Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   26.10.2021
  Termin ispita, septembarski rok
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 1   26.10.2021
  Materijal za petu sedmicu
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA   26.10.2021
  REZULTATI KOLOKVIJUMA
FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I   25.10.2021
  Pozivnica za zoom nastavu.
BIOLOGIJA - BIOLOŠKE ZBIRKE   25.10.2021
  Ovonedeljne nastavne aktivnosti
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.10.2021
  Vježbe
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.10.2021
  Vježbe
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.10.2021
  Vježbe
RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA   25.10.2021
  Vježbe
FIZIKA - MATEMATIČKE METODE U FIZICI   25.10.2021
  Termin kolokvijuma iz Matematičkih metoda
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA I   25.10.2021
  Nova objava - 25.10.2021 18:35
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   24.10.2021
  Vježbe 4
RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1   24.10.2021
  Vježbe 4
MATEMATIKA - ANALIZA 1   24.10.2021
  Vježbe 4
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMIRANJE I   24.10.2021
  Online predavanja 27.10.
MATEMATIKA - PROGRAMIRANJE 1   24.10.2021
  Online predavanja 27.10.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   24.10.2021
  Online predavanja 27.10.
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1   24.10.2021
  Online predavanja 27.10.
RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   24.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   24.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA - UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU   24.10.2021
  Obavještenje
BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA   24.10.2021
  Test
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU   24.10.2021
  Predavanja
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.10.2021
  Vježbe 1
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.10.2021
  Vježbe 1
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   24.10.2021
  Vježbe 1
BIOLOGIJA - METODOLOGIJA NAUČNOG RADA   23.10.2021
  Nova objava - 23.10.2021 19:53
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - FIZIČKE I ELEKTRONSKE OSNOVE RAČUNARSKIH SISTEMA   22.10.2021
  Nova objava - 22.10.2021 09:19 Link za video lekciju IV iz FEOKS-a
MATEMATIKA - OPTIMALNO UPRAVLJANJE   22.10.2021
  Vježbe 2
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   22.10.2021
  Vježbe 2
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   22.10.2021
  Vježbe 2
MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE   22.10.2021
  Vježbe 2
RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE   22.10.2021
  Vježbe 2
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI JEZICI   22.10.2021
  Materijali
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA   22.10.2021
  PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PERIFERIJE I INTERFEJSI   21.10.2021
  Ulazni digitalni portovi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - AKTUARSKA MATEMATIKA   21.10.2021
  Materijal 1. dio
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA ALGI   20.10.2021
  Materijal za TREĆU laboratorijsku vježbu
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA   20.10.2021
  Koncept i satnica sutrašnje nastave
BIOLOGIJA - BIOGEOGRAFIJA   20.10.2021
  Istorijska fitogeografija - prezentacija
MATEMATIKA - OPTIMALNO UPRAVLJANJE   19.10.2021
  trece predavanje
MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 3   19.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 3   19.10.2021
  Obavještenje
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK III   19.10.2021
  Obavještenje
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK II   19.10.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE   19.10.2021
  cetvrto online predavanje
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MAŠINSKO UČENJE   19.10.2021
  Predavanje 22.10.2021
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MAŠINSKO UČENJE   19.10.2021
  Predavanje 22.10.2021
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - FUNKCIONALNA ANALIZA   19.10.2021
  Termin vježbi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 228