Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


BIOLOGIJA - ANATOMIJA I MORFOLOGIJA BILJAKA   24.06.2021
  EVIDENCIJA POENA I OCJENE JANUAR 2021
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA - BIOSTATISTIKA   23.06.2021
  rezultati za dopunski rok
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   23.06.2021
  Popravni zavrsni
MATEMATIKA - ANALIZA 4   23.06.2021
  Termin završnog ispita
MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2   23.06.2021
  Nova objava - 23.06.2021 14:38
MATEMATIKA - ANALITIČKA GEOMETRIJA   23.06.2021
  Nova objava - 23.06.2021 15:02
BIOLOGIJA - GENETIKA   23.06.2021
  Nova objava - 23.06.2021 21:30
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA II   23.06.2021
  Nova objava - 23.06.2021 21:35
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   22.06.2021
  Pregled radova
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   22.06.2021
  Pregled radova
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   22.06.2021
  Pregled radova
EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA - BIOSTATISTIKA   22.06.2021
  rezultati drugog kolokvijuma
MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.06.2021
  Rezultati ispita
MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.06.2021
  Novi termin popravnog završnog ispita
MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   22.06.2021
  Termin popravnog završnog ispita za C smjer i Fiziku
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE   22.06.2021
  Резултати завршног испита.
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA   22.06.2021
  Rezultati završnog ispita
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BEZBJEDN.RAČUN.SISTEMA   22.06.2021
  Rezultati završnog ispita
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BEZBJEDNOST RAČUNARSKIH SISTEMA   22.06.2021
  Promjena termina popravnog zavšnog ispita
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BEZBJEDN.RAČUN.SISTEMA   22.06.2021
  Promjena termina popravnog zavšnog ispita
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   21.06.2021
  Резултати поправног завршног испита - теоријски дио
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   21.06.2021
  Резултати завршног испита
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   21.06.2021
  Rezultati završnog ispita - zadaci
MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 2   21.06.2021
  Rezultati završnog ispita - zadaci
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK III   21.06.2021
  Rezultati završnog ispita
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II   21.06.2021
  Odlaganje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   21.06.2021
  Odlaganje
RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   21.06.2021
  Odlaganje
RAČUNARSKE NAUKE - ALGEBRA   20.06.2021
  Obavještenje
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   20.06.2021
  II kolokvijum - preliminarni rezultati
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   20.06.2021
  II kolokvijum - preliminarni rezultati
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA   20.06.2021
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita i konacna tabela sa poenima i ocjenama
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   20.06.2021
  II kolokvijum - preliminarni rezultati
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   20.06.2021
  Grupe
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - BAZE PODATAKA II   20.06.2021
  Prijava za završni
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   20.06.2021
  Prijava ispita
RAČUNARSKE NAUKE - NAPREDNE BAZE PODATAKA   20.06.2021
  Prijava ispita
MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 2   20.06.2021
  Završni ispit - rezultati
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 2   20.06.2021
  Rezultati - završni ispit
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK II   20.06.2021
  Rezultati - završni ispit
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I   20.06.2021
  Rezultati - završni ispit
MATEMATIKA - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   20.06.2021
  Popravni zavrsni ispit
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   20.06.2021
  Popravni završni ispit
FIZIKA - FIZIKA ČVRSTOG STANJA   19.06.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma
MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2   19.06.2021
  Rezultati kolokvijuma
RAČUNARSKE NAUKE - DISTRIBUIRANI RAČUNARSKI SISTEMI   19.06.2021
  Резултати поправног завршног испита.
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   18.06.2021
  Prijava za praktični kolokvijum
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MATEMATIKA II   18.06.2021
  Popravni završni ispit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 213