Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


RAČUNARSKE NAUKE - DISTRIBUIRANI RAČUNARSKI SISTEMI

Резултати испита у јунском испитном року

11.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2

Popravni kolokvijum i završni ispi

10.07.2020


MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2

Rezultati iz Kompleksne analize II.

10.07.2020


MATEMATIKA - PARCIJALNE JEDNAČINE

Obavještenje

10.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARCIJALNE JEDNAČINE

Obavještenje

10.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

rezultati popravnog zavrsnog

10.07.2020


MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA

Rezultati popravnog kolokvijuma - svi smjerovi

10.07.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE

RASPORED STUDENATA ZA POLAGANJE ISPITA - EKOLOGIJA BILJAKA I EKOLOGIJA BILJAKA I

09.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Termin pregleda radova

09.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZICI

Zaključne ocjene

09.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Zaključne ocjene

09.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DATA MINING

Zaključne ocjene

09.07.2020


MATEMATIKA - ALGEBARSKA TOPOLOGIJA

Poeni - tekuće stanje

09.07.2020


MATEMATIKA - LINEARNA ALGEBRA 2

Резултати поправног завршног испита

09.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Grupe

09.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog ispita

09.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

08.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

08.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Pomjeranje popravnog završnog ispita

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Promjena termina ispita

08.07.2020


MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Евиденција поена по увиду у радове

08.07.2020


MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2

Nova objava - 08.07.2020 11:22

08.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II

Popravni završni ispit

08.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Popravni završni ispit

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Popravni završni ispit

08.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - STRUKTURE PODATAKA

Popravni zavrsni ispit

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - STRUKTURE PODATAKA

Popravni zavrsni ispit

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE

Odbrana projekata i anketa

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI

Anketa i prijava za završni ispit

08.07.2020


BIOLOGIJA-EKOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

Popravni ispit iz Biostatistike

08.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 2

Anketa i rezultati ispita

08.07.2020


MATEMATIKA - PROGRAMIRANJE 2

Anketa i rezultati ispita

08.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 2

Anketa i rezultati ispita

08.07.2020


MATEMATIKA - PARCIJALNE JEDNAČINE

Popravni kolokvijum i popravni završni ispit

08.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMIRANJE II

Anketa i rezultati ispita

08.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARCIJALNE JEDNAČINE

Popravni kolokvijum i popravni završni ispit

08.07.2020


MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 2

Rezultati popravnog ispita

07.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2

C smjer Rezultati posle završnog ispita iz Analze 2 07.07.2020 12:51

07.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2

C smjer Dopuna rezultata Analiza 2 - 07.07.2020 13:15

07.07.2020


MATEMATIKA - ANALIZA 2

Rezultati završnog ispita

07.07.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2

Rezultati završnog ispita

07.07.2020


MATEMATIKA - METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 2

Rezultati završnog ispita

07.07.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE

rezultati popravnog kolokvijuma

07.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Vazno-promjena termina ispita

06.07.2020


BIOLOGIJA - MATEMATIKA

pregled radova ispita od 04.07.

06.07.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Završni ispit

06.07.2020


FIZIKA - OSCILACIJE I TALASI

Rezultati završnog ispita

06.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Прелиминарни резултати испита у другом термину јунског рока

06.07.2020


BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA II

Nova objava - 06.07.2020 20:29

06.07.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA IV

Измијењен термин одржавања поправног испита

06.07.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 145