Obavještenja za predmete - PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


- HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM   05.06.2024
  Termin popravnih kolokvijuma
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   05.06.2024
  Rezultati popravnih kolokvijuma
- MATEMATIKA   05.06.2024
  popravni kolokvijumi/zavrsni ispit
- DIFERENCIJALNE JEDNAČINE   05.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   05.06.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   05.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- ANALIZA 4   05.06.2024
  Uvid u radove
- TEORIJSKA ELEKTRODINAMIKA   04.06.2024
  Kolokvijum iz teorijskog dijela 10.06.2024.
- KRIPTOGRAFIJA   04.06.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- KRIPTOGRAFIJA   04.06.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- KRIPTOGRAFIJA   04.06.2024
  Termin drugog kolokvijuma
- HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM   03.06.2024
  Ispitna pitanja
- ENGLESKI JEZIK II   03.06.2024
  Završni ispit, prvi rok
- ENGLESKI JEZIK 2   03.06.2024
  Termini završnog ispita
- ENGLESKI JEZIK 2   03.06.2024
  Termini završnog ispita
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   03.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- STATISTIKA   03.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- ANALITIČKA GEOMETRIJA   03.06.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma i pregled radova
- TEORIJA MJERE   03.06.2024
  Završni ispit
- EKOLOGIJA VEGETACIJE   01.06.2024
  rezutati kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   01.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- ANALIZA 4   01.06.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- KOMPLEKSNA ANALIZA 2   01.06.2024
  Termin kolokvijuma
- GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA   01.06.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- LINEARNA ALGEBRA   01.06.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   31.05.2024
  Satnica velikog terena u nedelju 02. juna 2024. godine
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA   31.05.2024
  Termin popravnih kolokvijuma
- PROGRAMSKI JEZICI   31.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- ENGLESKI JEZIK I   30.05.2024
  Nadoknada časa, konsultacije
- ENGLESKI JEZIK II   30.05.2024
  Nadoknada časa, konsultacije
- ENGLESKI JEZIK 2   30.05.2024
  Nadoknada časa, konsultacije
- ENGLESKI JEZIK 2   30.05.2024
  Nadoknada časa, konsultacije
- TEORIJA MJERE   30.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- FIZIKA   30.05.2024
  Nova objava - 30.05.2024 12:42
- PROGRAMIRANJE II   30.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.05.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.05.2024
  Promjena termina popravnog
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   30.05.2024
  Promjena termina popravnog
- PARCIJALNE JEDNAČINE   30.05.2024
  Termin kolokvijuma
- PARCIJALNE JEDNAČINE   30.05.2024
  Termin kolokvijuma
- MATEMATIKA IV   30.05.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   29.05.2024
  Rezultati drugog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   29.05.2024
  Rezultati drugog kolokvijuma
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   29.05.2024
  Pregled radova
- PRINCIPI PROGRAMIRANJA   29.05.2024
  Pregeled radova
- SISTEMATIKA I FILOGENIJA CVJETNICA   29.05.2024
  Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici
- MATEMATIKA IV   29.05.2024
  Rezultati
- ALGEBRA 2   29.05.2024
  Rezultati popravnih kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 325