Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARSKE MREŽE

Termin vježbi za narednu sedmicu

06.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - RAČUNARSKE MREŽE

Termin vježbi za narednu sedmicu

06.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Uvod

06.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Data warehousing 1

06.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Data warehousing 2

06.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Zadatak

06.03.2021


MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 4

Vježbe - online 05.03

05.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4

Vježbe - online 05.03.

05.03.2021


FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV

Vježbe - online 05.03.

05.03.2021


BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK III

Vježbe - online 05.03.

05.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4

Vježbe - online 05.03.

05.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - ENGLESKI JEZIK IV

Vježbe - online 05.03.

05.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - ALGORITMI NA GRAFOVIMA

Резултати испита у КОВИД року

05.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4

Predavanja iz Engleskog 4

05.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - ENGLESKI JEZIK IV

Predavanja iz Engleskog 4

05.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA

Rezultati polaganja u dodatnom martovskom roku

04.03.2021


MATEMATIKA - ANALIZA 1

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

04.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

04.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

04.03.2021


FIZIKA - UVOD U ASTRONOMIJU I ASTROFIZIKU

евиденција бодова после првог теста

03.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - BIOINFORMATIKA

Seminarski radovi

03.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - BIOINFORMATIKA

Seminarski radovi

03.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA RIZIKA

Link za pristup predavanju

03.03.2021


BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA

III predavanje: Sekundarni metaboliti biljaka

03.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNO PROGRAMIRANJE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


MATEMATIKA - OPTIMALNO UPRAVLJANJE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


MATEMATIKA - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE

Rezultati nakon martovskog roka i predlog ocjena

03.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Link za pristup predavanju

03.03.2021


FIZIKA - OPTIKA

Nova objava - 03.03.2021 20:58 Link video predavanja Geometrijska_Optika_4

03.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA

Obavještenje

03.03.2021


MATEMATIKA - LINEARNA ALGEBRA 2

Zoom konsultacije večeras

02.03.2021


BIOLOGIJA - MATEMATIKA

zadaci za vjezbu

02.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II

Odlaganje časa vježbi

02.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Odlaganje časa vježbi

02.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA

Odlaganje časa vježbi

02.03.2021


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE II

Pozivnica za zoom nastavu.

02.03.2021


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Materijali za ovonedeljno predavanje i vježbu

02.03.2021


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE

Terenska vježba

01.03.2021


EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA - BIOSTATISTIKA

zadaci za vjezbu, 2. predavanje

01.03.2021


MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

Predavanje br.3

01.03.2021


BIOLOGIJA - INSTRUMENTALNE METODE U BIOLOGIJI

Nova objava - 01.03.2021 12:51Obavještenje za vježbe

01.03.2021


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II

Vjezbe - 3.sedmica

01.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 2

Vjezbe - 3.sedmica

01.03.2021


FIZIKA - MATEMATIKA II

Vjezbe - 3.sedmica

01.03.2021


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA

Vjezbe - 3.sedmica

01.03.2021


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Vjezbe - 3.sedmica

01.03.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 192