Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


MATEMATIKA - ANALIZA 4   31.03.2023
  Termin kolokvijuma
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   30.03.2023
  Rezultati kolokvijuma I
MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.03.2023
  Kod sa 7. časa i zadaci za vježbu
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.03.2023
  Kod sa 7. časa i zadaci za vježbu
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV   30.03.2023
  Kolokvijum
MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 4   30.03.2023
  Kolokvijum
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 4   30.03.2023
  Kolokvijum
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK IV   30.03.2023
  Kolokvijum
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK III   30.03.2023
  Nova objava - 30.03.2023 19:39
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   29.03.2023
  VII predavanje: Heterozidi i heterozidne droge
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   28.03.2023
  Termin za test/ponovci
MATEMATIKA - FINANSIJSKA MATEMATIKA II   28.03.2023
  prvi kolokvijum
MATEMATIKA - KOMPLEKSNA ANALIZA 2   27.03.2023
  Obavještenje
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   27.03.2023
  Kolokvijum I
RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING   25.03.2023
  Asocijativna analiza
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   25.03.2023
  I kolokvijum, rezultati
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   24.03.2023
  Jezici, regularni izrazi, automati
RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   24.03.2023
  Materijali sa predavanja
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   23.03.2023
  VI predavanje: Alkaloidi i alkaloidne droge
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   23.03.2023
  Nova objava - 23.03.2023 16:22
MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   23.03.2023
  Kod sa 6. časa vježbi
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   23.03.2023
  Kod sa 6. časa vježbi
FIZIKA - MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA   22.03.2023
  Prvi kolokvijum_promjena termina
RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 2   22.03.2023
  додатни час предавања
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - STATISTIČKA OBRADA PODATAKA   22.03.2023
  Промјена термина
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - STATISTIČKA OBRADA PODATAKA   22.03.2023
  Промјена термина
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   22.03.2023
  Nastavne aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici i najava provjere znjanja
RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMSKI PREVODIOCI   21.03.2023
  Uvod
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   21.03.2023
  Rezultati testa I
FIZIKA - ENGLESKI JEZIK II   21.03.2023
  Predavanje 21.03.
BIOLOGIJA - ENGLESKI JEZIK I   21.03.2023
  Predavanje 21.03.
MATEMATIKA - ENGLESKI JEZIK 2   21.03.2023
  Predavanje 21.03.
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ENGLESKI JEZIK 2   21.03.2023
  Predavanje 21.03.
MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 1   20.03.2023
  Odlaganje vježbi
BIOLOGIJA - ORGANSKA HEMIJA   20.03.2023
  Prvi test
RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING   18.03.2023
  Data warehousing i OLAP
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   18.03.2023
  I kolokvijum
MATEMATIKA - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   18.03.2023
  Kod sa 5. časa i zadaci za vježbu
MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   18.03.2023
  Kod sa 5. časa i zadaci za vježbu
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   17.03.2023
  Raspored polaganja testa I
BIOLOGIJA - BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA   16.03.2023
  V predavanje: Alkaloidi i alkaloidne droge
BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   15.03.2023
  Materijali za ovonedeljnu nastavu
BIOLOGIJA - MATEMATIKA   15.03.2023
  stari kolokvijumi
RAČUNARSKE NAUKE - PRINCIPI PROGRAMIRANJA   15.03.2023
  Anketa za projekat FAAI
RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMIRANJE II   14.03.2023
  Termin vježbi
MATEMATIKA - DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   13.03.2023
  Obavještenje
MATEMATIKA - ANALIZA 4   12.03.2023
  Dodatni termin vježbi
RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING   11.03.2023
  Uvod

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 289