Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Predavanja za sedmu nastavnu nedjelju

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Vjezbe za sedmu nastavnu nedjelju

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

JFLAP i LL aplet

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE

JavaScript

29.03.2020


MATEMATIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu i vjezbe

29.03.2020


MATEMATIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu za 25.3.

29.03.2020


NASTAVA BIOLOGIJE - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu

29.03.2020


NASTAVA BIOLOGIJE - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu za 25.3.

29.03.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu

29.03.2020


FIZIKA - PSIHOLOGIJA

Materijal za nastavu za 25.3.

29.03.2020


FIZIKA - OSCILACIJE I TALASI

Vježbe I

29.03.2020


MATEMATIKA - STATISTIKA

Predavanja

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 2

Obavještenja i materijali za engleski jezik

29.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - ENGLESKI JEZIK II

Obavještenja i materijali za engleski jezik

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4

Obavještenja i materijali za engleski jezik

29.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - ENGLESKI JEZIK IV

Obavještenja i materijali za engleski jezik

29.03.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE

Materijali za VIII radnu nedjelju i informacija o online nastavi

29.03.2020


MATEMATIKA - ANALIZA 2

A B Analiya 2 Ispravka stranice vježbanja od 27. 03. 2020

29.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - SOFTVER INŽENJERING

Obavještenje

29.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

Obavještenje

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Obavještenje

29.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

Obavještenje

29.03.2020


MATEMATIKA - ANALIZA 2

A B Analiza 2 Lekcija 20.03.2020

29.03.2020


MATEMATIKA - ANALIZA 2

A B Analiza 2 Lekcija 30.03.2020 20:53

29.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

Obavještenje

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

Obavještenje

29.03.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 8

29.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 8

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 8

29.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 8

29.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Klasterizacija

29.03.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA

Prezentacija: podrazdio Ascomycotina

29.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Predavanja VII sedmica

28.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 4

U prilogu su zadaci sa nekim rjesenjima za oblasti Rimanov integral i Integral na mnogostrukosti.

28.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Vježbe VII i VIII sedmica

28.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II

Obavještenje

28.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Obavještenje

28.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Nastava2

28.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Nastava2

28.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Nastava2

28.03.2020


MATEMATIKA - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Nastava2

28.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIČKO MODELIRANJE

Svojstvene vrijednosti

27.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Vježbe za 7.sedmicu

27.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Nastava - 7.nedjelja

27.03.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Dodatni materijal (7.nedjelja)

27.03.2020


MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Наставни материјал на мудл-платформи

27.03.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2

Sedma nedjelja - vježbe

27.03.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Наставни материјал на мудл-платформи

27.03.2020


MATEMATIKA - PSIHOLOGIJA

Online nastava

27.03.2020


NASTAVA BIOLOGIJE - PSIHOLOGIJA

Online nastava

27.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 122