Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


BIOLOGIJA - BIOCENOLOGIJA   24.05.2022
  Materijal za vježbe - Ekološka niša
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI JEZIK C   24.05.2022
  Termin trećeg testa
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - INTERNET TEHNOLOGIJE   24.05.2022
  Vježbe
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - INTERNET TEHNOLOGIJE   24.05.2022
  Vježbe
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   24.05.2022
  Forma za prijavu za redovni kolokvijum
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   24.05.2022
  Forma za prijavu za redovni kolokvijum
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   24.05.2022
  Forma za prijavu za redovni kolokvijum
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   24.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   24.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   24.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARALELNI ALGORITMI   24.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   24.05.2022
  Prijava za popravni kolokvijum iz Principa parogramiranja (ABCD)
MATEMATIKA - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   24.05.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   24.05.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING   24.05.2022
  Kolokvijum
RAČUNARSKE NAUKE - STRUKTURE PODATAKA   24.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - STRUKTURE PODATAKA   24.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   23.05.2022
  Završni ispit - prvi termin
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   23.05.2022
  Završni ispit - prvi termin
MATEMATIKA - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   23.05.2022
  Završni ispit - prvi termin
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI   23.05.2022
  Završni ispit - prvi termin
RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA   23.05.2022
  Obavještenje
MATEMATIKA - ANALIZA 4   23.05.2022
  Obavještenje
BIOLOGIJA - EKOLOGIJA VEGETACIJE   23.05.2022
  Satnica testa
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   23.05.2022
  Popravni kolokvijum
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   22.05.2022
  Kolokvijum: osvojeni poeni
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - STATISTIKA   22.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA - STATISTIKA   22.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PARALELNO PROGRAMIRANJE   22.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   22.05.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   22.05.2022
  Terenska nastava: datum i mjesto održavanja
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMIRANJE II   22.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 2   22.05.2022
  Termin kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   22.05.2022
  Резултати поправног колоквијума
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA   22.05.2022
  Rezultati II kolokvijuma i prijava za popravni kolokvijum i zavrsni ispit
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 2   21.05.2022
  Termin kolokvijuma, termin konsultacija i predaja domaćih zadataka
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA MJERE   21.05.2022
  Termini kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA 2   21.05.2022
  Termini kolokvijuma
MATEMATIKA - PARCIJALNE JEDNAČINE   20.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PARCIJALNE JEDNAČINE   20.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - ANALIZA 4   20.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA   20.05.2022
  Rezultati popravnih kolokvijuma
FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II /OPTIKA/   19.05.2022
  Poeni posle popravnog završnog ispita
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   18.05.2022
  XIV predavanje: Aromatične droge
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   18.05.2022
  literatura za II dio
MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   18.05.2022
  Rezultati kolokvijuma
MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2   18.05.2022
  Rezultati kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 255