.01.2023
  Rezultatit e provimeve
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   14.01.2023
  Rezultati završnog ispita
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   11.01.2023
  Termin završnog ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - OSNOVI INFORMATIKE   09.01.2023
  Termin ispita
ISTORIJA - Informatika i istorija I   09.01.2023
  Termin ispita
ISTORIJA - Informatika i istorija I   09.01.2023
  Termin ispita
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   09.01.2023
  Termin završnog ispita
PEDAGOGIJA - UVOD U INFORMATIKU   05.01.2023
  Termin završnog ispita
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - MATEMATIKA I   02.01.2023
  Rezultatet aktuale nga Matematika 1
STUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU - MATEMATIKA III   02.01.2023
  Rezultatet aktuale nga Matematika 3
OBRAZOVANJE UČITELJA - OSNOVI INFORMATIKE   28.12.2022
  Vježbe zakazane za 28.12.2022 će se održati preko Zoom-a
ISTORIJA - Informatika i istorija I   28.12.2022
  Vježbe zakazane za 28.12.2022 će se održati preko Zoom-a
ISTORIJA - Informatika i istorija I   28.12.2022
  Vježbe zakazane za 28.12.2022 će se održati preko Zoom-a
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   27.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   27.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   25.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   22.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - SOCIOLOGIJA RELIGIJE   22.12.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma sa zbirom bodova
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   16.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - Migracije i održivi razvoj u Crnoj Gori   15.12.2022
  REZULTATI DRUGOG KOLKOKVIJUMA
SOCIOLOGIJA - SOCIOLOGIJA RELIGIJE   14.12.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - SOCIOLOGIJA PORODICE I   12.12.2022
  REZULTATI DRUGOG KOLKOKVIJUMA
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   10.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
PREDŠKOLSKO VASPITANJE i OBRAZOVANJE - Statistička analiza   09.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   09.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - STATISTIKA U SOCIOLOGIJI   08.12.2022
  Termin kolokvijuma
SOCIOLOGIJA - Sociologija grada   07.12.2022
  REZULTATI DRUGOG KOLKOKVIJUMA
OBRAZOVANJE UČITELJA - STATISTIKA   04.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma
PSIHOLOGIJA - Osnovi statistike   04.12.2022
  Termin popravnog kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 66