Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


MATEMATIKA - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Vježbe

17.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Vježbe

17.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Vježbe

17.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Vježbe

17.02.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE

Vježbe

17.02.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA II

Vježbe

17.02.2020


BIOLOGIJA - FIZIKA

Dopunjeni raspored rada u labaratoriji - 17.02.2020 10:52

17.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE

Uvod, HTML, CSS

17.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 1

17.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Predavanje 2

17.02.2020


MATEMATIKA - ALGEBRA 2

Nova objava - 16.02.2020 15:03

16.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA 2

Nova objava - 16.02.2020 15:09

16.02.2020


MATEMATIKA - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA

Katalog

14.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

Dogovorni čas

14.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - SOCIOLOŠKI ASPEKTI OBRADE INFORMACIJA

Dodatni termin

14.02.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II /OPTIKA/

Nova objava - 13.02.2020 12:39

13.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA IV

Literatura

13.02.2020


BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA II

DOGOVORNI ČAS - 13.02.2020 17:09

13.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II

Aplikacija sa časova

13.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Aplikacija sa časova

13.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - prvi čas vježbi

13.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - prvi čas vježbi

13.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - prvi čas vježbi

13.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - uvod

13.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - uvod

13.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

MIPS - uvod

13.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

prvo predavanje

12.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - EKOFIZIOLOGIJA

katalog i prvo predavanje

12.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

prvo predavanje i katalog

12.02.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - LJEKOVITO BILJE I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 12.02.2020 08:24

12.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Nastava za 13.02.2020.

12.02.2020


MATEMATIKA - ALGEBARSKA TOPOLOGIJA

Predavanja

12.02.2020


BIOLOGIJA - FIZIKA

Raspored rada u labaratoriji - 12.02.2020 12:19

12.02.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

11.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Termin vježbi

11.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Bodovno stanje

10.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FINANSIJSKA MATEMATIKA 2

Termin održavanja prvog časa

10.02.2020


BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I

Udzbenici

10.02.2020


MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 2

Udzbenik

10.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 2

Udzbenik

10.02.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK II

Udzbenik

10.02.2020


MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 4

Udzbenik

10.02.2020


BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK III

Udzbenik

10.02.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4

Udzbenik

10.02.2020


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Udzbenik

10.02.2020


MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Časovi vježbi

10.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Predavanja

10.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Термини одржавања тестова

10.02.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Информације и План рада

10.02.2020


RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARSKE MREŽE

Термини одржавања колоквијума

10.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 115