Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - OPERATIVNI SISTEMI

Prvi test

28.10.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA FILOGENIJA NECVJETNICA

Materijali za ovonedeljno predavanje i najava kolokvijuma

28.10.2020


FIZIKA - RAČUNARI U NASTAVI FIZIKE I

Nova objava - 28.10.2020 09:43

28.10.2020


FIZIKA - KOMPJUTERSKE SIMULACIJE U FIZICI

Nova objava - 28.10.2020 09:45

28.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - OPERATIVNI SISTEMI

Prvi test

28.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - OPERATIVNI SISTEMI

Prvi test

28.10.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Rezultati apsolventskog roka

28.10.2020


FIZIKA - FIZIKA ATOMA I MOLEKULA

евиденција бодова после првог теста

28.10.2020


MATEMATIKA - ANALIZA 1

Zadaci za 29.10.

28.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - ANALIZA 1

Zadaci za 29.10.

28.10.2020


BIOLOGIJA - SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA

Satnica ispita u apsolvenstkom roku

27.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PERIFERIJE I INTERFEJSI

Analogni ulazi i izlazi

27.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1

Predavanja ubuduce online

27.10.2020


MATEMATIKA - PROGRAMIRANJE 1

Predavanja ubuduce online

27.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - PROGRAMIRANJE 1

Predavanja u buduce online

27.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - PROGRAMIRANJE I

Predavanja u buduce online

27.10.2020


BIOLOGIJA - OPŠTA FIZIOLOGIJA

Nova objava - 27.10.2020 14:32

27.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Praktični projekat

27.10.2020


MATEMATIKA - GEOMETRIJA

Termin predavanja

26.10.2020


MATEMATIKA - NAPREDNA ALGEBRA

Termin predavanja i konsultacija

26.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - DISTRIBUIRANI RAČUNARSKI SISTEMI

Термини одржавања колоквијума

26.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)

Термини одржавања колоквијума

26.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)

Термини одржавања колоквијума

26.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Promjena termina konsultacija

26.10.2020


MATEMATIKA - NUMERIČKA ANALIZA

Promjena termina konsultacija

26.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Promjena termina konsultacija

26.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - NUMERIČKA ANALIZA

Promjena termina konsultacija

26.10.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA

25.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNA ALGEBRA 1

Vježbe za 5. sedmicu

25.10.2020


FIZIKA - MATEMATIKA I

Vježbe za 5. sedmicu

25.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - ANALITIČKA GEOMETRIJA

Nova objava - 25.10.2020 19:10

25.10.2020


MATEMATIKA - LINEARNA ALGEBRA 1

Zadaci za vježbanje

24.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Термини теста и колоквијума

24.10.2020


MATEMATIKA - DISKRETNA MATEMATIKA 1

Предиспитне провјере знања

24.10.2020


BIOLOGIJA - EKOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM

23.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Odlaganje

23.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Odlaganje časa vježbi

23.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Odlaganje časa vježbi

23.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA

Odlaganje časa vježbi

23.10.2020


MATEMATIKA - OPTIMALNO UPRAVLJANJE

Vježbe 2

23.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE

Vježbe 2

23.10.2020


MATEMATIKA - METODE OPTIMIZACIJE

Vježbe 2

23.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - LINEARNO PROGRAMIRANJE

Vježbe 2

23.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE

Vježbe 2

23.10.2020


MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE - METODE OPTIMIZACIJE

Vježbe 2

23.10.2020


FIZIKA - LABORATORIJSKI PRAKZIKUM IV (ATOMSKA FIZIKA)

Nova objava - 22.10.2020 09:50 Materijal za predmet

22.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - UVOD U INFORMACIONE SISTEME

Drugi domaći zadatak

22.10.2020


RAČUNARSKE NAUKE - MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)

Прво предавање

22.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - MREŽA INTELIGENTNIH UREĐAJA (WEB OF THINGS)

Прво предавање

22.10.2020


RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - FIZIČKE I ELEKTRONSKE OSNOVE RAČUNARSKIH SISTEMA

Nova objava - 22.10.2020 21:15 Link treće video lekcije iz FEOKS-a

22.10.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 161